DAGENS ORD: ”Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham.” 1 Johannes 4:9

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Kristen forfølgelse

2020 feb 1

Hvert år udsender Open Doors en kortlægning af omfanget af forfølgelse af kristne i verden, kaldet World Watch List.

For fem år siden var Nordkorea det eneste land, der var placeret under kategorien ”Ekstrem forfølgelse”.

I år finder man elleve lande i kategorien.

Fælles for landene er, at forfølgelsen er intensiveret, uden at antallet af voldelige hændelser er steget markant. Det tyder på en større strukturel og målrettet forfølgelse – særligt i landene østpå.

Nordkorea
Nordkorea har toppet listen siden 2002, men i år har landet frigivet tre koreansk-amerikanske kristne fra et nordkoreansk fængsel på baggrund af diplomatiske samtaler mellem præsident Kim Jong Un og den amerikanske præsident Donald Trump.
Indien
Er du inder, så er du hindu. En tankegang, der er med til at fremmedgøre kristne og andre religiøse minoriteter i landet.

Otte indiske stater har allerede indført en ’anti-konverteringslov’. Loven betyder, at man skal give de lokale myndigheder en måneds varsel, hvis man vælger at konvertere fra hinduismen. Derudover skal man også gennemgå en samtale med en repræsentant fra regeringen.

Militante hinduer angriber kirker, præster og tvinger kristne ud af byerne, mens myndighederne ikke gør noget ved det. Den seneste og mest uhyggelige tendens, som ikke kun finder sted i Indien, men også i andre lande, er, at militante nationalister målretter deres angreb mod kirkeledernes koner og børn.

Kina
Børn under 18 må ikke undervises i religion i Kina. Det betyder, at søndagsskolerne må lukke ned, og kirkerne skal have placeret et ’Kun tilladt for folk over 18’-skilt ved indgangen.

Salg og køb af bibler online er også forbudt i det kinesiske land. Det gør det ekstremt svært at få fat i en bibel.

Al religiøs aktivitet skal godkendes af den kinesiske regering. En godkendelse indebærer videoovervågning med ansigtsgenkendelse i kirken. Derudover skal kirken aktivt støtte det kommunistiske regeringsparti. Det nægter flere kirker at gøre og bliver derfor ulovlige husmenigheder, som efterfølgende tvinges til at lukke ned.

Samtidig presses kirkerne til at blive nationalistiske. I kirken skal nationens flag hænge højere end korset, nationalhymnen skal synges før gudstjeneste og i enkelte tilfælde lyder der et krav om at udskifte billeder af Jesus med præsidenten.

Afrika
Særlig her, har den radikale islamisme bevæget sig ned til det subsahariske Afrika (de lande der ligger syd for Saharaørkenen), hvor forfølgelsen af de kristne har taget til. Flere af landene er præget af fattigdom, korruption, narkokriminalitet og stammesamfund, og det giver gode vilkår for ekstremisme, der i sidste instans går ud over de kristne og andre minoriteter.
Her finder man Boko Haram i Nigeria, hvis strategi er, at kidnappe og gøre kristne kvinder og piger til slaver.
Vietnam
Der er konservative provinser i det nordlige Vietnam, hvor det at tro på Jesus ikke blot betragtes som forræderi imod familien - men som landsforræderi.
Danmark

I danmark har vi religionsfrihed og tak for det.
I år 2000 var der 90 anerkendte trossamfund i Danmark. Der er i dag 203 anerkendte trossamfund. Derudover er der 245 menigheder tilknyttet anerkendte trossamfund.

Tallene afspejler, at nogle folkekirkemenigheder er blevet splittet op til valgmenigheder og frikirker. Der er nye anerkendte trosretninger, samt større mangfoldighed.

Mere end 600 nydanskere er konverteret og døbt i folkekirken de senere år. Den fri bevægelighed i EU betyder, at kristne fra Østeuropa i dag udgør en voksende del af Danmarks godt 600.000 nydanskere. Fortsætter udviklingen, vil der om få år være flere kristne end muslimske nydanskere.

Vi har et ansvar.
Hvordan kan vi være med til at lukke op for det gode budskab. Svaret er mangfoldigt:
Bøn for nationerne. Vi kan række en hjælpende hånd til de trængende. Tage godt imod nydanskerne og hjælpe dem, for på den måde at vise dem et godt eksempel, og netop dette, kan føre til forandring. Må Kristus åbne vores øjne, så vi kan se klart. Der er muligheder nok.

Kilder: Open Doors, Kirkeministeriet, Tværkulturelt Center, samt Danmarks Radio.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk