DAGENS ORD: ”Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre.” Kolossenserne 3:13

Påske

2005 mar 24

 Påske

Hvad betyder påske (Pesach)
og hvorfor holder vi påske?

Påske betyder forbigang/udgang og markere jødernes udgang fra Egypten.
Egypten havde været plaget af 9 plager. Farao ikke ville lade jøderne rejse fra Egypten. Farao brugte jøderne som trælle og havde sat dem til at stryge tegl til hans byggeri. Farao havde selv udtalt den 10. plage. Alle førstfødte drengebørn skulle dø.
Moses, israelernes leder, fortalte at hver familie skulle slagte et lam og smøre blodet fra lammet på dørstolperne, så ville dødens engel gå forbi deres hus.
Dødens engel gik forbi alle jøderne, fordi de havde blod på dørstolperne. Da, egypterne ikke havde gjort således, døde alle egypternes førstfødte, også Faraos.
Så lod Farao jøderne drage afsted til det land Gud havde lovet dem.

Kristen påske: Vi (kristne) holder påske fordi Jesus lod sig korsfæste. Han var det lam som Gud lod dø som soning for vores syndere.

Palmesøndag: Kom Jesus ridende til Jerusalem på et æselføl. Alle indbyggerne i Jerusalem kom og dækkede vejen med palmeblade og råbte: "Hosianne Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn.. .." Matt 21:9.


Skærtorsdag: Holdt Jesus nadver med sine disciple. Medens de spiste tog Jesus et brød, velsignede, brød det og sagde: "Tag dette og spis det; Dette er mit legeme. Og han tog en kalk(vinkaraffel eller bæger) og takkede, gav dem den og og sagde: Drik alle heraf, dette er mit blod, pagtsblodet, som udgydes til syndernes forladelse."
Jesus vidste at han var det lam som Gud havde udvalgt, at han skulle dø på et kors. Jesus går til Getsemane for at bede Han beder: "Fader, er det muligt så lad denne kalk gå mig forbi, dog ikke som jeg vil, men du" Matt:26:39. Judas Kommer med folkets ældste og ypperstepræsterne for at forråde Jesus. For at forråde Jesus får Judas 30 sølvpenge. Nu er stemningen vendt mod Jesus, timen nærmer sig.

Langfredag: Jesus blev ført til Pilatus som piskede Jesus. Pilatus ville frigive Jesus men folkeskaren råbte korsfæst... korsfæst, og råbene sejrede.
Jesus fik et kors som han skulle slæbe, afkræftet som han var efter mishandlingen, fik han hjælp. Han blev ført ud af Jerusalem til et sted kaldet Golgata. Her blev han korsfæstet.
Et mørke kom over hele landet. Før han døde råbte Jesus "Det er fuldbragt" Forhænget i templet flængede fra øverst til nederst. Vejen til Gud er banet.

  Krucifiks af Mikael Benzon. (Kokkedal kirke)

Påskesøndag: Jesus blev lagt i en grav og den første dag i ugen(søndag) gik Maria magdalene og Maria jesu moder til graven. De fandt at graven var tom og stenen var rullet væk fra åbningen. En Herrens engel åbenbarede sig for dem og sagde: "Frygt ikke: Thi jeg ved, at det er Jesus, den korsfestede, i søger efter. Han er ikke her; Thi han er opstanden, som han har sagt....." Matt: 28:5-6


Jødisk Påske (Pesach): Den 14. i Nisan måned er det påske, jødernes største højtidsdag.
Påskemåltidet (Seder) varer hele aftenen til midnat. Påskebordet er dækket op med persille dyppet i saltvand, der skal fortælle om alle tårene i Egypten. De bitre urter, der skal fortælle om slaveriet. Mos af æbler og nødder, der skal fortælle om slaveriet med at producere tegl. Det usyrede brød, der fortæller om tegn på hastig opbrud. Lam, der skal fortælle om påskelammet der blev slagtet.
Måltidet indledes af yngste deltager der spørger: Hvorfor er denne nat anderledes end alle andre nætter....

 
 
 Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk