DAGENS ORD: ”Som hyrden vogter han sin hjord, han samler dem med sin arm; han løfter lammene op i sin favn, han leder moderfårene.” Esajas 40:11
Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

[ Samtale og forbøn ]

 

På vej – og dog hjemme

Denne verden er vores bolig - her har vi hjemme.


På reformationens tid opstod en bevægelse i den katolske kirke, der kaldes Jesuitterne. En af deres kerneforståelser var, at verden var deres hjem. Derfor involverede de sig i den og var bl.a. med til at undervise og drage omsorg for mennesker, hvor end de kom. At være midt i verdenen og finde hvile i den, var vigtigt for dem, som det også er vigtigt for os i dag.


Men på en og samme gang, var det såvel deres, som også vores forståelse som kristne, at vi samtidig også altid er på vej. På vej mod vores endelige bestemmelsessted - den endelige hvile, om hvilken Hebræerbrevets forfatter skriver: "Altså venter der Guds folk en sabbatshvile!" (4:9)


 
Det er et spændingsfelt at leve i. På den ene side at være midt i verden - finde mening, glæde, hvile og være noget for andre, alt i mens vi samtidigt også lever i længslen og forventningen til det, der skal komme.
 


Som forfatteren fortsætter: "Lad os altså være ivrige efter at komme ind til den hvile ..." (4:11)


Det kan måske sammenlignes med briller med glidende overgang. At se og betragte verden med samme dobbelthed, som sådanne briller giver mulighed for. At se både det nære og det fjerne lige klart og tydeligt - og ikke lade nogle af delene tone sig ud i det uklare. Det lange sigte bliver ligefrem en motivationsfaktor og en hjælp til at navigere i det nære. Præcis som det er vigtigt at holde øjnen rettet mod det punkt vi eks. cykler i mod, alt i mens vi også er optaget af vores medtrafikanter på vejen, lysreguleringer og fodgængere.


Lever du i fremtiden - og derved glemmer at være nærværende i nuet - eller lever du så meget i nuet, at du måske glemmer, hvor du er på vej og hvilke tiltag og korrektioner du måske bør gøre i din hverdag, for at nå dertil? Må vi alle udrustes med briller med glidende overgang, så vi ser begge dele lige klart!


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk