DAGENS ORD: ”Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; v14 i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.” Kolossenserne 1:13
Bo Nicolai Skov

Netpræst

Bo Nicolai Skov, Præst
Frikirken Salem

[ Samtale og forbøn ]

 

Du bliver hvad du spiser

I det seneste synes jeg der har været et meget stort fokus på alt det skræmmende og onde der sker i verdenen. Det er svært at undgå, hvis man læser eller ser nyheder. Der er konstant nye artikler og sager om alt det skræmmende i verdenen, som blandt andet bliver delt meget på de sociale medier. Specielt de sager der påvirker os eller, på en eller anden måde, er relevante for os som mennesker i Danmark. Der er en konstant nyhedsstrøm om konflikter, om drab og voldtægt, om økonomisk sammenbrud og om naturkatastrofer. Det er tydeligt at frygt sælger. Jeg kan også se og mærke at den her frygt gør noget ved os mennesker, som jeg ikke er sikker på fører til gode frugter. Det afføder derimod en modreaktion, som ofte ser ud til at være destruktiv og farlig. Et tragisk eksempel på dette var da en stor gruppe mennesker, den 6. januar 2021, stormede Kongressen i Washington D.C. Mennesker der bar bannere hvorpå der stod ”Jesus saves!” (på dansk: ”Jesus frelser!”) og alle mulige andre kristne slagord, bibelvers og proklameringer. Mennesker der i frygt for magteliten konspirerede og angreb fundamentet for demokratiet i USA – og med Jesus som begrundelse og retfærdiggørelse for deres handlinger. Er det en god måde at respondere på frygt på? Hvad peger Jesus på som vigtigt i mødet med frygten?

Gennem historien har der på samme måder været mange tider, hvor frygt, forfølgelse og tragiske katastrofer har fyldt meget. Det samme gælder for de mennesker vi læser om i Bibelen. Hele Johannes’ Åbenbaring ser faktisk ud til at være skrevet for at adressere nogle af de samme ting, som det vi oplever der sker i verdenen i dag. Den er skrevet til menighederne i Lilleasien, og i forlængelse også hele den daværende kristne kirke, men med en forståelse af de konflikter, tragedier og katastrofer som befolkningen i Lilleasien så ud til at stå foran, hver eneste dag. Her var man på den ene side underlagt en besættelsesmagt, i form af det romerske imperium, man var presset og bange for de gentagne angreb der var kommet fra parterne, og deres hære med hesteryttere, på den anden side af Eufrat og ikke nok med det, så blev de kristne forfulgt og henrettet i mange af byerne, både af jøder, som af grækere og romere, på grund af deres tro og fordi at de kaldte Jesus for Herre, i stedet for kejseren. Og til de her mennesker kommer Jesus med et budskab gennem forfatteren af Åbenbaringen. En anerkendelse af den ekstreme frygt og rædsel man stod i hver dag, samtidig med en opmuntring om håbet til at Jesus en dag, endeligt, vil sejre og genoprette alt igen. Og vendepunktet, hvor fortællingen går fra Guds anerkendelse af hans børns lidelse, til Jesu opgør med ondskaben på jorden, finder vi i kapitel 10: : Røsten, som jeg havde hørt fra himlen, hørte jeg atter tale til mig og sige: »Gå hen og modtag den åbne bogrulle af den engels hånd, som står på havet og på land.« Jeg gik hen til englen og bad den give mig bogen, og den sagde til mig: »Tag den og slug den! Den vil være bitter i din mave, men i din mund vil den være sød som honning.« Jeg modtog bogen af englens hånd og slugte den. I min mund var den sød som honning, men da jeg havde slugt den, var den bitter i min mave. Og der blev sagt til mig: »Du skal igen profetere om mange folk og folkeslag, tungemål og konger.« Johannes’ Åbenbaring 10, 8-11

Bogrullen havde syv segl der skulle brydes, før den kunne åbnes. Bogrullen symboliserer løsningen på problemet – Guds genoprettelsesplan, mens seglene der først skulle brydes symboliserer problemet og det der grundlæggende var galt i verdenen. Men nu er seglene brudt og bogrullen er klar til at blive åbnet. Men i stedet for at åbne den og læse af den, så bliver den givet til forfatteren for at han skal spise den. Og netop dét tror jeg er Jesu invitation til os i mødet med verdenens ondskab og elendighed. For bogrullen var på en måde sød, samtidig med at den var bitter. Den anerkendte det bitre ved verdens tilstand. Det bitre vi nogle gange oplever ved den menneskelige eksistens, men samtidig smagte den sødt af Jesu plan for genoprettelse. Den smagte sødt af den tillid vi kan have til Gud, i en verden fuld af så mange ting man let kan blive bange for. Bogrullen skulle ikke bare læses op, som en kundgørelse af love og forordninger, som man uanset hvad man gør kommer til at glemme lidt igen på et tidspunkt - nej, den blev spist og blev til en forvandlende kraft for forfatteren, eller profeten om man vil. Og vi læser fra kapitel elleve og frem hvordan opgøret med det onde kommer og hvordan Jesus genopretter verdenen til en ny himmel og en ny jord i kapitel 20 og 21.

Netop den kraft inviterer Jesus os til at spise af i dag også. Og her kan vi overgive vores eget behov for kontrol for at have styr på det der skræmmer os og i stedet spise af det brød der giver håb og trøst, for det vi nu engang oplever at vi står i og det der sker omkring i verdenen.

Da sagde de til ham: »Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet: ›Brød fra himlen gav han dem at spise.‹ « Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden.« De sagde til ham: »Herre, giv os altid det brød!« Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Johannesevangeliet 6, 30-35.

Spis af det Jesus har for dig. Lad hans brød bliver det der forvandler din uvished til fred og din frygt til mod. Spis og bliv forvandlet, så du i Jesu kraft kan være med til at ”give liv til verden.” Lad pinsen blive en tid hvor du spiser og tager imod Guds store genoprettelseskraft i dit liv, så det får konsekvenser for dig selv og dem omkring dig. Og når medierne forsøger at fodre dig med historier der taler til din frygten og utrygheden, så søg Jesu for hans fred og løfte om at han har styr på det og at han allerede nu arbejder på at genoprette en, til tider, brudt og tragisk verden.

Må Guds fred hvile over dig, over dit liv og over dem du holder kær.

Amen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk