DAGENS ORD: ”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.” Salme 34:19

Tænkeboksen

Forord

Forord

Alle gør sig en forestilling om Gud. Om man er kristen, ateist eller ’leverpostejfarvet’, søgende eller ikke søgende, alle har vi koblet billeder og begreber på ordet Gud. Er han en person? Eller et upersonligt begreb? Eller hinsides personlighed?

(2014 jan 16)

Skabt i Guds billede

Skabt i Guds billede

Mennesker har brug for at finde ud af hvem de er. De kæmper med deres spejlbillede. Mennesker har også måtte kæmpe med, hvordan man får rette relationer til medmennesket, til andre kulturer, til skaberværket m.m. Mennesket er fantastisk, enestående, men o

(2014 jan 16)

Hvad er Gud?

Hvad er Gud?

Hvad er Gud; er et spørgsmål, hvor vi nærmer os det, der ikke kan sættes ord på. Eller nærmere bestemt; hvor ordene ikke slår til. Ganske enkelt fordi Gud rummer så meget mere end vi har evne til at rumme og til at udtrykke.

(2014 jan 17)

Gud og mennesket

Gud og mennesket

Skaberværket lagde Gud i vore hænder. Vi svigtede. Men ansvaret tog han ikke fra os. Hvad mener vi med dét? Gud tog mennesket så seriøst, at han både stillede det til ansvar for dets handlinger, valg og fravalg

(2014 jan 18)

Begæret som tvinger og binder – nåden som løser

Begæret som tvinger og binder – nåden som løser

Loven er fra Gud, og den er god. Det er ikke dér, vanskeligheden ligger. Men jeg er et ugudeligt og syndigt menneske, som ikke er i stand til at adlyde den.

(2014 jan 25)

Apostlenes lære

Apostlenes lære

Sandelig, sandelig siger jeg dig: den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd.

(2014 jan 27)

Bibelen

Bibelen

Her findes skrifter af højst forskellig alder og værdi. Her findes jødernes historie genfortalt. Her findes vidnesbyrdet om hvem Jesus virkelig var, og hvad og hvem apostlene var.

(2014 jan 28)

Fællesskabet

Fællesskabet

Mennesket er ikke skabt til at være alene, men til at have fælleskab med hinanden såvel som til at have fællesskab med Gud. I bibelsk begrebsverden sammenfattes og udtrykkes dette i gudstjenesten.

(2014 jan 28)

Brødsbrydelsen

Brødsbrydelsen

Fællesskabet om Jesu Kristi lidelse og død er centralt i kirken. Guds nåde er begyndelsen for alt der sker, og den gode afslutning kan alene nås på grund af Guds nåde.

(2014 jan 28)

Bønnen

Bønnen

Bøn i bibelsk forstand er knyttet til gudsåbenbaringen. Bøn er at strække sig mod den levende Gud. Bøn er at overgive livet i Guds hænder og at modtage livet af Guds hånd.

(2014 jan 28)

Kirken – et paradoks

Kirken – et paradoks

I kirkens begyndelse var den kæmpende. Først drevet af sit møde med den opstandne Kristus, siden fyldt af håb om Gudsrigets nære komme. Med tiden degenererede den til en triumferende kirke.

(2014 jan 28)

Afslutning

Afslutning

Kristendom er ingen lovreligion. Nåden og sandheden er kommet med Kristus. Kristendom er troen på en ny pagt, der ikke er som den Gud sluttede med jøderne dengang Moses levede. Hér lægger Gud sin lov i den enkeltes indre, når han med sin mund bekender....

(2014 jan 28)


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk