DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Fortolkningsrettens svøbe

22 dec. 2018

Tidens krænkelsesbølge slår hårdt ind over vesterlandske begreber og tidligere tiders kulturarv. Det er ganske enkelt et voksende fænomen, der byder de vesterlandske demokratier på ny at skulle forholde sig til egen kultur og forståelsesramme. Identitetspolitikken fylder enormt og sætter med sine til tider populistiske programerklæringer et tryk på hvad der er acceptabelt eller uacceptabelt i vore dage.

Et af de seneste eksempler er forargelsen, der er blevet ”Den danske sang er en ung blond pige” til del. Men rigtigt meget er i vælten: Tekster af sorte kvinder skal læses af sorte kvinder. Heteroseksuelle skuespillere må ikke spille transvestitter eller homoseksuelle og ingen hvid må farve sig sort for at agere sort til fastelavn eller lignende. En indianerdragt, nu afdøde dronning Ingrid havde fået foræret på en rejse kan vække forargelse. Listen er tæt på uudtømmelig og helt sikkert længere end Leporellos liste over Don Juans udskejelser.

Et af de ulogiske elementer i den identitetspolitiske krænkelsesbølge er sammenblandingen af begreber. I vores samfund accepterer vi forskelsbehandling, så længe den beror på, hvad den enkelte vil, kan og gør. Så længe uddannelse, erfaring og dygtighed, afgør den enkeltes position i samfundet, så er forskelsbehandling i orden. På denne baggrund udbygges konteksten til at fx hvide mænd ikke seriøst skal gøre sig kloge på, hvordan det er at være en brun kvinde, sort afrikaner, gul kineser osv. Det der principielt skulle handle om at sikre et tilstrækkeligt videns grundlag bliver nu gjort til et skel, for ingen hvid kan blive sort, så hvorfor i det hele taget forsøge? Dernæst sniger der sig et aristokratisk tankesæt ind i kulturen, for når det kun er sorte der reelt kan repræsentere sorte for eksempel, ja så gøres spørgsmålet om fødsel, køn og kønsforståelse reelt til en barriere. For alle dem der ikke er som denne eller hine race, af den ene eller den anden kønsidentitet, ja de kan ikke for alvor forstå, hvad der rør sig blandt dem der ikke er som en selv.

Vrøvl! Definitionen og fortolkningsretten til hvad det vil sige at være menneske tilhører os alle. Det vi i stedet skal spørge om, er: Elsker vi Gud og vores næste? Gør vi en helhjertet indsats for at møde vores medmenneske hvor dét er?

Vi kan ikke involvere os i hinanden og i verden, hvis ikke der er plads til at lege, begå fejl og byde ind med hvad vi hver især rummer. Hvis forargelsen over at jeg spiser jødekager til jul, at jeg i min barndom spiste negerboller, og at der synges ”Den danske sang er en ung blond pige”, ja så misser vi det væsentlige. Vi har ikke brug for kulturpolitiske Robin Hoodfigurer der tager fra de privilegerede og giver til de underprivilegerede, eller for den sags skyld smagsdommere, der vejer alt på en guldvægt, nej vi har i stedet brug for ’plads i skjorten’ og mere plads under himlen. 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk