DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Det gør man bare ikke!

17 jun. 2018

Mit liv er for kort til at forarges over hverken det ene eller det andet. Ikke desto mindre er jeg blevet voldsomt udfordret i ugen der er gået. Det er nemlig kommet frem, at USA i landets kamp mod ulovlig immigration, adskiller børn fra deres forældre og anbringer børnene alene på store centre, medens forældrene skal retsforfølges for at have krydset grænsen illegalt.

Selv relativt små børn bliver placeret i store grupper, f.eks. i et tidligere supermarked, der nødtørftigt er ombygget til formålet. De amerikanske myndigheder har givet en række medier lov til at komme ind i bygningen. Der findes flere sådanne centre magen til, men de er spærret for offentligheden.

Præcis hvor mange børn de amerikanske myndigheder har skilt fra deres forældre er ikke kendt, og ifølge nogle politikere er de ting, journalisterne så i det nedlagte supermarked ikke nødvendigvis dækkende.

Den demokratiske senator Jeff Merkley har sagt, at han har set hundredevis af børn låst inde i bure af trådnet i et modtagecenter ved navn McAllen Border Station. Avisen Washington Post har forsøgt at efterprøve hans påstande, men det er ikke lykkedes. Det er dog uomtvisteligt, at denne amerikanske praksis findes og blev påbegyndt i oktober 2017, og at selv børn ned til ét år gamle er blevet skilt fra deres forældre. Siden 19. april i år er alene 1.995 mindreårige blevet tvangssepareret fra deres familier. Det oplyser det amerikanske justitsministerium, ifølge nyhedsbureauet AP.

USA's justitsminister, Jeff Sessions, brugte Bibelen til at forsvare regeringens politik, efter at flere kristne grupper havde protesteret mod USA’s praksis med at splitte immigranternes familie. Han sagde blandt andet: ”Jeg vil citere Apostlen Paulus og hans klare og kloge ordre i Romerbrevet kapitel 13 til at adlyde regeringens love, fordi Gud har forordnet regeringen til at udfylde hans formål. ”

Underligt nok overså Jeff Sessions Jesu ord om at ”Hans rige ikke er af denne verden” eller ” Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.”

Det smerter mig at et folk og en nation som den amerikanske, der regnes blandt de civiliserede samfund i verden, handler så hjerteløst og inhumant. Uanset at ulovlig indvandring er problematisk, vil det aldrig kunne forsvares, at behandle børn sådan. At en justitsminister dækker sin regerings urimelige adfærd over for børn med et citat af Paulus, der ret beset sigtede til en gruppe kristne i en helt anden kontekst, forarger mig.

Nu duer forargelse ikke til ret meget, med mindre den efterfølgende fører til konstruktiv handling. Som skribent på Netkirken, er det så som så, med effekten af mine tanker og min forargelse, uanset styrken af hvad jeg føler og tænker. Men min bøn er, at danske politiker, der gang på gang ynder at mødes med amerikanske kollegaer, for en gang skyld alvorligt vil tale de svages sag, og lade de floromvundne formuleringer blive i skuffen. Det er tid til at tale USA midt i mod og bruge FN systemet, diplomatiet, ja alle de mulige kanaler der er til rådighed. Sådan behandler vi ikke børn i den civiliserede verden. Det gør man bare ikke.

Den amerikanske praksis er i strid med de internationale konventioner og med al form for ret og rimelighed. Danske politikere bør tænke over Martin Luther Kings ord om at: ”Det varmeste sted i Helvede er reserveret til dem, der forholder sig neutrale i tider med store moralske konflikter.”

Ingen med respekt for liv, kan stille sig neutrale til det overgreb USA udøver mod børn der tvangssepareres fra deres forældre i disse dage og timer.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk