DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Disruption

15 jul. 2018

Disruption – et ødelæggende ledelsesprincip, eller vejen til fornyelse?Disruption er et engelsk udtryk, der i direkte oversættelse betyder ”afbrydelse” eller ”forstyrrelse”. Begrebet blev for nogle år siden italesat af Harvard-professoren Clayton M. Christensen, en fin og dygtig professor. Så ikke ét negativt ord om udgangspunktet for dette modeord, der fylder her og der og allevegne nu for tiden.

Begrebet dækker over en øvelse, der omtales med dyb respekt og overdreven ærbødighed af mange indflydelsesrige mennesker, der ret beset skulle nøjes med bruge teorien som en teori blandt mange andre, mere end, som en art højeste sandhed i det samfund vi lever i.

Teorien er, at vi lever i en tid, hvor alting ændrer sig i ryk, og at man skal tilpasse sig selv, sin virksomhed og organisation, ja samfundet med, som et spil kort, der kastes op i luften. Ifølge teorien danner kortene, eller brikkerne, så nok et nyt og anvendeligt mønster, når de falder til jorden igen.

Eller også gør de ikke.

Idéen om at forstyrrelse og ombrydning altid fører noget godt med sig er naivt. På samme måde som status quo altid er tilbagegang. Status quo kan i positiv forstand være en overgang, ikke en målsætning. Disruption må for sin del forudsætte et værdisæt der vil dét, der er godt. Vilje til at bygge op og evnen til at tage et konstruktivt greb om situationen. Respekt for liv må være en forudsætning for fornyelse.

Ét er, at vi lever i en opbrudstid, men at tilføje kaos til opbruddet kan der grundlæggende ikke komme noget godt ud af. Kravet må derfor være at enhver leder, der påtager sig opgaven, at agere som disrupter, først gør sine mål tydelige og udviser gennemsigtighed i sin ledelse.

I konkurrencesamfundet og i organisationer der er underlagt markedsvilkår, kan opkomlinge definere teorierne om disruption, men ikke i mellemmenneskelige relationer. Ikke uden respekt, i hvert fald.

I kristen forstand findes der kun hvedekornets lov, at ty til, hvis vækst og ekspansion er målet i en kirkelig kontekst. Hvis disruption skal blive en vej til fornyelse, må filosofien i kristne sammenhænge aldrig benyttes uden tro og kærlighed til livet og medmennesket. Uden kærlighed til Kristus og evangeliets ord.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk