DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Lampeskærms kristne

19 dec. 2016

Det er nemmere at dukke sig. Nemmere at lade ubehageligheder forblive i al ubemærkethed. Men i dag og i morgen vil DR Dokumentar i programmerne ’I sektens Klør’ se nærmere på historien om en karismatisk ungdomspræst fra Silkeborg, der beskyldes for overgreb og krænkelser mod menighedens unge gennem flere år. Sagen er ikke ny. Siden 2010 har der været mistanke om, at ungdomspræsten har seksuelt krænket flere og at han har udøvet forskellige former for økonomisk svindel.

Sagen er voldsom, men ikke enestående. Gennem de seneste år har flere kirkeledere og præster trådt voldsomt ved siden af. Mange af dem har rødder i den højreorienterede del af frikirkerne, især blandt dem, der agere uafhængigt og som tillader, at præsten får en altdominerende rolle, uden at vedkommende skal stå til ansvar ind for en ledelsesgruppe. Men også Folkekirken og Den Katolske kirke har præster, der misbruger deres rolle.

Det er smerteligt, at mennesker – ofte børn og unge – bliver misbrugt og udnyttet af kristne ledere med syge tanker. Naturligvis kan andre kristne ikke direkte drages til ansvar for de handlinger en præst eller kirkeleder udøver i skjul, men som kristne har vi et kald til at bringe vore liv ind i lyset og til at leve gennemsigtigt. Det gælder også måden kirkerne forvaltes på. Og her kniber det nogle gange, sandt at sige.

Havde ansvarlige i Silkeborg, i Gørløse, i Den Katolske kirke, eller hvor ting er gået skævt, sikret tilstrækkelig gennemsigtighed og haft modet til at stå op for de svage, så havde tingende med garanti ikke fået lov til at udvikle sig i den grad som tilfældet har været? Og havde indstillingen været at leve gennemsigtigt, så havde en syg kultur haft dårlige vækstbetingelser og mange skæbner været endt mere gunstigt end nu.

Sund fornuft er en af de gaver Gud giver, men som alt for mange ikke skønner på i tide. Når ordet ’karismatisk præst’ går hen og blive mere eller mindre uegnet som positiv betegnelse for en præst, ja så skyldes det fraværet af sund fornuft og sund lære. Fravær af f.eks. sund forkyndelse er ikke kun et udtryk for en præsts manglende evner, men skyldes også menighedens manglende engagement og dens dårlige almentilstand.

Når en syg kirkekultur udvikler sig et eller andet sted, så er der brug for kristne, der tør og kan stå op for alt der er sundt og godt, og som vover at løfte fanen højt, der hvor de er. Kristne der gemmer deres lys bag ’mørke og tunge lampeskærme’ er der ikke brug for, nej derimod trænger tiden til kristne der vil lade lyset brænde klart. Ikke mindst ofre for manipulation og misbrug har brug for at se, at der findes en sund, ren og kærlig kristendom, som alternativ til alt det løgnagtige og syge.

Hensynet til ofrene må stå over hensynet til præster og menighed. Ellers forstår vi evangeliet dårligt.

Tiden er ikke til at krybe i flyverskjul, men til at tage ansvar.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk