DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Tidsånden

21 nov. 2016

Vi skal forstå tiden vi lever i, for at kunne gøre fyldest i den. Vi skal med et gammelt udtryk være årvågen. ”Tidligt vågen” – opmærksom, agtpågivende, være os bevidst hvilke påvirkninger der er ved at ændre os og vores samfund, i en anden retning end den vi kender og lever i nu. I hvert fald, hvis ikke vi som nærmest dødt vraggods, ubehjælpsomt, vil lade os drive af tidens malstrømme.

Den sekulariserede statsmagt, er i øjeblikket fundamentalt ved at ændre på vores frihedsrettigheder. Dels gennem forslag om en ny overvågningslov, dels gennem den såkaldte imamlov. Det første eksempel betyder, at teleselskaber og internetudbydere skal registrere, hvor deres brugere er, hver gang deres smartphone, tablet eller computer henter data ned fra internettet. Denne udvidelse af overvågningen gør Danmark til noget nær det land i verden, som overvåger sine borgere mest. Det andet eksempel er (ikke set værre siden religionsbekæmpelsen i kommunistblokken,) et skridt ned ad den vej, der peger i retning af en totalitær stat, når myndighederne, for at afsløre og straffe dem, der ”modarbejder og undergraver danske værdier” f.eks. gør det ulovligt at bruge ordet amen efter oplæsning af visse bibel afsnit. F.eks. nedenstående eksempel fra Ordsprogenes bog, kap. 13. (Ordet amen betyder, at sandheden af det oplæste bekræftes.)

Altså, læses f.eks. følgende afsnit op; ”Plej omgang med vise, så bliver du vís, den, der omgås tåber, går det ilde. Ulykke forfølger synderne, lykke er de retfærdiges løn. En god mand efterlader sine børnebørn arv, synderens formue overgår til de retfærdige. Godsejeres nyjord giver rigelig føde, men den går tabt, hvis der ikke øves ret. Den, der sparer på stokken, hader sin søn, den, der elsker sin søn, tugter ham i tide. Den retfærdige kan spise, til han er mæt, uretfærdige må gå med tom mave.” Ja, så har regering og Folketing besluttet, at det fra nu af i Danmark er ulovligt offentligt – eller i en privat sjælesørgerisk sammenhæng – at give udtryk for, at man er enig i ovenstående. Det er ordene med fed type, der er problemet, da man ikke længere korporligt må opdrage sine børn. Her er forbrydelsen ikke at borgerne handler, men enhver billigelse, begrundet i en religiøs overbevisning.

Indirekte siges; at religion er et farligt fænomen, farligere end andre livsanskuelser og ideologier. Og vupti, så har vi i Danmark fået indført et lovgrundlag for et orwellsk tankepoliti.

At en liberal ledet regering står i spidsen for tidens indskrænkninger og overvågning er grundlæggende modstridende med de holdninger man kunne forvente af en sådan.

Og ja, hvis kristne forstår hvad der sker i disse år med vores Grundlovsrettigheder, så er det måske ikke så meget de fremmede vi skal frygte, men mere vores såkaldte egne, der lovgiver, så kristne kan få problemer, hvis de fuldt ud er mere enig med Bibelen end med Folketingets flertal? Så meget for religionsfriheden!

En udvikling der også har overrumplet mig, er f.eks. den opbakning Donald Trump får, også i danske kristne kredse, når man tager mandens menneskesyn og udtalelser i betragtning. Eller hvad med den frygt mange kristne nære overfor de flygtninge der kommer til vores land, hvad bunder den i? Der er åbenlyst en stemning i tiden, hvor frygt og vrede får lov til at fylder mere og mere. Som kristne har vi ellers dét der kan drive frygten ud!

Når tiden råber på tankekontrol og overvågning. Når nogen vil bygge mure og holde andre ude, når tonen er nedladende og ukristelig, så trænger verden til at høre evangeliet om Jesus Kristus. Så behøver Guds kærligheden at være nærværende hos os der tror, så vi kan være et lys i tiden, og så vi kan være som salt i verden, der bevarer og giver god smag.

Den fuldkomne kærlighed driver frygten ud – det er den vi skal stræbe efter og den der skal være den kristne modvægt til tidens frygt og hårde indstilling. Så gæstfrihed, åbenhed, mangfoldighed, inklusion og frihed igen bliver begreber, der har betydning i det danske samfund. Det begynder med dig og mig. At vi vover at tro og tale i bevidstheden om, at Kristus lever i os, så vi evner at give ukristeligheden et kristent modsvar. Det trænger vores tid til!


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk