DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Ekstremisme linkes til religion

18 maj. 2015

Stop stemplingen af troende som potentielt voldelige
Mediernes forenklinger bliver til fordrejninger og bør modsiges. Religion og vold har lige så lidt med hinanden at gøre som kærlighed og vold.

Medier forenkler virkeligheden, og forenklingen bliver til fordrejning og direkte fejlagtige slutninger, hvis de ikke bliver modsagt.
Det gælder ikke mindst emnet religion. Jeg skimmer dagspressen flere gange dagligt og lægger mærke til en foruroligende tendens. Ekstremisme linkes til religion og troende mennesker udstilles som ekstremister. Eneste alternativ synes at være at frasige sig religionen i det hele taget.
Altså, en dikotomi med religiøse ismer på den ene side og gold ateisme på den anden.
Som når Politikens litteraturredaktør, Jes Stein Pedersen skriver: "Religion er formentlig den største kilde til morderisk vold verden over, og sådan vil det sikkert blive ved med at være." (Politiken 28.01.15)
Har journalister og meningsdannere da fuldstændig glemt, at de mest altruistiske og heroiske handlinger til menneskeheden bedste er udført at troende mennesker? Kig en gang på velgørende organisationer i Danmark: Kirkens Korshær, Frelsens Hær, Blå Kors, Danish Muslim Aid osv. Og hjælpeorganisationer i verdens brændpunkter: Folkekirkens Nødhjælp, Mission Øst, International Aid Services, ADRA og mange flere.
Og har journalister og meningsdannere fortrængt de mange ateistiske despoter, som har hærget verden gennem tiden: Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot osv.? Hvorfor denne konstante sammenkædning af religion og vold? Fordi folk kæmper i misforstået nidkærhed for en sag? Fordi folk fejltolker religiøse tekster fra en helt anden tid ingen af os ønsker sig tilbage til?

Lad mig illustrere denne fejlslutning ved at sammenkæde to andre begreber: kærlighed og vold. Vi er vel alle enige om, at kærlighed er positivt, berigende og absolut nødvendigt for velfungerende familier, netværk, ja, samfundet i det hele taget. Alligevel er det netop misforstået og fejltolket kærlighed, der fører til jalousidrab og udslettelse af hele kernefamilier. Skulle man derfor erklære al kærlighed for voldelig jalousi? Eller afstå fra enhver kærlighedsfølelse eller kærlighedsytring af frygt for gøre skade på andre? Nej, vel?

På samme måde skal troende mennesker, uanset hvilken religion, de tilhører, ikke mistænkeliggøres som potentielt voldelige ekstremister. Og vi behøver ikke kaste vrag på religion som sådan, bare fordi forholdsvis få kriminelle ekstremister tager religionen som gidsel i deres forehavende som dybest set grunder i egoistisk stræben efter penge og magt. Intet nyt under solen.
Jeg er godt og grundigt træt af at læse, høre og se mediernes grove simplificeringer som efterlader mediebrugerne med direkte usandheder.
De være hermed modsagt.

 
Svend Løbner Madsen

Tanker i tiden

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk