DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Er Danmark et kristent land?

24 jul. 2015

I regeringsgrundlaget står der, at Danmark er et kristent land. Ifølge Christian Langballe (Kristeligt Dagblad den 15. juli d.å.) har Dansk Folkeparti (DF) lagt vægt på, at dette signal skal sendes både indadtil og udadtil. Hvad regeringen og DF mener, i denne sammenhæng, står mere hen i det uvisse. Hvis det er et STOP skilt i forhold til f.eks. muslimske flygtninge fra Syrien, så mener jeg, at det i allerhøjeste grad er et misbrug af kristen navnet.

I det hele taget har jeg svært ved at forestille mig, at et land kan være kristent. Et land kan være formet af kristne værdier og et lands lovgivning kan være inspireret af kristen tænkning, men i Danmarks tilfælde, med en yderst liberal holdning til f.eks. seksualmoral og andre sekulære værdier, virker det utroværdigt, at regeringen proklamerer landet, som værende kristent. Det er som om regeringen, ved at pådutte Danmark denne status, gør både landet og kristenheden en bjørnetjeneste.

I Mattæusevangeliet – ved verdensdommen over nationerne – siger Jesus: ” For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.”

At spænde kristennavnet foran regeringens politik, der bl.a. går ud på at hindre, at mennesker der er i nød når frem til vores rige samfund, er kvalmende ulækkert. Når regeringen og dens støttepartier lukker øjnene for ovenstående tekst eller for lignelsen om den barmhjertige samaritaner, og indskrænker næstekærlighedsbegrebet til en snæver nabokærlighed, hvor man er fri for at se noget som helst ukristeligt i at vende ryggen til flygtninge i nød, så kaster man smuds på kristennavnet og udhuler værdierne, der er knyttet til kristendommen.

Regeringen kunne med fordel læse lidt Søren Kierkegaard, der kalder det ”et uhyre Sandsebedrag” at tale om en kristen stat eller et kristent land, og som i de skarpeste vendinger frabad sig statens omklamring af kristendommen: ”For Alt frels Christendommen fra Staten; med sin Protection ligger den Christendommen ihjel som naar en Madamme med sit Corpus ligger sit Barn ihjel, og den lærer Christendommen de afskyeligste Unoder: under Navn af Christendom at bruge Politie-Magt.” (Øjeblikket nr. 4, juli 1855).


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk