DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Vær en modkultur

17 maj. 2015

Kirken er et udtryk for Guds rige i en verden, der løber løbsk i ondskab og ligegyldigheder.

Når vi ser nyheder om verdens brutale ondskab, har vi brug for et filter, Vi kan vælge at lukke og slukke, men vi kan også vælge at se verden gennem det filter, der hedder Jesus. ”På Ham, som har tålt sådan en modsigelse af syndere skal I tænke, for at I ikke skal blive trætte og modløse i jeres sjæle”, skriver Hebræerbrevets forfatter (12:1-3). Med Jesus som filter må vi bede for dem, der lider og være åbne for, hvordan vi kan lindre menneskers lidelser bare en lille smule.

En anden verden
Når vi ser verden gå amok, kan vi få den tanke: Hvorfor er vi kirke, ja hvad er vores opgave som kristne i denne verden. Mit bud er, at vi skal være en modkultur.
”Mit rige er ikke af denne verden”, sagde Jesus. ”Mit rige er ikke sådan, at du kan sige, her er det, eller der er det. Mit rige er inden i jer og midt i blandt jer”.
Faktisk er der rigtig meget af det, Jesus siger om sit rige, der peger på, at det er modsat den logik og den kutyme, vi er blevet så vant til i verden.
Paulus oplevede også Guds rige som diametralt modsat verden. Han kalder endda evangeliet for ”en dårskab for verden”.

En modsat logik
Meget af det anderledes ved Guds rige finder vi i Jesu bjergprædiken. Her tager Jesus disciplene til side og introducerer dem til sin politik, sit regeringsprogram, om man vil. Den politik vender sig opad og udad – til Gud og næsten.
Først til Gud: ”Søg først Guds rige, og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift” (Matt. 6:33). Guds rige består bl.a. af Hans retfærdighed, dvs. Hans guddommelige logik. Når vi prioriterer Ham og Hans måde at gøre tingene på, vil alt det andet automatisk falde på plads.
Og så til næsten: ”Gør mod andre mennesker, hvad I vil, at de skal gøre mod jer” (Luk 6:31). Så enkelt kan det siges. Som det største bud: Elsk Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv. Eller som Paulus skriver: Kærligheden er lovens opfyldelse. Det er Hans guddommelige pædagogik; det kan vi forstå.

Leveregler
Hvordan er hans retfærdighed så, hans guddommelige leveregler? Han viser vej med slående spidsformuleringer:

1. ”Bed, så skal der gives jer, søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer” (Matt: 7:7) Der er adgang til Gud. Han indbyder os. Alle forhindringer er fjernet. Vi kan komme til Gud. Mirakler er mulige. Dette er ofte menneskets første møde med Gud. Naturen, samvittigheden, indsigt, åbenbaring.

2. Ydmyg jer, så skal I ophøjes. ”Enhver, som ophøjer sig selv skal ydmyges, og enhver, som ydmyger sig selv skal ophøjes” (Luk 14:11). Fortæl det til verdens despoter! Og hvad vil vore egne politikere til rådet om at holde sig selv lidt i baggrunden og i stedet rose sin modpart?

3. Tilgiv – og I skal få tilgivelse. ”Thi tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer…” (Matt. 6:14). Tilgivelsen er en lov i Guds rige, en regel, der er så vigtigt, at hvis vi ikke efterlever den, mister vi forbindelsen til Gud.

4. "Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfuldt mål skal de give i jeres skød; thi det mål I måler med, med det skal I selv få tilmålt igen” (Luk. 6:37-38). Det handler ikke kun om at give penge, men om at give afkald, at give sig selv. Det gælder også i konflikter. Man må give lidt af sig selv for at opnå enighed.

5. ”Vær barmhjertig, ligesom jeres Fader er barmhjertig” (Luk. 6:36 (27-38). Mange af Bjergprædikenens opfordringer kan opsummeres i denne sætning. Det handler om at dele ud af sig selv, vende den anden kind til, at gå den ekstra mil, at velsigne i stedet for at forbande. For at vi kan det, må vi af med den hårde skal, blive bløde igen, så vi kan røres af det, vi ser i vore omgivelser. Blive berørte - uden at blive deprimerede. Blive engagerede - uden at blive desperate.

Så er vi tilbage ved filteret igen. I stedet for at lukke helt af for alle skærme med frygtelige nyheder om menneskers overgreb, må vi tænke på Ham, ”som tålte en sådan modsigelse af syndere”, bede til ham for os selv og for verden og gøre lige præcis det, Jesus beder os om at gøre, hverken mere eller mindre.

Så er vi en modkultur, så er vi lys og salt i verden, og så er der en mening med galskaben: at vi er placeret på denne planet. Kirken – du og jeg - er en base for Guds riges modkultur i en verden hvis kultur løber løbsk i ondskab og ligegyldigheder.

 
Svend Løbner Madsen

Tanker i tiden

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk