DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Kristus er opstanden!

4 apr. 2015

Kristus er opstanden!
I den politiske debat har de konservative spillet ud med påstanden at ”kristendom er bedre end islam.” På den ene side er jeg helt enig og forstår godt hvad Mai Mercados og efterfølgende Nasar Khader forsøger at bidrage værdidebatten med. På den anden side virker påstanden som en nærmest hjælpeløs og patetisk stemme i debatten, ude af trit med den åndelige virkelighed og livets barske realiteter. Den kristne forståelsesramme bygger nemlig på et helt andet fundament end dét, de konservative politikere ubehjælpsomt fremdrager. Kristendom er først og fremmest at den enkelte tager stilling til troen på den opstandne Kristus. Kristendom er også fællesskab, nuvel, men mest af alt et individuelt valg og en personlig stillingtagen. At danskheden har hentet mange af sine værdier i kristendommen er ufravigeligt, men set i en kristen kontekst, begynder det et andet sted, nemlig i den enkeltes møde med Kristus. Hér og intet andet sted!

I øvrigt er det en flad og billig argumentation at kristendom er bedre end islam, som om man sammenligner to bilmærker. Volvo er bedre end Kia, ja, men vil nogle mene, begge biler bringer dig fra A til B, så hvilken forskel gør det om du kører i en Volvo eller en Kia?

Når det danske samfund har hentet mange af sine værdier i kristendommen, så skyldes det mest af alt de kristne og ikke kristendommen i sig selv. Dét at mænd og kvinder har været grebet af Kristus er det, som efterfølgende har påvirket vores samfund og lovgivning. Når et menneske har brændt for en opgave, har haft et kald i sit liv, så har de i deres tid sat sig spor i samfundet, spor vi i efterfølgende generationer har nydt godt af. Mennesker som N.F.S. Grundtvig, D.G. Monrad, Natalie Zahle og Christen Kold, kan nævnes som nogle af dem, vi kan takke for, at vores danske samfund ser ud som det gør.

Kristendom er ikke en religion der ligner alle andre religioner og som kan sidestilles med andre. Af en eneste grund: Kristendom er mødet med den opstandne Jesus Kristus. Ikke en lovreligion eller et meditationssystem. Kristendom er at leve i relationen hver dag med Kristus, og den står og falder med Jesu opstandelse og med det enkelte menneskes forholden sig til Kristus. Ikke som noget fjernt og ophøjet, men som en kilde til dagligdagens opgaver og menneskelivets indretning.

Kristendom er ikke en vare eller et religiøst-filosofisk system, den er ikke et værdigrundlag, der kan trækkes ned over et samfund, men alene et livsfællesskab, den enkelte samfundsborger har med Kristus. Her skrives loven i hjertet og dikteres ikke fra Folketinget. At kristne efterfølgende er en del af et fællesskab, der aktivt tager del i samfundet, er reelt blot en positiv sidegevinst.

Kristus er opstanden, og den opstandne Jesus er den person, hvert enkelt menneske personligt skal forholde sig til, før begrebet kristen og kristendom giver nogen som helst mening. Det kan i bund og grund aldrig direkte blive et samfundsanliggende, Mai Mercados!

Glædelig påske
Kristus er sandelig opstanden!


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk