DAGENS ORD: ”Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren.” Hebræerne 12:14

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Henrik Frimand-Meier

Netpræst

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Papa

16 mar. 2023

”Min far er lige så stærk som Tarzan”. ”Min far er lige så stærk som Supermand” – ”Min far kan åbne et syltetøjsglas i første forsøg:” ”Nøjjeee!”

Den gamle vittighedstegning med talebobler, hvor tre drenge hver især praler med hvor stærk deres respektive far er, forløses med den sidste drengs beundring for hvad netop hans far kan i virkeligheden; åbne et syltetøjsglas i første forsøg, ja det får de to andre til at blive benovet, trods deres egne store ord om hvem netop deres far ellers bør sammenlignes med.

”Min far!” – Når dette udsagn rummer varme og gode erfaringer fra virkeligheden, så overgås det ikke.

Da Jesus skulle lære sine disciple – og derefter os – at bede sagde han: Når du vil bede, så gå ind i dit kammer, og luk din dør, og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.

Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. (Matt. 6, 6-13)

”Vor Fader” – Undskyld, det rammer slet ikke i nærheden af den chokbølge disciplene følte. På deres tid måtte Gudsnavnet Jahve nemlig slet ikke udtales direkte af hensyn til de religiøse forskrifter. Og nu sagde Jesus i stedet ordet Abba om Gud! Det aramæiske ord abba var på Jesu tid barnets fortrolige tiltale til sin far. Så ligefremt, hverdagsagtigt og uformelt som når barnet kærligt kalder på, og omtaler sin far: ”Min far!” Væk er afstanden og højtideligheden.

Jesus var sig fuldt ud bevidst, hvorfor han blev født ind i denne verden. Jesus vidste, at når han døde på korset, så ville alt det der adskiller os fra at få adgang til Guds trone være ryddet ad vejen – når vi tror på ham! (Matt. 27, 51) Derfor lærer Jesus os, at vi skal være fortrolige med Gud som vores himmelske far, når vi beder til ham.

At bede er at være i fortroligt samvær med Gud. At bede er at lægge forstillelsen fra sig og give sig hen – også i en pludrende fortrolighed – også i en ’græde ud’ situation – også i en grineflip stemning – hudløst ærligt – uden frygt. For Gud er min papa! Og jeg er set af ham – elsket af ham – forstået fuldt ud af ham – min himmelske papa!

Væk er al den religiøse papegøjesnak. Væk med den, siger Jesus. Gå i stedet ind i det rum hvor dit samvær med Gud er præget af fortrolighed, nærhed og gensidig forståelse. Ja, hvor du lærer Gud bedre at kende og hvor han får mulighed for at gøre noget for dig.

Så at bede ’Vor far’ eller ’Fadervor’ må ikke gøres til en religiøs remse. Denne bøn er givet som en forståelsesramme for, hvordan vi skal være indstillet, når vi søger Gud.

Efter den fortrolige påkaldelse af Gud som far, følger lovprisningen og ønsket om at hans kærlige vilje må ske. Dernæst bønnen om at vi må magte virkeligheden og få vores behov dækket. At vi må møde tilgivelse og at vi selv hjælpes til at tilgive, hvor det behøves. Beskyttelse mod fristelser og mod det onde, for slutteligt at Guds rige får sin plads i os og i verden.

Virkeligheden er stedet hvor Guds rige skal udfolde sig. I min virkelighed skal jeg give plads til, at det rette rum for Guds virkelighed får lov til at være. At jeg giver Gud hvad Guds er, af tid og opmærksomhed, søger ham som min himmelske far. Lade ham få den plads i mit liv som Jesus siger han skal have. Så erkendelsen af Gud som min himmelske papa giver sig udslag i en fuld accept af, at jeg reelt har brug for konkret at være sammen med ham.

Du og jeg skal lade Gud være Gud i vores virkelige verden. Han både kan og vil berøre os, velsigne os og konkret påvirke vore liv og omgivelser. Åbne vore hjerterum op og give os svar på vores inderste ønsker. (Salmernes Bog 37, 4b) Når vi tror på Jesus, er Gud vores himmelske far. Ham må vi komme til som vi er, når vi beder ærligt uden at lade munde løbe.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk