DAGENS ORD: ”Herre, du er min Gud, jeg hylder dig, jeg priser dit navn, for underfuldt har du ført dine planer igennem, fast og sikkert fra fortiden.” Esajas 25:1

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Charley Stephansen

Netpræst

Charley Stephansen, Præst
Vestermarkskirken

Mail: clstephan@hotmail.com

 

Hvordan håndterer vi frygt under coronapandemien?

1 apr. 2020

Salme 23: 1,4 Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig,
2 kor. 1:7 Og det håb, vi har for jer, er fast, fordi vi ved, at ligesom I har del i lidelserne, således har I det også i trøsten.
Vores håb Er fast Fordi vi ved

Vi skal huske på det vi ved(fakta) og minde os det, fordi det vil hjælpe os. Følg de retningslinjer der bliver givet os!
Husk at ikke alt hvad du hører, er sandt
Vær kritisk og brug din sunde fornuft.
Baser dine beslutninger på fakta, ikke frygt, følelser eller fornemmelser. Denne tid kalder på forankring!
Dette vil stoppe på et tidspunkt og vi vil komme igennem dette sammen med fælles indsats og med Guds hjælp
Stå ikke kun på sidelinien, men stol på Gud. Han er trofast.
Kurven vil blive knækket, hvis vi gør vores og tror Gud for resten
1 Peter 4:12 I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer.
Vi troede ikke dette skulle overgå os, men det gør det. Det er kun for en tid, men det vil vise vor sårbarhed og skrøbelighed som enkelt individ, men også som nation og som planet.
Husk på de ting og fakta som aldrig forandrer sig!

Husk Gud ser alt hvad du og jeg går igennem
Husk at Gud er opmærksom på det
Husk at Gud har magten til at svare på vore bønner
Husk at intet kan skille os fra Guds kærlighed og trofasthed

Husk på at lige meget hvad vi kommer til at gå igennem, så går Gud med os

Esajas 43:2 Går du gennem vand, er jeg med dig, gennem floder, skyller de ikke sammen over dig; går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt, flammen brænder dig ikke.

Dette er ikke slutningen på historien
2 kor 4:8-9,14 I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus

Vi kender det med en serie fra TV, hvor helten er ved at dø i første afsnit, men vi ved at der er 6 afsnit i alt.

Det kristne håb er vaccine mod frygten. Det hjælper os:
• Til at forandre dit fokus! Kig op i stedet for ned
• Til at skifte dit perspektiv. Ikke tunnelsyn
• Leve i evighedens lys

Det kristne håb i troen på Jesus er en dag så vil alt smerte, frustration, smerte, rådvildhed, angst og frygt være væk
Åbenbaringen 21:4 Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.

Vi kender ikke fremtiden, men vi kender ham som har magt over fremtiden.

Giv dit liv til Jesus

Husk at Gud ønsker at bruge mig til at hjælpe andre
Tak til vores sundhedspersonale, politi og folketing
Gud vil ikke kun beskytte dig, men bruge dig til at gøre en forskel

Vi skal ikke bevæge os væk fra smerten, men gå ind i den, der hvor folk er. Det gør vores sundhedspersonale

Det har kristne gjort før og det vil vi også gøre igen.
Vi skal beskytte de svage og opmuntre til at gøre en forskel.
Vi ringer til de ældre, men I kan altid ringe til mig og Vestermarkskirken

Bøn
Bed om fred som overgår al forstand
Lyset må drive mørket tilbage
De syge og deres pårørende, helbredelse
Visdom og fakta
Vi er afhængige af hinanden
Din vilje ske og dit rige komme

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk