DAGENS ORD: ”Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent.” Mattæus 15:18

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ruth Cilwik Andersen

Netpræst

Ruth Cilwik Andersen,

Mail: ruthcandersen@gmail.com

 

Midt i Virustiden

16 mar. 2020

Salme 91
”Den, der sidder i den Højestes skjul (under den Højestes værn/skjold) har sin bolig i den Almægtiges skygge; han kan sige om Herren: ”Min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler på”.

Salmens overskrift er ”I Herrens varetægt” og kan let lede hen til forestillingen om at være i politiets varetægt. Her er der døgnvagt, bevågenhed og beskyttelse. Sammenligningen er måske ikke helt i top, men kunne hjælpe med at få et andet billede på, hvad det vil sige, at være omkredset af større muskler og redskaber end man selv har adgang til.
Forfatteren af denne salme 91 giver udtryk for sin overbevisning om Guds hjælp i alle tider. På tysk bruger oversættere et ord for ’den højestes skjul’ der henleder til billedet af en para-sol eller para-ply. En beskyttelse, hvis formål udelukkende er at skærme mod sol og regn; naturkræfter, der kan skade ikke bare hér og nu, men som også kan forårsage langvarige følger.

Her i Danmark står vi midt i Coronavirus-krisen. Alle, der kan undværes på arbejdspladsen er blevet sendt hjem og vi følger anvisninger om at holde afstand, vaske hænderne og at være opmærksomme på sygdomstegn som feber, åndenød, hoste og muskelsmerter. Ingen kan sige noget konkret om konsekvenserne af denne verdensomspændende indgriben i de nationale samfundsstrukturer, men alle er enige i, at de bliver voldsomme. Vi har lyttet til statsministeren og dronningen som understreger alvoren i smittefaren, som formaner til samfundssind og at undgå al unødvendig kontakt med hinanden.
Ingen har set noget lignende før. Vi-lukker-ned-knappen blev for første gang en fælles europæisk haste-beslutning. Ingen siger imod, alle bøjer sig – dem, der tvivler eller udskyder beslutninger, bliver sat på plads.

Og midt i denne uforudsigelige verdensomspændende krise findes der Guds anvisninger som ligeledes rækker til hele verden. De opløftende ord om Guds evne til at skærme, som jeg har indledt med, er et godt eksempel (læs gerne hele Salme 91). Nogle Bibelkommentatorer er ret sikker på, at denne Salme er skrevet i en tid hvor pesten hærgede i hele Israel. I løbet af tre dage kostede denne pest tusindvis af ofre. Der bliver henvist til 2. Samuelsbog kapitel 24 vers 13 og de efterfølgende vers. Den baggrund giver Salmen en hel anden dybde.
Andre steder i Bibelen f.eks. 2. Timoteusbrev 1 vers 7 rammer også ind i vores situation:
”Gud har ikke givet os en frygtsom ånd, der gøre os modløse, men en ånd, der giver os kraft, kærlighed og sund fornuft.” Her nævnes tre eksistentielle nøgleord om Guds Ånds virke i menneskernes liv:
KRAFT der giver skabertrang, livsgejst og handling i det hele taget.
KÆRLIGHED der giver tillid, sunde relationer og mod til at gå en ekstra mil.
SUND FORNUFT der giver kloge beslutninger, realistiske tiltag og gennemtænkte planer.
Alt dette i modsætning til frygt og modløshed. I dag kan vi tilføje: følelsen af magtesløshed, som vi i øjeblik mærker alle sammen i en dimension, vi ikke har oplevet før.
Det leder mig hen til Jesus Kristus som taklede de mest ekstreme situationer i denne frygtløse, modige Ånd. Vi kan læse i det nye testamente hvordan han mødte sygdom, korruption og ødelæggende naturkræfter i denne frygtløse, modige Ånd. Der var ikke nogle tegn på magtesløshed hellere. Gentagne gange opmuntrede han sine efterfølgere: ”Frygt ikke” velvidende at det var den nødvendige nøgle til døren der fører til hans kraft, kærlighed og den sunde fornuft. Igennem alle tidsaldre har mennesker hørt disse ord: frygt ikke. Også nu og os gælder disse ord!

Salmerne bruger ofte et ord der hedder SELA som kendetegn på en PAUSE mellem et afsnit eller et tema. Det vil jeg gerne bruge som et billede for disse dage og uger, hvor alt, på én eller anden måde, er sat på PAUSE.
SELA – tid til stilhed. Rigtig stilhed; uden radioen i baggrunden, TV’et eller andre medier der galoperer med nyheder og underholdning af al slags.
SELA – tid til en samtale med Jesus. Åbne den indre dør for Ham og han vil møde det urolige, undrende, søgende, magtesløse hjerte med sin Ånd.
SELA – tid til en god bog
SELA – tid til refleksion: hvor ser jeg Jesu Ånds indflydelse i mit liv? Hvor mangler den?
SELA - tid til omvendelse fra alt muligt støv og snavs der sætter sig på samvittigheden og sjælen
SELA – tid til den tiltrængte, genoprettende samtale med vennen, ægtefællen, barnet…
SELA – tid til at styrke troen, tale den op og at blive inspireret af troens kilde.

Ingen ved, hvad denne tid åbner op for i det store perspektiv, men du og jeg kan åbne op for de daglige gode nyheder som evangeliet er: ”Jesus (ordet) kom til denne verden, en verden han selv havde skabt … dem der tog imod ham, dem, der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny. Det er ikke en fysisk eller menneskelig fødsel. Det er en guddommelig fødsel” (Johannes 1,10-13 Bibelen på hverdagsdansk)
Den RET giver dig vished og tryghed om en almagts Far og beskriver dig som ”…den, der sidder i den Højestes skjul, har sin bolig i den Almægtiges skygge; han kan sige om Herren: ”Min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler på”

SELA

En bøn har overlevet alle tider. Vil du bede den bøn sammen med mig?

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Netprædiken marts 2020
v/Ruth Cilwik Andersen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk