DAGENS ORD: ”Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre.” Kolossenserne 3:13

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Svend Løbner Madsen

Netpræst

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

Mail: mail@svendlobner.dk

[ Mere ... ]

 

Hvile i hverdagen

16 sep. 2014

Hvile og arbejde. Det lyder som modsætninger. Men sådan er det ikke i Bibelen. Man kan hvile i arbejdet. Hvile er nemlig ikke kun at komme sig efter en hård arbejdsuge, men en måde hvorpå man lader op til en ny arbejdsuge!

Tænk på Eva og Adam, som Gud skabte den sjette dag – efter at han havde fuldført hele sit skaberværk, lys, jord, himmellegemer, planter og dyr. Forestil dig, at du er Adam eller Eva og du vågner op til det fuldendt skaberværk og siger til Gud: Nå, Gud lad os så komme i gang med arbejdet! Men Gud svarer: Lad os lige hvile først. Gud hvilede nemlig på den syvende dag. Evas og Adams første dag på jorden var således en hviledag. Først derefter kunne de gå i gang med at plukke frugt.

Hvilen er altså udgangspunktet. Der er her vi finder os selv, får nye tanker og kreative indfald. Det er her, vi forbereder os på alt det, vi gerne vil gøre.
Eva og Adam havde sæsonarbejde. Årstiderne skifter og frugterne er ikke klar til plukning altid. Der er en ventetid, en forberedelsestid. De første mennesker på jorden var samlere, og deres børn var hyrde og agerdyrker. Abel passede får og Kain dyrkede jorden. Også det indebar ventetid. Som hyrde skulle Abel blot sørge for at dyrene kunne græsse og drikke. Som jordbruger skulle Abel blot pløje, så og høste – og holde ukrudtet væk så længe.

Tænk, hvis vi kunne tage hvilen som udgangspunkt og indføre sæsoner i vores arbejdsliv! Der er ikke lige meget ”run” på hele tiden. Lad os bruge pauser, mathed i markedet og periodevis lavkonjunktur til at lade op, forberede os, pleje relationer og alt det andet, vi ikke når, når højsæsonen buldrer løs. Dit arbejde er ikke kun fra otte til fire. Hvad hvis en medarbejder har brug for en snak efter arbejdstid? Undervisningstid kan ikke altid være lige effektiv. Hvorfor ikke bruge tid på at lytte til elevernes rejseoplevelser efter ferien?
Og så skal vi måske huske forskellen mellem ansvar og opgaver. Vi fokuserer meget på opgaverne. Jeg skal nå at lave det og det hurtigst muligt! Så bliver vi stressede. Prøv at tænke på dit job som et ansvar. Du har en stilling og får din løn for at varetage et ansvar. Uanset om du knokler løs eller kigger ud ad vinduet for at samle dig.
Du skal med andre ord ”hvile fra dine gerninger” (Hebræerbrevet 4: 10), præcis som Gud hvilede fra sine gerninger, da han havde skabt verden (v. 4). Og det kan du som kristen, fordi Jesus gjorde alting færdigt på korset. ”Det er fuldbragt!”, råbte han. Og siden da kan alle troende ”gå ind til hvilen” (v.3.).
At arbejde ud fra hvilen er et gennemgående tema i Bibelen. Her skal vi læse 7 skriftsteder, som alle viser en facet af at ”hvile fra sine gerninger”.

1. Stands op! Når vi er fanget af ræset i hverdagen, er der ikke andet at gøre end at standse op. ”Hold inde og kend, at jeg er Gud!”, skriver salmisten i Salme 46:11. Når vi standser op, giver vi plads for eftertanken, og så kan vi pludselig erkende noget, vi ikke indså før. Der er noget, vi ikke kan erkende, hvis ikke vi standser op. Skal vi kende Gud, må vi holde inde!

2. Ti stille! ”Ved omvendelse og stilhed skal I frelsens”, skriver profeten i Esajas kap. 30:15. Omvendelse er forandring, og forandring kan vi ikke altid tage af os selv. Ifølge profeten Jeremias siger Gud i kap. 15:19: ”Omvender du dig, vil jeg omvende dig, så du står for mit åsyn!” En måde at omvende sig på, er at tie stille i stedet for at snakke løs, som de fleste af os jo er rigtig gode til. Vi kommer nemt til at sige en masse vrøvl, forplumre tingene og sprede modløshed omkring os. Måske var det derfor Gud måtte påbyde israelitterne: ”Herren vil stride for jer, min I skal tie!” (2. Mosebog 14:14)

3. Vent! Ventetiden hører med til sæsonarbejdet, men ventetiden er ikke nytteløs. Den gør også noget ved os selv: ”Ny kraft får de, der bier (venter) på Herren!” (Esajas 40:28-31).
Læg mærke til alle de goder, vi får ud af hvilen: Vi lærer Herren at kende, vi forandres i vores karakter, og vi får ny kraft og styrke! Ikke dårligt, vel?

4. Bliv, hvor du er. Jesus påbød disciplene, da han sendte dem ud to og to, at de skulle blive hos den, de besøgte, indtil de drog videre (Matt. 10:11). Pointen var, at de skulle være nærværende dér, koncentrere sig om opgaven dér, indtil de fik besked på at flytte videre. Et godt råd i dag også: Bliv ved det, du er i gang med, indtil du får besked om andet. Lad være med at evaluere din situation hele tiden. Vær tilfreds og taknemmelig. Lad roen overmande dig!

5. Lad noget ligge. Det har du lov til. Kiv og kævl og konflikter. Lad det ligge. Fortidens fejltrin. Lad dem ligge. Paulus sammenligner sit liv med et løb, hvor han ”glemmer, hvad der er bagved og rækker efter det, der er foran” (Fil 3:13-14). I Hebræerbrevet 12:1-3 udspecificeres det: ”Lad os… lægge alt det bort som tynger og synden som så let hilder os…” Hemmeligheden er at leve i nuet. Det er altid skam over fortiden eller frygt for fremtiden, der skaber angst i os.

6. Gør bekymringerne til ønsker. Du har lov til at kaste alle dine bekymringer på Herren og i stedet komme frem med alle dine ønsker (Fil. 4:4-6). Så skal Guds fred bevare dine tanker! Bekymrer du dig om fremtiden? Ønsk noget af fremtiden i stedet for! Er du bange for at miste dit arbejde? Ønsk at fortsætte arbejdet eller at finde et arbejde, der er endnu bedre!

7. Lav en prioritering. Jesu bud om, at ”søge Guds rige først…, så skal alt det andet gives jer i tilgift” (Matt. 6:33) har også en generel betydning. Når vi prioriterer det vigtigste først, når vi som regel også alt det andet. Spørg dig selv: Hvad er det vigtigste, jeg kan gøre i dag? Hvem skal jeg tale med, skrive til, møde til en personlig samtale? Hvilken opgave vil jeg være lykkelig for at få løst? Hvorfor ikke begynde med den i dag!

Dette er blot nogle af Bibelens råd, hvis vi vil have hvile i hverdagen. Denne verden er præget af en fabrikstankegang, hvor vi skal stemple ind og stemple ud og være super effektive hele tiden. Det kan ingen mennesker holde til. Og resultatet bliver ikke bedre af det. Tvært imod giver det naturlige sæsonarbejde, hvor vi kan standse op, være stille, vente lidt, blive hvor vi er, lade det uvæsentlige ligge, tænke store tanker og prioritere det vigtigste, både bedre resultater og mere velvære.

For det var sådan Gud selv skabte verden og skabte os til at leve i den. Kristus råbte: ”Det er fuldbragt” og tog sig dermed af vores allerstørste problem: det brudte gudsforhold. Nu kan vi hvile og tage denne hvile med os ud i hverdagen.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk