DAGENS ORD: ”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.” Salme 34:19

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Mester-Christensen

Netpræst

Claus Mester-Christensen, Præst

Mail: mesters@gmail.com

 

Livet er en rejse!

1 sep. 2014

Livet er en rejse!

I det som vi kender som bjergprædikenen siger Jesus: “Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!” (Matt. 7:13-14)

Henover sommeren har tænkt på disse ord. Tænkt på hvor ofte jeg egentlig ønsker mig begge dele. Naturligvis vil jeg gerne finde og vandre ad den vej der fører til livet samtidig drømmer jeg om kunne følge den vej som de fleste vælger uden at skille mig alt for meget ud.

På en måde forestiller jeg mig de to veje starte her hvor jeg er. Den brede vej tydeligt skiltet og med god plads.. Ved siden af ser jeg en smal vej, nærmest en sti, der sådan snor sig I det ser ser ud til at være samme retning som den brede vej. Men længere væk så skilles de to veje til hver deres destination.

På en anden måde ser jeg de to veje I een. Ligesom når man går på et fodgængerstrøg, hvor de fleste mennesker går I e retning og man snor sig igennem I modsat retning. Her er rammerne egentlig ens, men retningen man bevæger sig I er helt forskellig.

Den brede vej behøver jeg nok ikke at søge for at finde. Det virker som den helt rigtige vej. God plads, rummelighed og fart nok på til ikke at blive kedeligt. Det hele virker egentlig godt og rigtigt og “alle de andre” har valgt den samme vej. Problemet er at det er en forholdsvis behagelig rejse til en forfærdelig destination.

Den smalle vej må jeg søge efter. Og når jeg søger så finder jeg. Der er kun en vej, der fører til livet. Jesus siger at ingen kommer til Faderen uden ved ham. Han er selve vejen og det er I efterfølgelsen af Ham at vi finder livet. Det er ikke nødvendigvis en skøn og behagelig rejse at være på, men destinationen er rigtig.

Du og jeg har muligheden for at vælge hvilken vej vi vil rejse ad. Ønsker du livet eller fortabelsen? Hvis du ikke har fundet den smalle vej – Jesus – er du på den brede vej og må vende om mens du kan.

Jeg har taget mit valg og trods det at vejen er smal er der altid plads til en til der vælger livet.

Hvor er du på vej hen?


Claus Mester-Christensen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk