DAGENS ORD: ”Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter.” Esajas 58:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ruben Andersen-Hoel

Netpræst

Ruben Andersen-Hoel , Er ikke længere aktiv
Vanløse Frikirke

Mail: ruben@vanlosefrikirke.dk

 

Bær dem til Jesus

16 aug. 2014

En mand fik et nyt liv, fordi hans venner bar ham til Jesus.

Markus 2:1-12.

1 Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme.
2 Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem.
3 Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand.
4 Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned.
5 Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: »Søn, dine synder tilgives dig.«
6 Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte:
7 »Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud?«
8 Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: »Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte?
9 Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå?
10 Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden« – siger han til den lamme:
11 »Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!«
12 Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for
øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: »Aldrig har vi set noget lignende!«

Om ydre og indre helbredelse
Der var fire venner, som bar en lam mand til Jesus, fordi de havde tillid til at han kunne rejse ham op fra sygelejet. Vennerne vender vi tilbage til lidt senere, for når vi læser denne tekst, kommer vi let til at glemme dem i første omgang og i stedet fokusere på at den lamme mand faktisk bliver helbredt.

Vi bliver let ligesom de mange mennesker i beretningen, der samles om Jesus og skaber trængsel. Vi vil også gerne se mirakler. Hvornår læser vi at alle tilskuerne jubler og begynder at prise Gud? Det gør de da den lamme mand rejser sig og går. Og det er let at forstå, for hvem af os vil ikke gerne opleve den slags: At syge bliver helbredt! Og hvem af os ville ikke juble og lovprise Gud, hvis det skete lige for øjnene af os.

Men fokus i teksten er på noget andet. Den ydre helbredelse af mandens krop er dybest set bare et billede på det mirakel, der sker i hans indre menneske. At den lamme mand rejser sig og går, er et medfølgende tegn, der peger hen på det helt centrale, som Jesus viser os: Nemlig at Guds Rige er kommet nær. Det første og vigtigste, som Jesus siger til den lamme mand er: ”Søn, dine synder tilgives dig!”. På det tidspunkt er manden stadig lam, men vi må ikke overse, at lige der indtræffer det største mirakel den dag: En synder bliver tilgivet. Det var der lovprisningen og jubelen skulle have været. I Luk. 15:7 siger Jesus, at der er større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Da den lamme mands synder tilgives er der fest i himlen, men alle vidnerne på jorden reagerer stik modsat – de er skeptiske og mistænksomme. De skriftkloge begynder at analysere og gøre sig kloge på skriften. Med deres viden kommer de frem til at det kun er Gud som kan tilgive synder, og overser fuldstændig at det i praksis er præcis det som foregår for øjnene af dem.

Men Jesus ønsker at åbne deres øjne, så derfor – og ikke mindst for at møde den lamme mands behov – helbreder han ikke bare mandens indre syge menneske, men også den ydre syge krop. Det viser med al tydelighed, også for os i dag, at når vi i får et nyt liv i mødet med Jesus, så kan vi blive helbredt og genoprettet i både vores ydre og indre menneske. Der er så meget kraft i Guds Rige, at det forvandler hele mennesket, når vi omvender os og tror på det.

Bær dine venner til Jesus
Det er Jesus, som gør mirakler. Sådan var det dengang – og sådan er det i dag. Og det gælder både de indre og ydre mirakler. Men når den lamme mand i det hele taget oplever at få et helt nyt liv, skyldes det den vigtige detalje, som vi var inde på i begyndelsen, nemlig at hans venner bærer ham hen til Jesus – der hvor miraklerne sker. Sådan er det også i dag. Mange mennesker rundt omkring os trænger ligesom den lamme mand til at få et nyt liv. Men de fleste finder ikke Jesus af sig selv. Måske kan de ligesom den lamme mand ikke selv magte at komme til ham. Måske ved de ikke hvor de skal gå hen. Måske har de aldrig hørt om ham. Derfor har de brug for at nogle venner bærer dem hen til Jesus. Den lamme mands venner var så ivrige for at bringe ham til Jesus, at de ligefrem brød hul i taget for at komme frem. Er du lige så ivrig for at bære dine venner til Jesus, så de kan få et nyt liv?



Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk