DAGENS ORD: ”Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent.” Mattæus 15:18

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

Det er senere end du tror (gammel kinesisk ordspil)

1 okt. 2014

Fra kristendommens allerførste tid har der været stærke, klare beretninger om ting der skal ske i det bibelen kalder den sidste tid. Utallige dommedagsberetninger har præget historien med angst og misbrug af skriftens ord til følge, og det vil være forståeligt, om mange synes, det kan være vanskeligt at tage disse ord alvorligt. Det ændrer dog ikke på, at bibelen er temmelig klar i sine betragtninger om fremtiden, som samtidig underbygges af faktiske begivenheder der sker lige for øjnene af os i vor tid. Vi oplever ting der foruroliger mennesker overalt i verden.

TV og den øvrige presse fortæller om katastrofer, natur- såvel som menneskeskabte. Film og litteratur svælger i de værst tænkelige scenarier, samtidig med at kloden oplever krige, kristenforfølgelser og massakrer som aldrig før. Sidste århundrede var det århundrede hvor verden var vidne til den største kristenforfølgelse nogensinde, og meget kunne tyde på, at denne situation fortsat udvikles.

Men – selvom der ofte har været profeteret dommedag, så er sandheden fra bibelens ord om de sidste tider uhyggeligt aktuelle, og forbavsende mange ting ved at blive til virkelighed.

Bibelen siger en del om hvad Jesus udtalte om ’den sidste tid’ – Han siger, at der skal komme strenge tider, folk skal rejse sig mod folk og land mod land, der skal komme jordskælv, oversvømmelser, hungersnød og pest, der vil komme forfølgelser af kristne såvel som anderledes tænkende. Mange vil flygte ud i bjergene, som der står i Lukas evangeliet kap. 21. lovløshed og kriminalitet vil tage til og kærligheden mellem mennesker blive kold osv. osv. (Mattæus evangeliet kap.24) Jesus giver selv et fingerpeg på nogle af de tegn som vil præge endetiden. Han siger i Lukas evangeliet kap.21: ’Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig’ Netop disse ord vil være en opmuntring for dem der er knuget af mismod og håbløshed.

Hov, stop nu lige lidt, er det en måde at skrive en net-prædiken på? Hvor er opmuntringen og de gode ord, som vi så meget trænger til? Hvorfor kan den net-præst ikke bare lade være med at gøre mig urolig? Der er nok at kunne bekymre sig om.

Mit ærinde er bestemt ikke at gøre nogen ked af det eller urolig, men blot at prøve at gøre opmærksom på den realitet, som vi lever midt i og må forholde os til, uanset om vi tror på bibelens gamle ord eller ser til fra en undrende sidelinie!

Tager vi tid til at se os lidt omkring midt i vores daglige ubekymrethed, hvor den største bekymring handler om vores sociale velfærd, vore bekvemmeligheder og hvordan vi får råd til nye materielle lyksaligheder, alt imens verden omkring lille Danmark forbløder og lider i en grad, som vi aldrig har set før. Vi ser forbløffede på de forfærdelige billeder i TV og hører døgnet rundt om grusomme begivenheder rundt om os, privilegerede som vi er i vort dejlige, hyggelige Danmark!

Mit ærinde er at gøre opmærksom på, i hvor høj grad der er brug for, at vi står sammen om de værdier som Den Hellige Skrift taler til os: Jesu ord sagt i kærlighed og omsorg for os. Vi er kaldede til at leve i håb og formidle håb til vor verden. Der er som aldrig før behov for alvorlig bøn for verden, for alle de konflikter, krige, de mange flygtninge og fordrevne, de håbløse og de hungrende.

I Syrien er der 160.000 dræbte og mere end 4 millioner fordrevne fra deres hjem. I Central og Østafrika er mange millioner drevet på flugt, og der florerer en voldsom Ebola-epidemi, der er ude af kontrol. Konflikten i Ukraine har allerede kostet tæt ved 3200 mennesker livet, et land tæt ved vore egne grænser. Striden mellem Hamas og Israel er en konstant trussel, og vi kunne blive ved.

Paven udtalte fornylig, at vi er i gang med ’den 3.verdenskrig’! Jeg må sige, det rystede mig, men det er måske rigtigt set? Ingen kan forudse hvor vi ender, der er mange urocentre og krigsskuepladser overalt. Der holdes konferencer og møder i stater og blandt al verdens specialister såvel om klima-og naturkatastrofer som vedr. krige og andre menneskeskabte trusler.

Hvor er vi på vej hen, hvordan bliver vor fremtid, hvordan med vore børn og de kommende slægter?

For nogle dage siden udsendte ’Evangelisk Alliance’ et ’Åbent brev til kristne fællesskaber i Danmark’. Her i gøres opmærksom på, hvordan verden lider, og der opfordres til aktiv nødhjælp og bøn for verden, og at vi står sammen. Det er ikke meningen, at noget menneske skal stå alene, vi skal styrke og støtte de mennesker, der virkelig lider nød. Stå sammen om missionsselskabernes og nødhjælpsorganisationernes arbejde, vise brodersind og omsorg, udtaler Evangelisk Alliance.

I disse tider oplever vi måske ’sandhedens time’ den tid hvor vi skal stå fast i tro på Vor Herre Jesu ord om at være ét, ikke bare i tro, men også i handling. Vor verden længes efter kærlighed og fred og Kristus har kaldet os til handling.

Må Gud velsigne dig med mod og kraft.

Ole Bækgaard

Jesus siger:
’Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.’

Matt. 5, 3-10.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk