DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Besværlige Helligånd!

2 jun. 2022

Det med Jesus kan de fleste forstå, men Helligånden? Den passer ikke rigtigt ind i mange menneskers forståelse af kristendommen. Helligånden er svær at få hold på. Det med seriøst at tro på en ånd virker mystisk og udsvævende på rationelle mennesker. Mennesket Jesus derimod kan sættes ind i en sammenhæng, de fleste kan forholde sig til; men Helligånden er et mærkeligt fænomen.

Alligevel er Helligånden ikke til at komme uden om. I hvert fald ikke, hvis vi vil tage det Jesus, siger og gør, alvorligt. Vi skal derfor vove at lægge vores forbehold og forudfattede meninger væk, for at blive indsigtsfulde kristne. Lade os aflære de forståelsesrammer, hvor Helligånden rubriceres som et odiøst element. Reelt set, for vores eget bedste.

Nok kan alt det der med ånder virke lidt skørt, men at slå Helligånden i hartkorn med det, som nogle betragter som overtro, og som andre kalder clairvoyant virksomhed, er en misforståelse. At opfatte Helligånden som et aspekt af overtro, eller drage sammenligninger mellem clairvoyant praksis og Helligåndens gerninger, er en katastrofal fejltænkning.

Helligånden er den universelle livskraft og har intet at gøre med åndsbegrebet i andre religiøse sammenhænge.

Helligånden er Guds ånd. Livets ånd. Sandhedens ånd og kærlighedens ånd. Den ånd der forvandlede tomheden og mørket i universet til lys og liv, da Gud talte ind i urmørket ved tidernes begyndelse. Og som stadigvæk bringer lys og liv. Helligånden er Gudsånd, som gør levende og som selv er Gud.

Helligånden er paradoksalt nok, forudsætningen for, at vi i det hele taget kan have med Gud og Jesus at gøre. Evangeliet om Jesus giver først mening for den enkelte af os, når vi personligt erfarer Helligånden. Uden Helligåndens medvirken, er evangeliet ikke rigtigt et glædeligt budskab. Uden Helligånden er troen, håbet og kærligheden uden liv og mening i den forstand som Jesus talte om Gudsrige. Uden Helligånden er erkendelsen, tilgivelsen, forvandlingen og retfærdiggørelsen i Kristus ukonkret og uvedkommende.

Gud er et væsen, der består af tre personer og alligevel er ét væsen, ligesom en terning består af seks kvadrater og alligevel forbliver ét geometrisk legeme. Sønnen er til, fordi Faderen er til. Sønnen er strømmet ud fra Faderen, som lyset fra en lampe, varmen fra et ildsted eller tanker fra et sind. Han er den måde, Faderen udtrykker sig selv på – det Faderen har at sige. Enheden mellem Faderen og Sønnen er så levende og konkret, at denne enhed også selv er en person. Det der vokser ud af Faderens og Sønnens fælles liv, er en virkelig person; den tredje person, som er Gud, det er Helligånden.

Kærlighedens levende, dynamiske virksomhed har altid været virksom i Gud. Han vil, at alle mennesker skal forløses i Jesu nåde og sandhed. Gud vil, at alle mennesker skal blive frelst. Og det er Helligånden der overbeviser om synd, retfærdighed og dom. Så det med Jesus giver mening på det personlige plan.

Guds ånd – Helligånden – som noget nærværende og oplysende, er ikke et fremmed element, men et naturligt element, der er som et grundvilkår i menneskelivet, som solen i forhold til jorden. Nok er solen en stjerne modsat jorden, men som solen er en naturlig forudsætning for jordens liv, er Helligånden en naturlig forudsætning for at forstå Jesu ord, Gudsrige og dets sandhed.

Ånden har også det dybere perspektiv at skulle bibringe mere end en intellektuel forståelse. Menneskets væren til er forskellig fra tingenes og dyrenes væren for hånden. Mennesket er kun til i og med det forstår sin egen væren til. Og denne væren forudsætter at vi er knyttet til Gud, for at være i den rette skabelsesmæssige sammenhæng. Derfor er den kristne forståelsesramme af ’åndsåbenbaring’, at dét, når det forstås af den enkelte. bibringer mere end intellektuel begriben; det sætter vedkommende – dig og mig - ind i en kontekst, hvor vi magter vores tilværelse i lyset af Helligåndens åbenbaring af synd, retfærdighed og dom. Hvor tilgivelsen bliver konkret og personlig og en styrkelse af hele mennesket gennem forløsning.

Ved Helligånden bibringes vi en eksistensmulighed, så vi i takt med vores forståelse af åbenbaringen af Gudsrige, gør denne forståelse til et personligt udtryk, og ved den stillingtagen der følger af det indblik, det forståede Gudsordet giver, lever i sameksistens med Gud. At forstå evangeliet om Jesus Kristus bliver nøglen til at forstå sig selv. Helligånden er den der åbner og anskueliggør evangeliet for os, og giver evangeliet en dimension, den enkelte kan forholde sig til.

Det kan lyde indviklet, men det er det ikke.

Helligånden virker i og gennem dem, der i troen er knyttet til Gud, ja, selve troen er vakt til live i hver enkelt af os, gennem dét, at Helligånden gør ordet om Jesus betydningsfuldt for os. Helligånden er den del af Gud, der er tættest på os mennesker og som er det direkte bindeled til Jesus og til Gud som vores himmelske far. Helligånden er vores talsmand og kontaktperson i samværet med Gud.

Jesus er den hele verden kan lægge sin sorg og byrde på, og som kan bære alt og alle. Jesus er den vi personligt må betro vores liv til med alt hvad det indebær. For at få åbnet vores øjne for hvilken betydning Jesus reelt har, skal Helligånden gøre sin gerning i hver enkelt af os, ellers forbliver vi uden evne til at tage imod Guds rige.

For at Jesus bliver kostelig for os, skal Helligånden ind i vore liv. Derfor, afvis ikke tanken om Helligånden. I stedet skal du lade ham indtage sin plads i dit trosliv, sådan som Jesus underviser om Helligånden.

Uden Helligånden bliver kristendommen reduceret til et erindringsfællesskab, hvor man mindes Gud, som satte det hele i gang, og Jesus, som et guddommeligt menneske der i en periode gik på jorden.

Men Gudsrige skal være midt iblandt os – og gøre en forskel – her og nu!

Helligånden rummer visdom, forstand, intellekt, følelser og en selvstændig vilje, som han vil møde os med, når vi tror på Jesus. Helligånden vil, at vi hele tiden lærer mere og lever et liv i overflod. Helligånden står for det nærværende, fremadrettede og nyskabende – Gudsrige inden i os – i dag.

Så hvis aldrig du har bedt Jesus om at få (mere af) Helligåndens kraft i dit liv, så er det på tide du gør det.

Glædelig pinse


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk