DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Fra distance til nærvær

25 maj. 2021

Kirkerne har fået et distanceret forhold til Helligånden. Han er så at sige ikke til at få fat på, for alt for mange. Ikke mindst er det trist, at mange præster småvrøvler og famler, når det handler om at forkynde det glade budskab om Helligånden og om hvilken stor betydning han har, for oplevelsen af Gudsrige, som noget nærværende og betydningsfuldt. Ikke mindst når det gælder forkyndelsen af nådegaverne og om alt det mirakuløse som Helligånden bidrager med.

Overskud af kærlighed og af liv. Ja, al forståelse af Gudsvirkeligheden, kan kun opnås ved åbenbaring. Det er altså ikke os der på egen hånd når frem til en bestemt forståelse, men Gud selv der træder frem inden for vores menneskelige erkendelsesgrænse. Livets Gud har på eget initiativ trådt frem i vort mørke for at være kærlighedens far for os, og hans tilstedeværelse sker ved Helligånden.

For at vi kan leve Gudsvirkeligheden ud i det liv der er vores og tjene Gud og hinanden i lys, sandhed og kærlighed må vi opleve Helligånden. Før pinse var disciplene forvirrede, for nok havde de en masse ord fra Jesus og fra det der var deres Bibel, men hvordan alt dét de vidste, kunne ’få ben at gå på’, det havde de ikke forstået. Det evnede de ikke at omsætte til andre mennesker i deres egen kraft.

Ned fra himlen faldt så Helligånden på dem pinsedag. Døre og vinduer blev revet op og miraklet skete. Helligånden manifesterede sig som en ild på deres pander. Ordene fra Jesus og fra skriften ’faldt i hak’ og disciplene gik ud på Jerusalems gader og talte om Guds storværk på alle de modersmål der den dag var repræsenteret i byen. Pinsens mirakel var, at alle forstod hvad disciplene fortalte dem om Jesus; at de alle mødte evangeliet på netop deres præmis, deres modersmål og helt uden filter.

Samme forudsætning gælder i dag. Uden Helligånden ender det i religiøse floskler. Hvis budskabet om Jesus skal gå fra ’en mulighed’ til ’en virkelighed’, må Helligånden på banen. Ja, vi har alle brug for at opleve hvad Helligånden kan gøre ved os og hvorfor den er så afgørende.

Nu tror jeg vi i vores danske sammenhæng oftest overser Helligånden. Men Kristi evangelium er usammenhængende hvis vi tilsidesætter Guds trefoldige væsen som det åbenbarer sig i Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Vi har ganske enkelt brug for at møde det, der er større end vor selvforståelse. Vi har brug for at møde Helligånden, der er større end vores hjerte og forstand; og som vil gøre os til et ’Kristusbrev’, ved at skrive sig på vores hjerte, levende og givende. Selvom denne guddommelige hemmelighed udfordrer vores menneskeforstand, så er den ikke desto mindre den virkelighed, der er af afgørende betydning for os. Og en virkelighed der først giver mening, når vi oplever den. Derfor skal vi bede om at få Helligåndens kraft ind i vores liv.

»Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget.« Sagde Jesus før sin død og opstandelse – før pinsedag. På pinsedagen kastede Han ilden på jord. Men hvad der gav mening for disciplene, giver først mening for os, når vi selv oplever at blive tændt af den Helligånd.

Nådegaverne findes. Helligåndens ledelse og åbenbaring findes. Helligånden gør levende og virker også i dag mirakler. Dernæst fremvirker Helligånden kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.

Derfor: lad os lære at leve og vandre i Ånden; så vores tro ’får ben at gå på’; så budskabet om Jesus slår rod og vokser til; så forholdet til Gud Fader, Søn og Helligånd giver mening og opleves nærværende.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk