DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Manglende politisk selvindsigt

19 maj. 2021

Desværre er det ikke en aprilsnar eller en majkat. Folketinget har i ramme alvor med betingelserne i den nye indfødsretsaftale brudt med forudsætningerne om, at der ikke lovgives om åndelige anliggender. Hermed har det danske folketingsflertal brudt med den frihedstradition, der har sin inspiration fra den evangeliske forståelse, som skelner mellem det verdslige regimente og det åndelige regimente.

I fremtiden skal indfødsretsprøven udover at teste ansøgerens viden også sikre, at ansøgeren personligt har taget de danske værdier til sig – eller som en ordfører udtrykker det: ”I sit hjerte er dansk.”

Stop en halv! Folketinget skal alene holde sig til at lovgive om ydre ting – ikke herske over sjælene. Troen er en samvittigheds sag.

Grundtvig siger det så klart: ”Det verdslige regimente skal holde sig fra hjertesager.” Men det er præcis, hvad den politiske magt i Danmark ikke mere respekterer, når den med test vil afprøve om ansøgerne også har det rette sindelag.

De mest beregnende ansøgere skal nok lære sig den krævede lektie udenad, så de kan syne, at de fremstår med de værdier, som Folketinget forlanger. Hvad skal det hjælpe?

Det katastrofale skred er den manglende politiske selvforståelse og tilstrækkelige indsigt, som folketingsmedlemmerne udstiller, når de vil udstrække magten til at skulle beherske hjerterne. For uanset hvilke gode motiver de end har ladet sig lede af, er det et faktum, at det kun er totalitære regimer som søger at knægte åndsfriheden.

Uagtet hvor tilforladelige danske politiker end ser ud, har de med den nye indfødsretsaftale nu betrådt et område hvor de øver tvang i trossager.

Indfødsretsaftalen med dens prøve er en usmagelig sindelagsprøve, som ikke er forenelig med et frit samfund og det evangeliske syn på hvor det verdslige regimente skal trække grænsen for sin magt. Mennesker der bekender sig til jødedom og islam, vil blive mistænkeliggjort, hvis de ærligt svarer på det der i fremtiden spørges efter. Men vi er vel stadigvæk et samfund med tros- og samvittighedsfrihed? Eller er vi?

Problemet er, at vores demokratiske fundament hviler på retten til at tro og tænke frit. Når Folketinget undergraver denne ret, underminerer de grundlaget for deres eget virke og demonstrerer en katastrofal mangel på politisk selvindsigt. Gud hjælpe os!


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk