DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Ikke alt tilladt er gavnligt

12 mar. 2021

Jeg husker min barndom ganske tydeligt. Ikke mindst mange af de følelsesmæssige situationer jeg befandt mig i med mig selv, eller i og omkring meget af det der skete i voksenverden under min opvækst.

Jeg er overbevist om, at jeg på den ene side forstod en hel del mere end ’de voksne troede’; følelsesoplevelserne, den intuitive opfattelse af konflikter og kompleksitet, ja, her var jeg på mange områder ’et helt menneske’ med en tydelig observerende tilgang og forståelse. På den anden side var der en del konsekvens på den lidt længere bane, jeg ikke havde øje for, for som barn var ’nuet’ overvældende, alt imens analysens mange aspekter endnu ikke var fuldt udviklet.

Som barn kan man i den ene periode være i én bestemt følelsesmæssig selvforståelse, for lidt senere at give sig hen til en anden. Sigmund Freud (opfinder af psykoanalysen,) arbejdede med begrebet ’mellemårene’, som han kaldte årene mellem at være barn og ung. Mellemårerne skal bruges til, at barnet afklares. Det bør lovgivere og forældre respektere.

Når et flertal i Etisk Råd, anbefaler at sænke aldersgrænsen for juridisk kønsskifte ned til ti år er det efter min bedste overbevisning respektløst over for hvad barn – og ungdommen naturligt rummer af konflikter og følelsesmæssige udsving. Bag forslaget ligger uden tvivl de bedste intentioner om at gøre livet lettere for nogle børn og unge, der har det svært. På internettet kan man jo også finde gribende fortællinger om unge, der umiddelbart har fået et bedre liv af at skifte køn, men det er og bliver en alt for vidtrækkende beslutning at tage, før konsekvenserne står tydelige for barnet eller den unge, i et mere afdækket perspektiv, hvor det er mere end følelserne der fylder.

Børn og unges kønsidentitet er i mange tilfælde ikke færdig ved fx de fjorten, femten år, hvilket mange forældre (er selv far til fire) kan skrive under på, og den kan sagtens ændre sig igen på vej ind i voksenlivet. Når man ikke må stemme, drikke alkohol eller få en tatovering, skal man naturligvis heller ikke kunne foretage et så grundlæggende valg som at ændre sit køn.

Det eneste medlem af Det Etiske Råd, som ikke vil sænke aldersgrænsen fra de nuværende 18 år, er stud.theol. Morten Bangsgaard. Han mener, at man skal træde særdeles varsomt, når det handler om børn og deres mulighed for at udvikle deres identitet.

”Børn er ekstra sårbare, og for mig er det vigtigt, at vi som samfund beskytter børnene i deres opvækst og udvikling henimod at finde sig selv. Den nuværende aldersgrænse på 18 år giver mulighed for, at børn kan udfordre og afprøve deres kønsidentitet, uden at det nødvendigvis skal føre til andet, end at de finder ud af, hvem de er. Den mulighed skal ikke nødvendigvis føre til en rettighed med den konsekvens, at de absolut skal tage stilling til, om de nu er dreng eller pige, eller tage ansvar for at skifte identitet,” siger han.
Jeg er helt på linje med Morten Bangsgaard og vil beklage, at hans stemme ikke blev tillagt mere vægt i rådet.

Ifølge en opgørelse som Jyllands Posten har bragt i denne uge, oplyses det, at 99,4 procent af befolkningen, lever i overensstemmelse med det køn, man har, og det køn, man oplever, at man har. Den skarpe iagttager vil herefter kunne konkludere, at 0,6 procent af befolkningen lever med en uoverensstemmelse mellem det biologiske køn og det oplevede køn. 0,6 procent udgør ca. 35.000 danskere, hvoraf det må formodes, at kun en mindre del af dem, er under atten år.

Nogen vil på den baggrund slutte; hvad er så problemet? For mig kan det ikke gøres sådan op.

I udgangspunktet skal alle børn beskyttes og alles barndom respekteres. Som samfund og som voksne skal vi ikke indirekte tvinge eller udfordre børn til at foretage valg, som de rettelig ikke er klar til. Der skal være plads til, at et barn ser sig selv på en måde i en periode og på en anden i en anden periode. Det skal have lov at eksperimentere, uden at vi voksne eller samfundet provokerer barnet eller den unge til at foretage nogle valg, det ikke er parat til og som reelt set hører hjemme på den anden side af Freuds omtalte mellemfase.

Jeg har stor respekt for at børn oplever, føler og tænker intenst og helt. Det skal ingen underkende, men tålmodighed og respekt om, at identiteten hos den enkelte er undervejs igennem hele opvæksten, skal ikke forstyrres og tilsidesættes.

Måske Folketinget på baggrund af Det Etiske Råds indstilling vil gøre det tilladt fra tiårsalderen og op at skifte juridisk køn, men at gøre noget tilladt, betyder ikke, at det er gavnligt. 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk