DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Pinse

31 maj. 2020

Overskud af kærlighed og af liv. Al forståelse af Gudsvirkeligheden kan kun opnås ved åbenbaring. Det er altså ikke os der på egen hånd når frem til en bestemt forståelse, men Gud selv der træder frem inden for vor menneskelige erkendelses grænser. Gud ser ikke uvirksomt til medens menneskeheden famler rundt i mørke og selvoptagethed. Den levende Gud har på eget initiativ trådt frem i vort mørke for at være kærlighedens far for os. Jesus Kristus rummer hele Guds herlighed og ved at vi giver vor skæbne over til ham, favnes vi af Guds kærlighed og Guds sandhed går op for os. Helligånden er den der forløser Guds kærlighed ind i vore liv. Og skaber forvandling!

Til alle tider har selv de bedste mennesker kæmpet med den udfordring at ”Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg.” Bedst som vi måske kan se os selv i et mentalt overskud falder vi og må erkende at ”jeg forstår ikke mine handlinger.” I hvert fald ikke til bunds.

I Kristus er vi tilgivet vores fald. Ved troen på Ham fødes vi på ny, men Gud vil mere end det. Gud vil sætte os i stand til at række ud til andre, så den kærlighed Gud har forløst os med, også formidles til den der er vores næste. Gud kalder alle sine børn til at være konger og præster, i livets og kærlighedens kontekst. Så vi mere end sejrer og evner at leve et liv i overflod, åndeligt og menneskeligt.

Derfor blev det pinse. For at vi kan leve Gudsvirkeligheden ud i det liv der er vores og tjene Gud og hinanden i lys, sandhed og kærlighed. Før pinse var disciplene forvirrede, for nok havde de en masse ord fra Jesus og fra det der var deres Bibel, men hvordan alt dét de vidste, kunne ’få ben at gå på’, det havde de ikke forstået. Det evnede de ikke at omsætte til andre mennesker i deres egen kraft.

Ned fra himlen faldt så Helligånden på dem pinsedag. Døre og vinduer blev revet op og miraklet skete. Helligånden manifesterede sig som en ild på deres pander. Ordene fra Jesus og fra skriften ’faldt i hak’ og disciplene gik ud på Jerusalems gader og talte om Guds storværk på alle de modersmål der den dag var repræsenteret i byen. Pinsens mirakel var, at alle forstod hvad disciplene fortalte dem om Jesus. Kærligheden var grænseoverskridende den dag, da alle mødte evangeliet på netop deres præmis, deres modersmål og helt uden filter.

Når Det Nye Testamentes forfattere skal beskrive Helligånden som Guds kraft til menigheden og til den enkelte, bruges ordet ”dynamis”. Ordet rummer begreber som mulighed, kraft og magt og rækker hånd til det at gå fra ’en mulighed’ til ’en virkelighed’. I pinsen forløste Gud det potentiale disciplene rummede og satte dem ind i den tjeneste Han havde kaldt dem til. Og vi har alle, hver især brug for at opleve hvad pinsen er for en højtid og hvorfor den er så afgørende.

Vi forstår Gud som én, af samme væsen og magt og lige evige. Fader, Søn og Helligånd. Ligesom en terning består af seks kvadrater og alligevel forbliver ét geometrisk legeme. Fra tid til anden har forskellige strømninger fremhævet Faderens rolle over de to andres. I andre sammenhæng er det omvendt, så sættes den korsfæstede Jesus som Guds lam i centrum på en sådan måde at både Faderen og Helligånden bliver glemt. Eller der sættes et sværmerisk fokus på Helligånden, så både Gud Fader og Gud Søn nærmest forsvinder ud af ligningen.

Nu tror jeg vi i vores danske sammenhæng oftest overser Helligånden. Men Kristi evangelium er usammenhængende hvis vi tilsidesætter Guds trefoldige væsen som det åbenbarer sig i Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Vi for vores del, i vores tid, savner åbenbart reel forståelse for hvad Helligånden rummer og har af betydning. Vi har ganske enkelt brug for at møde det, der er større end vor selvforståelse. Vi har brug for at møde Helligånder, der er større end vores hjerte og forstand; og som vil gøre os til et ’Kristusbrev’, ved at skrive sig på vores hjerte, levende og givende. Selvom denne guddommelige hemmelighed udfordrer vores menneskeforstand, så er den ikke desto mindre den virkelighed, der er af afgørende betydning for os. Og en virkelighed der først giver mening, når vi oplever den. Derfor skal vi bede om at få den samme kraft, som disciplene.

»Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget.« Sagde Jesus før sin død og opstandelse – før pinsedag. På pinsedagen kastede Han ilden på jord. Men hvad der gav mening for disciplene, giver først mening for os, når vi selv oplever at blive tændt af den Helligånd.

Kærligheden er grænseoverskridende. Kom Helligånd med din ild og med din kærlige forvandling af mit hjerte og min forstand. Kristus, kast igen din ild på jorden, på dit folk og på mig!
 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk