DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Sikkerheden må der ikke skaltes med

25 okt. 2019

Center for militære studier ved Københavns Universitet har her i denne måned vurderet det danske sikkerhedsniveau og fundet flere huller. Rapporten påpeger at Danmark er dårligt beskyttet mod udenlandske opkøb af følsom infrastruktur, som eksempelvis lufthavne, havne, strøm-og vandforsyning, eller telenettet.

Det kunne være Rusland eller Kina der tænkes, at ville misbruge en eventuel investering i vores fysiske og organisatoriske anlæg, for derved at tvinge dele, eller hele samfundet i knæ, i en given situation. Der har desuden det seneste år været flere eksempler på, at kinesiske og russiske selskaber har forsøgt at få foden indenfor i Danmark. Det kinesiske teleselskab Huawei har eksempelvis gennem flere år stået for TDC's mobilnetværk. Efter stor offentlig debat blev selskabet i den forbindelse for nogle måneder siden fravalgt som leverandør af 5G-netværket, fordi politikerne undtagelsesvis resonerede, at alt ikke nødvendigvis kan gøres op i penge.


Rapporten udstiller flere steder at den danske regering ikke har nogen nødbremse, der kan forhindre et selskab fra Kina, Rusland eller et helt tredje sted, i at overtage aktiemajoriteten i eksempelvis den børsnoterede Københavns Lufthavn. Underforstået; investorer der ikke til hver en tid vil passe på danske samfundsinteresser, over deres egne.

Her er et tankevækkende spørgsmål: Ser vi lige plusligt bagsiden af de liberale omvæltninger, vi har gennemgået den seneste generations tid?

For hvor infrastrukturen tidligere var et samfundsansvar – og dermed en samfundsopgave overordnet set – ja, så er Dong, Nets, Post, Seruminstituttet, telefoni med mere, lagt i hænderne på private investorer. Alt sammen uden en tilstrækkelig gennemtænkt plan, åbenbart. Guldet, der glimtede som en nem gevinst ved begyndelsen af samfundsomlægningen til et ’mere liberalt indrettet samfund’, kan vise sig at koste mere i den sidste ende, end vi reelt vil betale, når det kommer til stykket, især hvad angår landets sikkerhed.

Sandheden er blot den, at udviklingen som sådan, ikke er til at gøre noget grundlæggende ved. Vi har skubbet samfundet i den retning, hvor investorerne med deres ejerskab, bestemmer mest. At holde bestemte lande og grupper ude for muligheden; så de kan investere frit i aktier og selskaber, er grundlæggende uforeneligt med den liberale tænkning. Dernæst er det naivt, hvis vi forestiller os, at skruppelløse investorer kun kommer fra Kina eller Rusland.


Der bør laves en officiel definition af den kritiske samfundsstruktur og en vurdering af hvor sårbare vi reelt er. Og der bør laves en langt bredere screening af investeringer med betydning for vital infrastruktur, anbefaler rapporten. Den nævner desuden at der er tale om en bred palet af tiltag som nødvendigvis skal igangsættes, for at Danmark kan blive bedre beskyttet.

Den danske offentlige og private sektor er digitaliseret mere end de fleste andre lande, Det betyder samtidig en større usikkerhed, hvis fremmede stater på et tidspunkt vil angribe vores digitale infrastruktur.
’En liden tue kan vælte et stort læs’, hedder en gammel talemåde. I vores tid er det måske mere hullerne der er faren, end tuerne. Nok skal vi ikke skrue tiden tilbage, men forstå faresignalerne. Det håber jeg inderligt politikerne vil gøre. Og have modet ikke mindst, til at lave om på de beslutninger, der viser sig at have været tåbelige, ud fra et samfundsmæssigt sikkerhedsperspektiv.

Landets sikkerheden må der ikke skaltes med. Så hellere betale mere i skat, hvis det er dét, der kræves.

Kilde: ”Når Hydra angriber – Hybrid afskrækkelse i gråzonen mellem krig og fred” Københavns Universitet – Center for Militære studier/ André Ken Jakobsson oktober 2019.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk