DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Tankevækkende!

17 okt. 2019

Tiden er oversensitiv og på flere områder gennemsyret af en ’politisk korrekthed’ der umuliggør, at vi måske får løst de problemer, som rent faktisk eksisterer. Fordi den ’offentlige mening med dens politiske korrekthed’ mest af alt har en følelsesmæssige tilgang som trumfer fakta, mindskes vores udsyn.

Rationaliteten er under pres i følelsernes tidsalder, hvor f.eks. synspunkter, der indtil for få år siden var udtryk for sund fornuft, nu opfattes som kontroversielle. Det bliver et demokratisk problem, at der lukkes ned for mange synspunkter, som ikke flugter med den vedtagne sandhed.

Når f.eks. køn i grove træk opfattes som sociale konstruktioner, og forskelle tilskrives strukturelle uretfærdigheder, kontra det mere gammeldags synspunkt om, at der faktisk findes naturlige biologiske forskelle mellem kvinder og mænd, ja, når dét ene eller andet synspunkt stemples ude, af følelsesmæssige årsager i forskellige grupper, så skaber debatformen i sig selv skel. Skel og grænser, fører dernæst til et usundt samfund, hvor den konstruktive dialog kvæles. Ovenstående blot givet som illustration!

Et oplyst samfund skal være kendetegnet ved at ’der er højt til loftet og langt til døren’ som gamle Venstrefolk udtrykte det for år tilbage. At Venstre senere blev administratorer af et samfund, der mere har været kendetegnet af, ’at tillid er godt, men kontrol er bedre’, når der lige ses bort fra SKAT; ja det er vel endnu et af tidens mærkværdige paradokser. Tankevækkende!

Tiden savner humor og overskud. Om ikke andet på områder, der er hjemhørerne under begrebet ’det politisk korrekte’. At vi økonomisk aldrig har været rigere, end vi er det i disse år, uagtet en del af pengene er lån vi planlægger, at vi eller vores børn, i fremtiden skal betale af på, ja, så har vi alt andet lige, en formidabel levestandard i øjeblikket. Derfor burde der være plads til overskud i livets forhold i øvrigt, ikke sandt?

Desværre er vores overskud i materielle goder ikke ligefremt proportionelt med vores overskud til hinanden. Vi har f.eks. hver især flere boligkvadratmeter til rådighed end generationerne før os, alligevel tåler vi i mindre og mindre grad, at dele tilværelse med andre, der ikke ligner os, og endnu mindre, at bruge tid på at lytte til dem, der har andre synspunkter end os selv. Tankevækkende!

Aldrig har vi teknologisk været længere fremme end vi er det i dag. Alligevel er det som om vores omgangsform og evne til at mødes og debattere med hinanden bliver mere og mere forarmet. Fra uenighed med naboerne til samfundsdrøftelserne og værdidebatterne. Følelserne tager tit og ofte overhånd og de personlige fornærmelser tager til. Frem for at lytte for at blive klogere, lytter vi efter, for bedre at kunne sætte et ’stød ind’ der styrker selvforståelsen, og som efterfølgende kan deles igen og igen på de sociale medier. Valgte vi i stedet ’at sove på en sag’ vil meget af det der bliver sagt elle delt sandsynligvis, have været bedre tjent med at blive puttet i ’glemmebogen’. Men det gør vi sjældent, nu for tiden.

Udviklingen med den type ikke-debat, gør, at folk brænder inde med deres holdninger, meget mere end at de lykkes med at få nuanceret og udviklet deres verdensforståelse og kan indgå i konstruktive debatter. Selvforståelsen er i fokus, alt imens selvbeherskelse som disciplin er voldsomt forsømt. For helhedens skyld, trænger vi som samfund til at få genopfundet den respektfulde og lyttende debatform!

Hvis vi skal gøre vores til, at mængden af skel og grænser bliver færre, kræver det bevidste valg fra vores side. Det begynder med de tanker vi tænker og måden vi udtrykker os på over for hinanden. Vi skal evne at skille person og sag ad – vi skal ville hinanden, på trods af forskellene – og vi skal vove at give hinanden plads. Vælge at agte hinanden. Dét er nok en tanke værd!


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk