DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Et kald eller blot et arbejde?

5 apr. 2018

Statens mulige lockout af præster, der er organiseret i Præsteforeningen, udstiller at præstegerningen i folkekirken af i dag mere er et ansættelsesforhold end et kald. Ifølge lektor Lars Sandbeck (der uddanner nye præster,) er overenskomst ansatte præster ikke primært Guds tjenere, men statens.

Når det gælder evangeliets forkyndelse, er det et paradoks, at ordets tjenere kan udelukkes fra at forkynde, bede, forrette gudstjeneste og udføre deres almindelige præstegerning, som del af en faglig konflikt. Det stemmer ganske enkelt ikke med hverken Det nye Testamentes lære, eller med Luthers undervisning.

Ordets forkyndelse og lydighed mod ordet står over kortsigtede politiske magtstrukturers her og nu krav.

Da staten afskaffede tjenestemandsansættelserne af nye præster, og underlagde præsterne, at få reguleret deres løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomstforhandlinger med strejkeret til lønmodtagerne og lockout våbnet til, i dette tilfælde Sophie Løhde, underminerede staten reelt præstegerningen. For at være præst er ikke kun et arbejde, men forudsætter i kristen forstand, et personligt kald. Nok har enhver, der er krøbet ud af dåben fået tilkendt værdighed fra Gud til at forkynde hans ord, men at arbejde med sjælesorg, at være præst og fuldtids forkynder, det er mere end et tilfældigt arbejde. Det bør være en samvittighedsgerning og en trosopgave.

Spørgsmålet er, om præsters løn- og ansættelsesvilkår fremadrettet rettelig i stedet for skal reguleres gennem en voldgiftsaftale eller lignende, fremfor som nu, via den danske model? Statens lockout af præster gør det tydeligt, at der er en divergens mellem den kristne kaldsforståelse og de kampskridt der er knyttet til overenskomstforhandlingernes regler.

Hvis præstegerningen ikke er et arbejde som alle mulige andre job, er det tid til at tænke systemet forfra, når konflikten/forhandlingerne er afsluttet. Skriftens vidnesbyrd og åbenbare fornuftsargumenter viser, at præstegerningen er mere end et arbejde.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk