DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Kritik af DR

5 sep. 2017

15 kirkesamfund og 41 kirkelige organisationer har gennem Danske Kirkers Råd rejst en historisk hård kritik af Danmarks Radios (DR) dækning af tro og eksistens. Baggrunden er at DR – med sin public service forpligtigelse – tydeligt nedprioriterer tros- og eksistensstoffet i disse år. På fem år er tros- og eksistensstoffet på for eksempel radioens P1, blevet reduceret med ca. 20 procent.

I lyset af, at DR i service-kontrakten med samfundet er forpligtet til at ”DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv.”

DR er på jagt efter yngre seere og lyttere, og ledelsen i DR tror åbenbart ikke på, at eksistens- og religionsstof kan tiltrække denne målgruppe, hvis programmerne får deres egne, faste sendetider og programtitler. I stedet vil DR erstatte trosprogrammer med mere generelle udsendelser. Samtidigt har DR generelt bevæget sig væk fra at have fagspecifikke medarbejdere på religionsområdet, til i stedet at dække området med generalister.

I forhold til ovenstående er det fordomsfuldt at tro, at kun ældre mennesker interesserer sig for de største spørgsmål i livet. Men hvis selv dette skulle være tilfældet, så har DR fortsat en forpligtigelse til at producere radio og tv også for midaldrende og ældre mennesker. I øvrigt en befolkningsgruppe i kraftig vækst.

Dernæst handler seer- og lyttertal meget om, hvordan udsendelserne vinkles og produceres, hvornår de udsendes og på hvilke kanaler. På alle disse felter er der så absolut plads til forbedringer i DR.

Politisk lægger Folketinget snart op til, at DR i et kommende medieforlig bliver præsenteret for store sparekrav. Man kan derfor med god ret frygte, at det blot vil blive brugt som endnu en undskyldning for DR til at nedprioritere og beskærer de kristne og eksistentielle programmer endnu mere. Danske Kirkers Råd kritik er derfor helt berettiget og nødvendig, i denne tid hvor politikkerne overvejer, hvilke krav der skal stilles til public service institutionerne fremover.

Kirkerne i Danmark skal samtidigt lære at forstå udviklingen i tiden, som et opråb om ikke at tage noget som helst for givet. Tværtimod, kirkerne skal forstå deres eget ansvar i dagens samfundsudvikling og evne at løfte de opgaver og det kald, kirkerne har fået af kirkens herre.

Denne tanker i tiden er inspireret af Kristeligt Dagblad, tirsdag den 5. september


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk