DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Tilbage til rødderne

27 mar. 2017

Vi skal kende vores rødder. Være os vores mission bevidst. Ellers ødelægges grundlaget for vores virke og fundamentet vil være i overhængende fare for at erodere.

I de seneste par uger har debatten i kirkelige kredse bølget for eller imod mission, dåbstal m.m. En del af baggrunden for meningsytringerne rækker samtidigt hånd til politiske tilkendegivelser der problematiserer over antallet af indvandrere, børn af indvandrere og børn af efterkommere af indvandrere. For nogle er det bekymrende, at hvert femte nyfødt barn i Danmark har udenlandske rødder.

For kirkerne i Danmark bør denne udvikling snarere ses som en mulighed end som et problem. Som kristne er vi kaldet til at møde alle befolkningsgrupper og kulturer med en klar forkyndelse af det kristne evangelium. Eller er vi?
Ja, hvis nogen kommer i tvivl, så skyldes det måske flere udmeldinger fra præster der mener, mission ikke er en opgave, de skal påtage sig. Hverken når det handler om ’at arbejde for at omvende nogle af de nytilkomne’ eller aktivt søge at være udadvendt i samfundet blandt kirkefremmede. For nogle ses missionsbegrebet i skyggen af vestens kolonialistiske trang til underkastelse af fremmede kulturer i tidligere tider. Retfærdigvis skal det understreges, at sådan har kaldet til mission aldrig lydt, fra Mesterens egen mund! Jesu missionsbefaling er rettet mod hans rige og aldrig mod et verdsligt regimes sammenhænge. Kirkens kald er at være medarbejdende på Guds riges virkeliggørelse. Ja, det er indbefattet i Fadervor, hvis nogen skulle være i tvivl.

Når medarbejdere i kirker i dag udviser modvilje mod mission så er det både besynderlig og ude af trit med kristendommens grundfortælling og væsen. Mission er et tilbud til dem der endnu ikke kender Kristus og har vovet at lægge deres liv i Jesu hænder. Mission er en opgave alle kristne har fået stillet i kærlighed til de medmennesker de deler tid og samfund med. Alle mennesker har ganske enkelt krav på at høre evangeliet. For både frihed, fred og forløsning er knyttet til frelsen i Kristus. Evangeliet ’er Guds kraft til frelse for enhver, som tror’ og ikke noget hverken præster eller nogen anden skal skamme sig over at fortælle ateister, muslimer eller andre hedninger om.

Mission er religionsfrihed i ordets bedste forstand. Ja, mere end det. At føre et medmenneske til Jesus Kristus er at føre det til frihed i ordets mest frigørende betydning. Det udløser en jublende glæde i himlene og sætter i menneskelig forstand begrebet ’menneskets fri vilje’ ind i dets rette kontekst.

Kirke og kristendom er hverken det ene eller det andet uden sit kaldt til mission og forkyndelse af evangeliet. Det glade budskab.

Dybt ned i rødderne runger kaldet til mission og dem der ikke vil forholde sig aktivt til den opgave ’afskærer’ sig fra kristendommens fundament og livsgrundlag.

Samfundsudviklingen i disse år er i sig selv ikke et problem, når kirken evner at se den som en mulighed for at gøre fyldest ind i tiden, blandt de mennesker Gud sender på dens vej.

 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk