DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Lad os bede: Komme dit rige!

18 nov. 2015

Jesus lærte os at bede en bøn, der er aktuel til alle tider. Ikke mindst i lyset af terrorangrebet i Paris.

Det værst tænkelige er netop sket. Terrorister har igen mejet uskyldige mennesker ned, denne gang i Paris. De lidelser, som plager befolkningen i store dele af Mellemøsten og Afrika, er nu rykket ind i Europa.

Når et angreb på denne måde rammer helt tilfældige mennesker, gribes vi nemt af frygt. Og når lammelsen har lagt sig, banker frustrationen, vreden og bitterheden på.

Her er det godt at huske på Jesus, der selv blev født ind i en krigssituation. Romermagten herskede, den jødiske kong Herodes stræbte ham efter livet, og korruption og magtmisbrug hørte til dagens orden.

Her siger Jesus, at vi skal elske vore fjender, vende den anden kind til, og gå den anden mil. En romersk soldat havde ret til at tvinge en jøde til at bære hans bagage en mil. Men Jesus siger: Gå en mil til!

Det var unægtelig en anden måde at agere på end ”øje for øje og tand for tand”. Det skyldes, at Jesus kom med et andet rige med en anden lov og en anden autoritet. Helt frygtløst trodsede han romermagten og blev straffet på romervis ved at blive klynget op på et kors. Og det så ud til at den rå verdensmagt havde sejret – lige indtil tre dage senere, hvor Jesus opstod fra de døde og fødte en kirke, som endte med at besejre Romerriget. Tre hundrede år senere blev selv kejseren kristen.

Det er fuldt forståeligt, at Frankrig med opbakning fra andre lande nu går endnu mere målrettet i krig mod Islamisk Stat. Men det er stadig kun verdslige stridsvåben. De virkeligt effektive stridsvåben er mægtige for Gud, ”så de kan nedbryde fæstningsværker. Med dem nedbryder vi tankebygninger, og alt hovmod, der rejser sig imod erkendelsen af Gud, og tager enhver mennesketanke til fange ind under lydighed mod Kristus” (2. Kor. 10:4-5). Det er bønnens våben. Og de våben udløser Guds magt, når vi beder, den bøn, Jesus lærte os. I Fader Vor beder vi: ”Komme dit rige, ske din vilje på jorden, som den sker i himlen!”

Flere kommentatorer er i medierne enige om, at den virkelige krig udkæmpes i terroristernes sind. De er hjernevaskede til en bestemt og meget ekstrem udgave af Islam og tror virkelig, at de gør Gud en tjeneste ved at terrorisere alle anderledes tænkende.
Det er i sindet, kampen skal udkæmpes, og den udkæmpes med åndelige våben, der føres af Guds hånd, når vi beder ”komme dit rige”.

Hvordan virker disse våben så?

På måder, som vi mennesker ikke kan kontrollere. Det har længe været kendt, at Jesus viser sig som en lysende skikkelse for muslimer i drømme eller syner. Men nu viser en helt ny undersøgelse, at der er hele 69 forskellige konverteringsbevægelser i gang i den muslimske verden, altså vækkelsesbevægelser, hvor muslimer konverterer til kristendommen.

”Der sker noget, noget, der har historisk betydning, noget, der ikke er sket før. En vind blæser gennem Islams hus”, konkluderer David Garrison i bogen ”A Wind in the House of Islam”.
Og religionskonsulent Mogens S. Mogensen uddyber i sin blog:
”Det er også tankevækkende, at disse konverteringsbevægelser i dag foregår i alle rum i “Islams hus”, dvs. Nordafrika, Vestafrika, Østafrika, den arabiske verden, den persiske verden, den tyrkiske verden, den vestlige del af Sydasien (Afghanistan, Pakistan og den vestlige del af Indien), den østlige del af Sydasien (den østlige del af Indien og Bangladesh) og den indo-malayiske verden (bl.a. Indonesien)”.

Konverteringer er blot et af mange tegn på, at Guds ånd virker og skaber nye værdinormer i menneskers tanker. Guds rige er jo ikke af denne verden. Det er ikke så man kan pege og sige: her er det, eller: der er det. Guds rige er indeni mennesker og i fællesskabet mellem mennesker. Og denne guddommelige sindsforandring og sammenhængskraft fremmer vi, når vi beder ”Komme dit rige!”

Lad os bede Fader vor - hele Fader vor. For så kommer vi hele vejen rundt og tager også vore egne fejl og mangler med. Vi har alle brug for en fortløbende forvandling af sind og relationer for at Gud kan blive alt i alle.

Af Svend Løbner

 
Svend Løbner Madsen

Tanker i tiden

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk