DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Det dobbelte bud

30 nov. 2011

Debatten om fattigdom i dagens Danmark efterlader det indtryk, at de arbejdsløse og udsatte bare kan tage sig sammen og få et arbejde. Efter SF’s socialordfører, Özlem Cekics politiske kvajer med at udråbe en lille familie, der har 15.728 kroner om måneden efter skat, som en ’fattigfamilie’, risikerer en ellers helt reel problemstilling at ryge af sporet.

Ifølge valide undersøgelser lever mere end 230.000 danskere under OECD’s fattigdomsgrænse, og antallet af fattige i et OECD’s perspektiv, er steget med 50 procent de seneste 10 år i Danmark. Dette er fakta, som ikke forsvinder, selvom en socialordfører opfører sig som en hund i et spil kegler.

Som danskere trænger vi til en fornyet debat om dét at hjælpe sine medmennesker. Som kristne skal vi tage del i denne debat. For kristne har en opgave i samfundet, og blandt de mennesker der trænger til medfølelse og til en håndsrækning.

Det nye testamente rummer bl.a. den ’dobbelte lov’, at vi skal bære hinandens byrder, for at opfylde Kristi lov, samtidig med, at vi skal bære vores egen byrde.

Og det hører med overalt i livet. Når vi bærer hinandens byrder, vokser kærligheden og samhørigheden. At bygge på den rene åndelighed gør ethvert fællesskab - det være sig ægteskab, venskab, samfunds- eller arbejdsfællesskab - til en luftig affære. I hverdagens fælles pligter gror Guds velsignelse over vores liv.

I generationer har kristne, ved at bære med på byrderne, hos sig selv og hos næsten, udvist rettidig omhu og samfundssind. Det higer tiden stadig efter. Lad os ikke tilsidesætte vores del af opgaven, fordi andre ikke kan finde ud af, at løfte deres del.

Dem, der gør hvad de kan ’for at tage sig sammen’, men som alligevel hænger fast i fattigdom, må vi ikke svigte.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk