DAGENS ORD: ”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.” Salme 34:19

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Bo Nicolai Skov

Netpræst

Bo Nicolai Skov, Præst
Frikirken Salem

Mail: bonicolai.skov@salem.dk

 

Forvandlet

1 jul. 2022

At vandre med Jesus


At vandre med Jesus kan være en lidt sjov størrelse.
Nogle gange kan det opleves som at vi har forstået verdenens dybeste sandhed og at alt bare giver mening - mens det andre gange bare kan være forvirrende og frustrerende.

Det kan være at vi i perioder oplever frihed fra ting vi oplever binder os og vi i den frihed oplever Guds omsorg og nærvær.
Omvendt kan vi også opleve modstand og ensomhed og have store spørgsmålstegn til om Gud overhovedet eksisterer.


Sort eller hvid?


På et grundlæggende plan er vi mennesker en meget sammensat størrelse.
Vi lever også i en sammensat verden fuld af ufattelig komplekse og vældige fænomener og naturlove.
Selv den menneskelige psyke og de relationer vi har med hinanden, består af lag på lag af dybe, vanskelig og fantastiske ting som vi ikke selv altid forstår.

Alligevel har vi en tendens til at tænke i absolutter -og specielt når det gælder vores tro og relation med Gud.
Hvis Gud bare er sort eller hvid, så kan vi bruge ham til at give mening til livets kompleksitet!
Men er det ikke at reducere Gud til et at være et redskab vi kan bruge til vores forgodtbefindende, frem for Den Levende Gud og Alpha og Omega?

Rejsen er målet


I Efeserbrevet 4:25-32 læser vi:
Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for Djævelen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Intet råddent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den, som I blev beseglet med indtil forløsningens dag. Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.

Forvandling er ikke en binær begivenhed der sker i vores liv.
Det er ikke en kontakt som kan tænde og slukke med, ligesom med lyset i stuen.

Forvandling er at have så dybt et forhold til den treenige Gud at vi, i kærlighed og respekt, ikke ønsker at volde Helligånden sorg med vores handlinger.
Det er at mærke at Jesus elsker os og ønsker os det godt, så derfor lader vi Ham lede vores skridt fremad. Derfor ønsker vi at følge Ham.
Ikke fordi han gør verdenen enkel eller sort hvid - men fordi han er stor nok til at rumme at vi "blot skal blive vrede" og at vi alle kæmper med forbitrelse og vrede.

Og på når vi tager på forvandlingens rejse med Jesus, så skal han nok fylde os med hans kærlighed og barmhjertighed, så vi kan rumme os selv og tage imod det der faktisk leder til forvandling - Guds tilgivelse i Jesus Kristus.

Og siden vi er i denne verden under de vilkår der nu eksisterer, og med den kompleksitet vi oplever, så er det her nød til at være noget vi beder og søger Jesus for hver eneste dag. Det er den rejse vi nu er på, i fællesskab med Jesus.


Det nye liv


Hvilken velsignelse det er at være kendt og elsket af en Gud der kender og har skabt os og alt omkring os.
Hvilken velsignelse det er at han møder os midt i vores virkelighed. Den behøver vi hverken flygte fra eller prøve at pynte på.
Og hvilken velsignelse det er at vi, fra den dag vi siger ja til Jesus, kan vandre i et nyt liv hvor vi kan opleve forvandlingen i at blive inspireret og ledt af Helligånden, midt i livets virkeligheder.

Og en dag skal det nye liv, som vi allerede i dag kan få en forsmag på, forløses til fulde.

Men forvandlingen starter allerede i dag. Og alle kan blive mødt og tilgivet lige præcis der de er i netop dette øjeblik.Må Gud velsigne dig med Hans nærvær. Må du mærke hvor dyrebar du er for Ham. Og må Jesus inviterer dig med, dybere og længere, i rejsen med Ham.

Amen.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk