DAGENS ORD: ”Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren.” Hebræerne 12:14

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Henrik Frimand-Meier

Netpræst

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Et Guds barn

16 apr. 2019

Hvad har herredømmet over dine tanker? Spørgsmålet kan af nogle opfattes som patetisk. Andre vil måske sige; hvad kommer det dig ved! Uanset hvilken første reaktion spørgsmålet får frem hos dig, er spørgsmålet værd at stille, for dét der dominerer tankerne, sætter retningen for dit liv – på godt og ondt.

Lidt henne i indledningen af Johannesevangeliet står der om Jesus: ”Alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn.” Tænker du nogensinde over, at du ved troen på Jesus Kristus har fået autoriteten, der følger af, at være Guds barn? At Gud er din far og at du er din himmelske fars barn? Og hvad betyder det, at du er Guds søn eller datter? Betyder det i det hele taget noget for dig? Eller fylder noget helt andet dine tanker?

Meget kan påvirke vores tanker. Vi oplever måske tab og skuffelser, smerte og svigt. Og har vi ikke et kærligt sted at spejle os i, når modgang møder os, vil vi være snublende nær, at omstændighederne tager herredømmet over tankerne. Vi har brug for at det gode lukker hullerne alle de steder, hvor det onde har trængt ind i sindet og i tankerne. På samme måde som Gudsrige er en realitet, er det onde i denne verden en virkelighed, der påvirker os. Hvis ikke vi finder veje til at vore følelser og tanker kan modstå skuffelser, smerte og svigt, vil omstændigheder, ondskab og selviskhed blokkere livet for os.

Gud vil fjerne vores blokkeringer i sind og tanke. Ingen af os kan frasige sig de indgange det onde bruger for følelsesmæssigt at binde vore tanker med bitterhed, oprør, forkastelse, hovmod og mismod. Ondets mål er at isolere os, ved at ødelægge relationer til venner, familie, naboer og kollegaer, ja sågar, at fremmedgøre os, over for os selv. Og drage vores opmærksomhed bort fra kærlighed og glæde, ja fra kærlighedens ophav – vores himmelske far. Så vi ender som ensomme sjæle, uden evne til at leve livet i hele dets fylde.

I Hebræerbrevet 12: 14-15 står der nogle tankevækkende ord, der både er jordnære og dybt åndelige. Her står: ”Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren. Se til at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den.” Ingen bitter rod! Hvor tit har smerte og skuffelse ikke affødt bitterhed? Misforståelse og løgn, hårde ord og forkastelse, fået en bitter rod til at skyde op og kvalt meget godt, skabt ufred og isolation! Enhver af os har den opgave at stræbe efter fred med alle. Først og fremmest med dem der er omkring os. Dem vi kender, dem der står ved siden af, over os eller under os. Ham der taler for meget, hende der lukker sig om sig selv. Kloge Åge og narcissistiske Nana, irriterende Hanne og sløve John, eller hvem det nu er, du og jeg skal stræbe efter fred, sammen med. Gør vi dét, stræber efter fred med alle? Eller står hovmod eller mismod i vejen? Eller forkastelse, oprør eller bitterhed? Måske et utilgiveligt sind? Tillad mig at spørge igen: Hvad har herredømmet over dine tanker?

Forstår du hvad Gud har sat i værk for at vi kan lykkes som mennesker? Paulus skriver i Efeserbrevet: ”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske.” Gud gav dig og mig i sin nåde, en ny mulighed for at gøre fyldest i livet. Så vi træder ind i vores bestemmelse; at være et Guds barn, at tænke og handle som et Guds barn. Med den fredens natur der følger af, at Gud er vores far.

Det, der alt for ofte hindrer os i at udleve dét Gud har givet os, er vores tankespind. Vi fastholder os selv i den forbandelse og fordømmelse, der hører denne verden til. Men læs hvad Paulus også skriver til Galaterne: ”Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der står jo skrevet: »Forbandet er enhver, der hænger på et træ«. Enhver forbandelse er blevet brudt af Kristus. Enhver forbandet tanke med, hvis blot vi vil lade tankerne tage til fange af Kristus. Hvis vi blot vil bede Jesus om dét. Give tankerne over til ham!

Gud vil helbrede dig i dit sind. Han vil forny dine tanker og relationer, og dit syn på andre og dig selv. Lad dine tanker spejle sig i Guds tanker. Lyt til Guds stemme. Inviter Gud ind i dit hjerte. Tag imod ham og tro ham. Bed Jesus om at blive Herre i dit liv – i dit sind, i dine tanker og følelsers univers. Giv dig selv igen, over til evangeliets sandhed, så dit indre finder ro ved Kristi kors. Bed om tilgivelse, og tilgiv dem, der har såret dig, skuffet dig, forkastet dig, vendt dig ryggen, svinet dig og smertet dig – og du skal finde forløsning for alt det, der har tynget dig.

Så fredens Gud, sætter dig i stand til alt godt, og så det at være et Guds barn, får betydning for dig midt i din hverdag, når alt er stress og jag, og når stilheden griber dig. Må Gud velsigne dig!

AmenBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk