DAGENS ORD: ”Herre, du er min Gud, jeg hylder dig, jeg priser dit navn, for underfuldt har du ført dine planer igennem, fast og sikkert fra fortiden.” Esajas 25:1

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Charley Stephansen

Netpræst

Charley Stephansen, Præst
Vestermarkskirken

Mail: clstephan@hotmail.com

 

Fri til efterfølgelse

16 dec. 2018

Der er en beretning fra den amerikanske borgerkrig om en mand fra nordstaterne, som købte en ung pige som slave på en slaveauktion. Da de forlod auktionen, vendte manden sig mod pigen og sagde: Du er fri!
Hun vendte sig forbavset og overrasket mod ham. Mener du at jeg er fri til at gøre lige hvad jeg vil.
Ja svarede han
OG sige lige det som jeg har lyst til
Ja hvad som helst
Og blive det, jeg er bedst kunne tænke mig
Ja
Og endda tage hen, lige hvor det passer mig.
Ja lo han. Du er fri og kan gå lige, hvorhen du vil
Hun så fast på ham og svarede: Så vil jeg følges med dig!
Joh 15:15 Jeg kalder jer ikke længere tjenere/slaver, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn.
Hvorfor valgte hun ikke bare at rejse?
Der var noget ved denne mand, som dragere hende til ham.
Han var anderledes.
• Han manipulerede eller kontrollerede hende ikke
• Han gav helt slip på hende uden at få sikkerhed for noget.
• Hav gav alt hvad han kunne give
• Han risikerede at miste en masse penge for ingenting
• Han satte hende fri.
Hvordan bliver slaver fri? Nogen må frikøbe dem, betale hvad det koster for at købe dem ud af slaveri.
Det var næsten umuligt for en slave at købe sig selv fri

Ifølge bibelen frikøbte Jesus os ud af syndens slaveri. Hvordan?
Bibelen fortæller os at synden bestemmer over os, dens kraft er større end vor egen vilje og vi er dens slaver.
Synden forhindrer os ofte i at opnå det som vi gerne vil i livet.
Bruge min tid på de mest værdifulde i vores liv, alligevel misser vi det igen og igen.
Synden har taget vor frihed og lænket vore hjerter.
Vi kan ikke leve op til Guds standard ved at leve nogenlunde ok.
Guds standard er meget højere.
Jesus måtte købe os fri, så han kunne få os tilbage til det vi er skabt til.
Hvad var prisen? Hans liv!
Mat 11:35 Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde.
Folk var fri til at gå efter deres møde med Jesus, men de forblev hos ham og fulgte efter ham.
Jeg har tre store oplevelser, møder med med Gud.
Alle tre gange har bare gjort, at jeg vil følge Jesus endnu mere end før.
Har man først oplevet sådan en kærlighed, giver man ikke slip på den. Det er for stort og værdifuldt at kaste væk.
Luk 15:1 Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem.«
Der var noget ved Jesus som gjorde at folk elskede at være sammen med ham. De kunne ikke forblive de samme efter et stykke tid sammen med Jesus, enten måtte de forlade ham eller følge ham.
Han fik folk til at forstå hvor værdifulde de er, alt godt voksede omkring dem og det som var mørkt og skjult blev åbenbaret, men overskygget af kærlighed, så folk ønskede at bekende deres synder og få dem ud af verden, så intet kunne være imellem dem og Jesus.
Rom 6,11-13 Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed.
Enten er vi slaver af synden eller frivillige slaver af Gud og hans retfærdighed.
Frivilligt at blive slave af Gud kræver et aktivt tilvalg fra vores side. Til gengæld er dette valg også vejen til oplevelsen af frihed fra alt det andet slaveri, vi lever under. Deres liv lå i hans hænder.
Til forskel for tidlige er dette deres eget valg.
Dette liv er fuld af frihed fra bånd, frygt, sygdom. Ikke perfekt liv, men meget bedre end det som var før.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk