DAGENS ORD: ”Herre, du er min Gud, jeg hylder dig, jeg priser dit navn, for underfuldt har du ført dine planer igennem, fast og sikkert fra fortiden.” Esajas 25:1

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Svend Løbner Madsen

Netpræst

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

Mail: mail@svendlobner.dk

[ Mere ... ]

 

Byd Fredsfyrsten velkommen denne jul

1 dec. 2018

Jesus er opfyldelsen af hvert eneste menneskes inderste længsel. Hans fødsel satte himmel og jord i bevægelse.
Af Svend Løbner

”Fred i mennesker, der har Guds velbehag.”
Sådan lyder englenes budskab til hyrderne på marken udenfor Betlehem, hvor Jesus bliver født julenat. Gud har velbehag i mennesker og giver dem derfor sin fred. Og freden har noget med Jesusbarnet at gøre.

Det er ham, der i gamle profetier blev kaldt Fredsfyrsten. Det er ham, der senere proklamerer: ”Salige er de, der stifter fred, for de skal kaldes Guds børn”. Det er ham, der til sidst skal ”stifte fred ved blodet på hans kors”, som apostlen Paulus udtrykker det.

Hans død er det endelige og altomfattende sonoffer for alle menneskers synd, et offer, der udfylder og opfylder alle andre ofre, mennesker over hele verden har bragt til ånderne og guderne for at genoprette brudte tabuer, afværge ulykker og påkalde velsignelser.

Der kom fred til mennesker, der har Guds velbehag.

Gud har set med velbehag på alle menneskers anstrengelser for at nå ham. Og han har modtaget duften fra hver eneste røgelsespind, hørt hver eneste bøn og - fra sit evighedsperspektiv - set hen til Jesu sonoffer på tidens linje og ladet det gælde for hvert eneste menneske, i øst, vest, syd og nord, og før, nu og uendeligt langt ude i fremtiden.

Ikke underligt, at himmel og jord kom i bevægelse ved hans fødsel på dette konkrete tidspunkt i historien. De vise mænd fra verdens østlige regioner kom vandrende for at hylde ham, som de havde tolket i himmellegemerne skulle komme. Den romerske besættelsesmagt, personificeret ved kong Herodes, blev rystet i sin magtposition og begik et folkemord for at komme denne himmelske konge til livs. Og Egypten mod vest måtte tage imod Jesus og hans lille familie og give dem beskyttelse, indtil faren var drevet over.

Den Gud, som mennesker har famlet sig frem til gennem årtusinder, står nu lyslevende blandt mennesker, og Guds verden, de værdier, som alle mennesker inderst inde vedkender sig, er til stede i ham og bliver levet ud igennem ham i alt, hvad han gør og siger.
Jesus er opfyldelsen af alle håbs drømme, alt det, vi intuitivt stræber efter som det højeste gode. At tage imod ham, at lære ham at kende og at følge ham mætter sjælen og giver sindet ro og tilværelsen mening.

Så er freden – en af de mange kvaliteter i Guds verden – kommet indenbords. Så er det jul i hjertet hver eneste dag året rundt.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk