DAGENS ORD: ”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.” Salme 34:19

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Svend Løbner Madsen

Netpræst

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

Mail: mail@svendlobner.dk

[ Mere ... ]

 

Det er fuldbragt

16 feb. 2018

De forløsende ord: Det er fuldbragt!
Jesu sidste ord på korset betyder, at vi kan bare takke for, at vores synder og dårligdomme fordamper, lige så hurtigt som de opstår.


Når du går ind ad hoveddøren til vores hus, vil du til højre over klaveret se et skilt, hvor der står broderet i guldskrift: ”Det er fuldbragt!” Ordene blev sagt af Jesus, da han hang på korset, forrådt af sit eget folk, klynget op af den romerske hærmagt og endda svigtet af sine egne disciple.

Umiddelbart lignede han en martyr som alle andre. En frihedskæmper, der blev gjort tavs af romermagten. Korsfæstelser var en almindelig henrettelsesmetode på den tid.

Men der var noget særligt over Jesus. Han havde jo ikke gjort noget forkert. Tvært imod havde han helbredt syge, befriet undertrykte og endda opvækket døde! Alligevel hang han der. Og da livet ebbede ud, sagde han de tre ord: Det er fuldbragt!

Hvad var fuldbragt? Jo, det, han var kommet for – at opsøge og frelse fortabte – det, som Johannes Døber sagde, da han mødte ham tre år tidligere: Se Guds Lam, som bærer verdens synd.

Sonofferet var fuldbragt. Det, som enhver jøde er opflasket med siden barnsben: Der skulle ofres et lam, et kid eller en due i templet, når man havde syndet. Og en gang om året, på forsoningsdagen, blev der bragt særlige ofre for alle årets synder. Tavlen blev visket ren, og alle kunne begynde på en frisk. Men kort efter ville de synde igen, vidste de. Og nye ofre var påkrævet. Det var en skrue uden ende.

Det er her, Jesus kommer ind. Guds Lam, som bærer verdens synd. Læg mærke til at det er skrevet i nutid. Han bar dine og mine synder på korset, men han bærer dem også nu. Han råbte: Det er fuldbragt! Men også de ord er skrevet i nutid: Det er fuldbragt!
Der er ikke brug for flere ofre. Det fuldkomne offer er bragt.
Der er ikke brug for skyldbetynget at trygle om tilgivelse igen og igen, hver gang vi har syndet eller kommet til kort. Det er fuldbragt – i nutid – hele tiden livet igennem, og vi kan bare takke for, at vores synder og dårligdomme fordamper, lige så hurtigt som de opstår.

Det var det, Jesus så inderligt ville fortælle. Det er hans programerklæring, da han træder offentligt frem. Budskabet er glædesbud til fattige – de, der ikke kan få enderne til at mødes. Det er frihed for fanger – de, der er bundet af frygt for at gøre noget forkert. Det er godt nyt til de undertrykte – de, der lever under en tung dyne af skyld. (Lukas 4:18).

Jesus sagde med andre ord: Venner, der er ikke noget problem længere! Jeg bærer jeres synd. Mit offer er fuldkomment. Og det er bragt en gang for alle. Det er fuldbragt!

Hvem er det fuldbragt for? Tja, her har vi mennesker travlt med at inddele mennesker i frelse og ikke-frelste. Men det skal vi passe på med. I Bibelen fortælles, at Gud har overladt al dom til Sønnen – altså Jesus. Og Jesus sagde, at han ikke kom for at dømme verden, men for at frelse den. Og så indprentede han os: Døm ikke!

Derfor skal vi holde hos til det, vi er sat til: at forkynde evangeliet, fortælle, hvad vi selv har oplevet og invitere andre til at stifte bekendtskab med Jesus. Når man lærer han at kende kan man ikke andet end få lyst til at følge ham.

Men tilbage til spørgsmålet: Hvem er det fuldbragt for? Johannes sagde: Se Guds Lam, som bærer verdens synd! Det er fuldbragt for verden, for hele verden, for alle mennesker på kloden. Som Jesus selv sagde i verset, som kaldes ”den lille bibel”: Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Johannes 3:16)

Frelsen er altomfattende, ligesom Gud i alting omfatter alle mennesker med sin kærlighed. Hele Treenigheden rækker ud til alle mennesker. Gud skabte alle mennesket i sit billede. Jesus døde på korset for alle mennesker. Og Helligånden blev udgydt over alle mennesker.

Som apostlen Paulus så fint opsummerer det:
”Gud besluttede at lade hele fylden bo i Ham (Jesus) og ved Ham at forlige alt med sig, hvad enten det er på jorden eller i himmelen, idet han stiftede fred ved blodet på hans kors.” (Kolossenserbrevet 1:19-20).
Så er det jo rigtigt, hvad der står på skiltet indenfor døren i vores hus:
Det er fuldbragt!Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk