DAGENS ORD: ”Alle begår vi mange fejl. Hvis én ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme.” Jakob 3:2

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Gode gerninger gør ikke en god mand, god mand gør gode gerninger

1 feb. 2018

Man kan med rette stille spørgsmålet: Er der forskel på dem der kalder sig kristne og dem, som ikke betragter sig som sådan? Der vil sikkert kunne gives mange forskellige svar på dette. Ikke mindst, hvad den udlevede livsførelse angår. At være en kristen handler dog ikke om, at skulle være god på næstekærlighed og have en anstændig og forbilledlig livsførelse. Det er ikke det, der gør én til en kristen. Det er troen alene. Men en levende tro på Jesus, bør påvirke den kristnes liv og handlinger.Jakob skriver:


”Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem:
»Gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt,« men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så?
Sådan er det også med troen: i sig selv, uden gerninger, er den død.”

Jakob 2,15-17”Gode gerninger gør ikke en god mand, god mand gør gode gerninger!” sagde Luther. Næstekærligheden, som kristendommen er så kendt for, starter altså et andet sted. Den starter med en indre forvandling, som ikke er noget vi kan påtvinge os selv. Det er en forvandling, som Gud ønsker at gøre i ethvert menneske, der ønsker at søge ham. Frugten af denne forvandling, er bl.a. næstekærligheden.Op gennem historien, og sikkert også i dag, er der desværre eksempler på kristne, for hvem denne forvandling ikke har fundet sted og kommet til udtryk i det udlevede liv – og alle, kommer vi til at lave fejl. Men der er heldigvis også mange gode eksempler på, hvordan denne forvandling er slået igennem i enkelpersoners liv og hele kirker, og som derved har haft positiv indflydelse på det samfund de er en del af. Det er denne kaldelse enhver kristen og enhver kirke har fået. Må Gud give os nåde til at leve i denne forvandling og denne kaldelse.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk