DAGENS ORD: ”Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren.” Hebræerne 12:14

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Hans Fhær Larsen

Netpræst

Hans Fhær Larsen, Netpræst, formand netkirken
Græsted Frikirke

Mail: hans.fhaer@gmail.com

 

Betingelsesløs kærlighed, er det noget der findes?

1 feb. 2013

Betingelsesløs kærlighed, er det noget der findes?

Luk 15:25ff
25)Imens var den ældste søn ude at arbejde i marken. Da han kom hjem, hørte han musik og dans inde fra huset, 26)så han spurgte en af tjenerne om, hvad der foregik. 27)'Din bror er kommet hjem!' svarede han. 'Din far har slagtet fedekalven, og nu er der fest, fordi din bror er kommet velbeholden hjem.'
28)Den ældste bror blev vred og ville ikke gå ind i huset. Så gik hans far ud og bad ham komme med ind. 29)'Nej,' sagde han, 'nu har jeg i årevis slidt og slæbt for dig. Aldrig har jeg nægtet at gøre, hvad du bad mig om, og aldrig har du givet mig så meget som et gedekid, så jeg kunne feste sammen med mine venner. 30)Men så snart din søn, som har soldet dine penge op med løse piger, viser sig, så skal gårdens bedste kalv slagtes!'
31)'Hør nu her, min dreng,' sagde hans far, 'du er altid her hos mig; alt, hvad jeg ejer, er dit. 32)Men i dag må vi feste og være glade; for din bror var død, men er nu kommet levende tilbage igen; han var forsvundet, men nu er han fundet igen.'«


Ovenstående er taget fra den kendte elskede beretning om den fortabte søn fra Lukas 15 Denne del af historien fokuserer på den ældre bror, der var vred over tanken om, at hans far ville holde en fest for hans oprørske yngre bror. Vi kommer ind i historien som den ældste bror er på vej hjem og kan høre lyden af musik og dans.

På grund af hans afsky for sin brors opførsel, nægter han at tage del i festen. Jeg er så taknemmelig over, at Faderen i historien behandler den ældre bror med lige så stor kærlighed og medfølelse, som han gør for den yngste. Han går ud for at invitere sin elskede søn til at deltage i fejringen, og sønnen reagerer på sin far som beskrevet i vers 29 ... "'nu har jeg i årevis slidt og slæbt for dig. Aldrig har jeg nægtet at gøre, hvad du bad mig om, og aldrig har du givet mig så meget som et gedekid, så jeg kunne feste sammen med mine venner.

Det er tankevækkende at førstearvingen, der står til at arve faderen, føler sig så vraget, at han ser sig selv som sin fars slave. Bibelen på hverdagsdansk beskriver sønnens udtalelse til sin Far... 'nu har jeg i årevis slidt og slæbt for dig. Aldrig har jeg nægtet at gøre, hvad du bad mig om. Selvfølgelig var faderens kærlige svar til sin søn, at han kunne have slagtet en ged og fejret hvad som helst når somhelst han ønskede, fordi alt, hvad der tilhørte faderen tilhørte ham.

Jeg ved ikke hvordan du har det, men nogle gange forholder jeg mig bedst til den yngre bror i historien, og andre gange, kan jeg bedst forholde sig til den ældste bror. Jeg tror der er en lille smule af dem begge i os alle. Derfor er jeg så glad for, at faderen behandler begge sønner med samme kærlighed og medfølelse.

Pointen med denne Netprædiken er at trække det frem, at Gud vores Far elsker at fejre begivenheder. Han er glad og fuld af glæde! Der er fest og glæde for enhver der kommer hjem til Hans rige. Hvis du ikke kender Gud som en der elsker at glæde sig og fejre gode nyheder, så lyt til ordene Jesus talte i Lukasevangeliet 15:7 ... 7 jeg siger jer, at på samme måde vil der være mere glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retskafne personer, som ikke behøver at omvende sig. (NIV)

Hvis himlen holder fest, hver gang en synder omvender sig, så vil der være masser af fester i himlen, fordi tusindvis af mennesker kommer til Kristus hver dag. Hvis himlen fejrer alle dem der kommer til tro, forestiller jeg mig himmelen som en stor glædesfest, bestående af den ene fest efter den anden.

Den ældre bror følte sig som en slave af sin Far, og forstod ikke, at han var mere end velkommen til at glædes over den arv han var berettiget til. Han levede lige modsat af hvad hans Far ønskede for ham. Hans kærlige far ønskede hans desillusionerede søn skulle vide, at han kunne fejre enhver begivenhed han ønskede. Hans følelser af vrede grundede på misforståelse og ikke på virkeligheden.

De, der kæmper med at forstå hvor meget Gud elsker dem, vil leve som slaver og blive fremmedgjort og jaloux. Når vi lever som slaver og ikke sønner, vil vi føle, at vi er frarøvet alle de gode ting i livet. Når vi virkelig lever som elskede sønner og døtre til vores himmelske far, vil vi leve i lyset af hans kærlighed, vel vidende at alt, hvad der tilhører Jesus tilhører også os.

Bor i lyset af Guds kærlighed, er ikke det samme som, at vi vil blive isoleret fra smerte, lidelse og tab. Erfaringen med, at vi hører til i Guds familie trøster og giver styrke, vi er nødt til at udholde selv de mest vanskelige omstændigheder. Nehemias 8:10 siger, at Herrens glæde faktisk vil være vores styrke!

Min bøn er, at hver og en af os vil blive fyldt med glæde der kommer fra Gud, og vil flyde over i os! Jeg beder om, at Guds kærlighed vil være fundament for alle vores følelser, så vi kan nyde nærværet og arbejdet i vores fars hus. Og må vi vide dybt i vore hjerter, at vi kan holde fest for alt vi har lyst til, fordi vi vores Guds arvinger og medarvinger med Jesus! (Romerbrevet 8:15-17).

Jeg beder også, at vores øjne ville være åbne, så vi virkelig kan se vores Fars hjerte, som elsker at fejre, når hans tabte børnene kommer hjem. Må Herren fylde vore hjerter med samme medfølelse, som han har for os, så vi kommer til at længes efter at opmuntre hinanden til at vise forældreløse og bortkomne børn vejen hjem. Under alle omstændigheder længes vores Far efter at holde endnu en fest!Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk