DAGENS ORD: ”Alle begår vi mange fejl. Hvis én ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme.” Jakob 3:2

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Tællelyset

16 jan. 2013

Kort før jul blev det offentliggjort, at man i oktober måned fandt et hidtil ukendt eventyr af H. C. Andersen, og det betragtes som værende hans første eventyr. Eventyret hedder Tællelyset, og hele dets pludselige opdukken, passer måske meget godt til eventyrets handling.

Det handler nemlig om et flot, helstøbt og skinnende slankt hvidt lys, der var skabt til at skulle lyse. Men lysets lyst til at kaste sig ud i livet gjorde, at det blev mere og mere beskidt på ydersiden – og lyset kom til sidste til at tvivle på sig selv og hvorfor det overhovedet var blevet skabt. Det stod nu ene og forladt tilbage og følte sig så uendelige ulykkelig.

En dag møder det en flamme fra et fyrtøj, som nok kendte lyset bedre end det selv gjorde. Flammen så nemlig gennem tællelysets beskidte ydre og vidste, at når blot vægen blev tændt, ville lyset kommer til at skinne klart. Det vidste også, at efterhånden som lyset brændte, ville fortidens snavs blive dækket til igen af lysets talg-fedt, som lyset var lavet af, og derved få sin oprindelige hvide klare farve igen. ”Tællelyset havde fundet dets rette plads i livet – og vidste, at det var et rigtigt lys, som lyste længe til glæde for sig selv og dets medskabninger!” afslutter H.C.Andersen eventyret.


Måske du selv føler dig som tællelyset, der har svært ved at finde din plads i livet og mest af alt føler dig snavset og uren på ydersiden. Da skal du vide, at der er en flamme, en Gud, som ser gennem dit ydre og som kender dig bedre, end du selv gør. Han ved, hvad du indeholder og til hvilket formål du er blevet skabt. Lad hans flamme tænde dig, for du har det i dig.


Som med så mange af H.C.Andersens eventyrer, ligger der ikke bare skjulte dybder i hans historie, men ofte er de nærmest omskrivninger eller paralleller af bibelske beretninger.


Jesus fortalte en tilsvarende lignelse. Den handlede om en søn, der valgt at få sin arv udbetalt og tog så ud for at opleve verden. Men tingene gik ikke som forventet, og til sidst fandt han sig selv i svinesti - træt af livet og med en følelse af at være mislykket. Efter at have samlet mod til sig, tog han hjem til sin far, usikker og spændt på, om han overhovedet ville kendes ved ham. Da faderen så ham, løb han sin søn i møde og fejrede hans hjemkomst med en stor fest. Faderens ord var: "For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste." Sønnen blev igen sat ind på sin rette plads - som barn af sin far. Du kan læse hele beretningen i Lukas kapitel 15.


Lad denne nye start på året minde os alle om, dels hvem vi er, men dels også, at vi hver især kan være som flammen, der tænder de mennesker vi færdes iblandt. Lad os se gennem det ydre og se på det smukke og rene, som Gud har skabt hvert enkel individ til at skulle være, og lad os være med til at fremelske dette i hinanden.


Med ønsket om Guds flamme må tænde dig

Claus Bækgaard


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk