DAGENS ORD: ”Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren.” Hebræerne 12:14

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Hans Fhær Larsen

Netpræst

Hans Fhær Larsen, Netpræst, formand netkirken
Græsted Frikirke

Mail: hans.fhaer@gmail.com

 

Love, Regler og Frihed under ansvar.

16 maj. 2012

Love og regler er en underlig størrelse som fylder mere og mere i vores omgivelser og samfund. Vores øvrighed fabrikerer i dag love hurtigere end nogen kan følge med til at administrere dem. Hvad siger det dig?

Jeg slog Love og moral op i ordbogen og fik dette overraskende svar.

Love og moral

Lovregler står i modsætning til moralske regler derved, at man bør følge moralske regler, mens lovregler er udformet som nøjagtigt beskrevne forpligtelser, der paragraf for paragraf eliminerer al tænkelig tvivl, og herunder indeholder sanktionsbestemmelser, for det tilfælde, at de, der er underlagt loven, ikke respekterer den i handling. Lovgivning handler med andre ord om, hvad man skal og, hvad man ikke må, mens moral og etik handler om, hvad man bør og ikke bør.

Groft kan man sige, at hvis alle opførte sig moralsk over for hinanden, så behøvede man ingen love og heller ikke noget retsvæsen til sikring af lovenes overholdelse


Det sidste afsnit, siger i kontrast til den eksploderende lovfabrikation, at vores samfund er i forfald. Det jeg ville forvente af et folk med sund moral/etik var, at vores regering brugte tiden på at nedlægge åbenbart overflødige love.

Det har altid været en kendsgerning, at var de sunde værdier plantet i vores indre, samvittighed, moral, etik, kristendom eller hvad vi vil kalde det, vil hindre det selviske i os og få os til at tage os af vores medmennesker..

I forordet til Jyske lov á 1241, ser vi at den var lavet for at skabe retfærdighed og beskytte de svage. Den var bygget på de kristne værdier, og skulle ene og alene beskytte de svage. Her er det også nævnt i for skriftet.

Citat Jyske lov 1241:

“vilde enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme Ret, da behøvedes ingen Lov….
Var der ikke Lov i Landet, da havde den mest, som kunde tilegne sig mest. Derfor skal Loven gøres efter alles Tarv, at retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres Fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er skrevet i Loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den Ondskab, som de har i Sinde. Det er ogsaa rigtigt, dersom nogen ikke af Frygt for Gud og Kærlighed til Retten kan lokkes til det gode, at Frygten for Øvrigheden og Landets Straffelov da kan hindre dem i at gøre ilde og straffe dem, hvis de gør det.”.


Vores forfædre havde en klar forståelse af, at loven var nødvendig, fordi det ikke var muligt for mennesker at leve moralsk optimalt sammen. De nævner at hvis det var muligt, ville der ikke være behov for en lov.

Hvad er det der foregår?

For mig får vi en forklaring gennem beretningerne i Bibelen. Historien viser hvordan mennesket levede i harmoni i Edens have. Synden fik sit indtog, og herfra gik det moralsk ned ad bakke. Efterhånden Måtte Gud stifte nogle love, som foreskrev hvordan menneskene skulle leve for ikke at blive udslettet af Guds Hellighed. Moses Lov som var meget omfattende blev givet til folket. Op igennem tiden og i gammelt testamente kan vi følge de forskellige regeringer/Konger, hvordan de fulgte Guds retningslinjer (Moral), eller afskrev dem. Det er tydeligt at se hvordan det gik de forskellige konger. Holdt de sig til Gud, gik det dem godt og der var fred i landet, mens når de forlod Gud og gik efter eget hoved, blev der krig og uroligheder, afgrøderne slog fejl hungersnød og alt gik galt.

I ny testamente kommer Jesus på banen og introducerer den nye pagt, hvor vi får mulighed for at komme direkte til Gud gennem Jesus. Jesus genopretter det der gik galt i begyndelsen ved at dø for os.

I dag er vi så i den vidunderlige situation, at vi gennem Jesus kan få den oprindelige (Moral) indskrevet i vores indre, så vi skulle kunne leve i harmoni, og naturligt være interesseret i at se det gå godt for vores medmennesker, og ikke bare sørge for os selv.

Det vi så ser omkring os er, at vores regering fravælger de grundlæggende kristne værdier, der faktisk er det der holder vores samfund sammen.

For hver værdi de bortskaffer, kræves der rigtig mange regler for at opveje tabet, med dertil hørende dyr administration.

For hver værdi de bortskaffer, kræver det rigtig mange penge, som vi ikke har, at tage sig af de medmennesker, som vi med vores kristne værdier naturligt og gratis ville tage os af, blot af medmenneskelig kærlighed og nød for hinanden.

Tendensen er alarmerende, og det er skræmmende at der ikke er nogen der ser sammenhængen. Vi burde lærer af historien, men det er åbenbart ikke så let.

Vi burde bruge kræfter på at genopbygge de gamle værdier, og bygge på Frihed under ansvar.

Hilsen HansBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk