DAGENS ORD: ”Alle begår vi mange fejl. Hvis én ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme.” Jakob 3:2

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leo Hansen

Netpræst

Leo Hansen, Er ikke længere aktiv

Mail: leo-hansen@mail1.stofanet.dk

 

Guds beskyttelse

1 maj. 2012


I Johannes evangeliet kapitel 10 præsenterer Jesus sig selv, som den gode hyrde.
Jesus fortæller, at som en hyrde lever for sine får og skaffer dem de bedste livsvilkår, sådan er han selv den gode Hyrde, der beskytter og sikrer sin menighed de bedste livsvilkår i Guds rige og denne farefulde verden.

I Bibelen læser vi, hvordan hjorden altid er i fare for angreb udefra. Med lethed kan fårene blive løvers, ulves, tyves og røveres bytte, hvis ikke Hyrderne forsvarer og passer godt på fårene.

Angrebene udefra skulle tages særdeles alvorligt. Enhver hyrde var klar over, at det til hver tid kunne koste ham livet. Men det var der ikke noget overraskende ved. En virkelig hyrde var nemlig født til sin opgave. Så snart han kunne gå blev han sendt til hjorden sammen med sin far for at overtage opgaven efter ham.

Fårene og hyrden voksede således op sammen. Det gav dem en stærk samhørighed, hvor det blev ganske naturligt for hyrderne, at de altid tænke på fårene før de tænkte på sig selv.

Trangen og paratheden til beskyttelse blev enestående.

Vi ser det hver gang der opstår krig. Alle søger at sikre sig selv og sin egen familie i beskyttelsesrum i haver og under husene. Det ligger vel i os, – at så snart vi angribes udefra beskytter vi vore nærmeste med alle midler.

En morgen hørte jeg en forfatter fortalte i et radioprogram, at noget at det første han kunne huske fra sin barndom var, da forældrene tog ham og hans to brødre med ned i beskyttelsesrummet under 2. verdenskrig. Under fjendens angreb pakkede forældrene børnene ind i dynerne – tog dem med i kælderen – og der sad de så til angrebet var ovre.

Det som vakte min opmærksomhed den morgen, var dog især hvad forfatteren huskede bedst. Det var nemlig ikke fjendens bomber, – mørket eller kulden. Nej, - sagde han, det jeg husker bedst var når far tændte stearinlyset i kælderen, så rykkede vi tæt sammen, mens han fortalte historier og lavede skyggebilleder med sine hænder på væggen i lysets skær. Kaniner, fugle osv.

Det er et flot vidnesbyrd, som siger noget om, at når vi menneskers kan skabe beskyttelse og tryghed for hinanden midt i farefulde angreb, så er vor frelser og Herre bestemt også i stand til det.

Som hyrden i teksten er parat til at tage det fuld ansvar for sine får, er Jesus parat til at skabe dét nødvendige beskyttelsesrum, som vi har brug for over for det onde i denne verden.

Det betyder selvfølgelig, at vi må anerkende, at vi bliver angrebet af det onde! Men det betyder også, at vi må tro, at det altid sker i Guds nærhed med Jesu liv, død og opstandelse som skjold.

En dag læste jeg et lille hæfte fra Bibelselskabet: ”Når livet gør ondt”.
Her fortæller kendte personer, hvordan livet opleves, når vi angribes af sygdom, smerter, sorg og død.
I hæftet siger den kendte den kendte SF-politiker Lilly Gyldenkilde bl.a.

”Når jeg fik strålebehandling skulle jeg ligge helt stille i 19 sek. Jeg havde da mit eget ritual. Når personalet gik ud af rummet, sagde jeg: Nu begynder vi. Kære Vorherre - lad nu det her hjælpe. Vær nu sød ved mig, hvis du kan”

”Det hjalp mig” , siger Lilly Gyldenkilde og fortsætter, ”jeg er et ganske almindeligt menneske, som ikke går ret meget i kirke, men som alligevel tror på vor Herre. Men når man er derude, hvor man ikke rigtig ved til hvilken side det går, så er det en umådelig hjælp at have sin Vorherre….”

Og så fortæller Lilly Gyldenkilde, hvordan hun taler med Gud… skændes med ham, når hun ikke kan forstå, hvorfor det er som det er. Men siger hun : ” Det går op og det går ned, men jeg har redskaber, som ikke-troende mennesker ikke har…..”

I dag er Lilly Gyldenkilde hjemme hos Gud. I sin tro fandt hun mod og Guds beskyttelse til det sidste. Det er den slags mennesker vi har brug for i Danmark – både i samfund, hjem, kirke og folketing . Det handler om mennesker, som giver plads til Gud og andre end sig selv.

I samme lille hæfte fra Bibelselskabet fortæller en kvindelig præst, at hun i sin sygdom blev angrebet så hårdt, at hun røg ned i så dyb en depression af angst og mørke, at hun slet ikke kun bede – ikke en gang sit Fadervor.

Præsten siger: ” Det var kun mørkt – jeg kunne ikke se lys – heller ikke for enden af tunnelen. Men en dag lukkede jeg op for radioen, hvor jeg pludselig hørte én af mine gode kollegaer, som var død af kræft året i forvejen, sige:
” Gud er i mørket”
Det var et citat, som pludselig gav en ro over mig, - for når Gud er der, så kan jeg også være der, så behøver jeg ikke at spejde efter lys.”

Når Gud er der – så kan jeg vel også være der……..
Er det ikke den beskyttelse vi har brug for under alle livets forhold?

Jesus siger i Johannes evangeliet 10.28-30:
”Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har giver mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd”Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk