DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Netkirkens rådgiver

2007 mar 1

Netkirkens rådgiver

Inger Andersen

 

 

Jeg er glad for anledningen til at være "månedens gæst" og derved udvide kendskabet om mig selv for Netkirkens brugere til andet end Netkirkens rådgiver!!

Først lidt personlige oplysninger: Jeg er 59 år og gift med Erik! Vi har to voksne børn på 31 og 26 år. Og ikke at forglemme et vidunderligt barnebarn på 1 år. Erik og jeg kommer i Fælleskirken i Ølstykke, hvor vi er med i ledelsen.

Jeg har tidligere arbejdet 25 år som socialrådgiver i en kommune og den 1. marts er det 7 år siden jeg begyndte som terapeut og områdeleder i KRIS's afdeling i Hellerup. KRIS står for: Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte.

Mit arbejde

Jeg er meget glad for mit arbejde som socialrådgiver, men de sidste 7 år har været helt specielle, idet jeg ved siden af det professionelle arbejde som terapeut har mulighed for at arbejde med de kristne værdier og bringe Gud og Hans virkemidler ind i terapirummet. Jeg og alle, der arbejder i KRIS, spørger dog altid de mennesker, der kommer, om de ønsker forbøn. Det er nemlig muligt at komme hos os og alene modtage terapi, hvis det er det man ønsker. Det er således ikke et krav at man skal være personlig troende for at få hjælp hos os!

Seksuelt misbrugte

At arbejde med seksuelt misbrugte mennesker er at få indblik i megen smerte, sorg og skam. Arbejdet forudsætter dels stor viden om følgevirkningerne af seksuelt misbrug og hvorledes man kan få bearbejdet disse. Og dels en personlig tro, der kan tåle at blive konfronteret med menneskers dybe nød og tunge spørgsmål om hvorfor uskyldige børn skal udsættes for ubærlig smerte og lidelse i form af voksnes overgreb.

Der er generelle terapeutiske metoder om hvorledes man arbejder med skyld, skam, vrede, smerte, sorg, ødelagt eller forvrænget selvværd, angst og mange andre ting. Men størst og mest virkningsfuldt er, når man som kristen rådgiver og terapeut kan introducere Guds kraftfulde fred og nåde ind over dybe og gamle sår i sindet. Herunder opstår også et naturligt behov for at komme af med sin vrede mod Gud – "hvorfor greb Gud ikke ind og stoppede misbruget, når jeg råbte til Ham?". Eller komme af med den oprigtige tvivl på, om Gud er en Gud, der ser og hører eller en retfærdig Gud, der kan stoppe det onde og uretfærdige, der sker. Der er mange spørgsmål, der kalder på svar, og vi der arbejder i KRIS har selvfølgelig ikke svar på disse svære eksistensielle spørgsmål, men vi kan rumme – tale om – lide med – og dele nogle af vore egne tanker omkring Guds natur og magt.

Vi oplever, at Gud kan gå ind og genoprette tilliden for det menneske, der har oplevet sig forladt, og dermed læge de gamle sår og give mennesket nyt håb for livet nu og fremtiden. Det er en stor glæde at se mennesker få det stadigt bedre, medens de arbejder med den dystre sandhed om deres liv - side om side med at de rækker ud efter Guds nåde og fred. Smerten behøver ikke længere at stå alene men bæres lettere sammen med den nyvundne voksende/gryende tillid til Gud. Til en Gud, der ikke kræver og udnytter en, når man kommer til Ham, men tager imod med stor nænsomhed og kærlighed.

KRIS

KRIS er en landsorganisation med hovedkontor i Århus og har foruden rådgivningen i Hellerup og Århus også rådgivning i Fredericia, Herning og Næstved. Besøg KRIS's hjemmeside, hvis du har brug for at læse mere om vores arbejde: www.kris-dk.dk .

Terapien i KRIS udøves kun af kristne psykologer eller terapeuter. Disse kan være ansatte i KRIS, men også arbejde som frivillige medarbejdere.

Seksuelt misbrug i kirken

Det er vigtigt at forstå, at seksuelt misbrug finder sted både udenfor men også inden for kirkens rammer. Altså i kristne familier og af kristne medarbejdere i kirke og missionshuse. Det er chokerende for mange, men vi må se sandheden i øjnene. Kun af åbenhedens vej kan den misbrugte få hjælp og misbruget stoppe. Kun ved åbenhed kan dysfunktionelle mønstre brydes.

Mange kirker og kirkelige organisationer har efterhånden lavet retningslinier hvordan de forebygger af misbrug af børn, der færdes i kirken, men også handleplaner for, hvad der skal gøres, når der opstår mistanke om at misbrug finder sted. Dette er meget vigtigt.

Undervisning

Medarbejdere i KRIS tager gerne ud og informerer eller underviser omkring disse emner f.eks. i kirker/menigheder. Du kan på vores hjemmeside finde telefonnumre på den kontaktperson, der er nærmest til din bopæl.

Hjælp til den seksuelt misbrugte er førsteprioritet i KRIS, men er der mulighed for det, yder vi også rådgivning/terapi til personer med andre problemstillinger.

 

KRIS modtager sammen med andre frivillige organisationer offentlig støtte til arbejdet og følges således fra det offentlige gennem evalueringer og statistikker. Det er dog en betingelse for arbejdet, at den enkelte, der modtager hjælp i form af terapi, betaler for dette, ligesom der er brug for økonomiske gaver til arbejdet.

Tak, at du tog dig tid til at læse alt dette.

Jeg håber du har fået en større fornemmelse af omfanget af den smerte og ødelæggelse, som følger efter seksuelle overgreb, men også har forstået, at der er hjælp at hente hos kristne psykologer og terapeuter, der har uddannet sig særligt på dette område. Vær med til at sprede kendskabet om KRIS i din kirke og omgivelser. Rekvirer vores årsrapport for 2005, der giver et større indblik i vort arbejde end jeg har kunnet skrive om her, ligesom der er en del udtalelser fra vore brugere - eller hent den på vores hjemmeside, hvor du også kan finde de bøger de bøger, vores forlag har udgivet omkring relevante emner. www.kris-dk.dk
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk