DAGENS ORD: ”Herre, du er min Gud, jeg hylder dig, jeg priser dit navn, for underfuldt har du ført dine planer igennem, fast og sikkert fra fortiden.” Esajas 25:1

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Vikingefestival på Trelleborg

2019 aug 1

8 dage som munk samt formidler
på Trelleborg vikingefestival 2019.


Af :Alex Wallin.
Fotos: Hanna Wallin

Hvordan var det lige, at danerne blev kristnede? Det var udgangspunktet for min formidling på Trelleborg.Vi tager tilbage til vikingetiden:
I 860 fik Ansgar tilladelse til at bygge en kirke i Ribe.
Næsten100 år senere i 948 sker der noget der fik stor betydning for danernes rige. Der blev der afholdt bispevielse i St. Remigiuskirken i Ingelsheim i Tyskland. Jylland blev opdelt i tre bispesæder. Reginbrand kom til Århus, Liofdag kom til Ribe, Haarad kom til Hedeby i Slesvig.
Knapt 20 år senere sker endnu en skelsættende begivenhed.
Munken Widukind, af Corvey skriver følgende:
Danerne var fra gammel tid kristne, men tjente ikke desto mindre afguderne efter hedensk skik.
Nu hændte det en gang, at der ved et gilde, hvor Kongen var tilstede, opstod en trætte om dyrkelsen af guderne, idet danerne påstod, at Kristus nok var en Gud, men at der også var andre guder, der var større end han, da de lod menneskene se langt større tegn og undere end Kristus.

Herimod vidnede en klerk ved navn Poppo, at der var en eneste sand Gud og Fader og Helligånd, medens afguderne var dæmoner og ikke guder.
Kong Harald, om hvem det siges, at han var ivrig efter at høre, men sendrægtig i at tale, spurgte ham nu, om han var villig til at bevise denne tro på sig selv, hvortil Poppo uden tøven svarede ja. Kongen lod så klerken sætte under opsyn. Da det var blevet morgen, lod Harald et stort, tungt stykke jern ophede og bød klerken bære det glødende jern for den sande tro.
Denne Kristi bekender greb uden vaklen jernet og bar det saa længe kongen bestemte, fremviste så sin hånd, der var uskadt, og overtydede således alle om den katolske tros sandhed. Derover vendte kongen sig, besluttede at ære Kristus alene som Gud og bød de folk, han herskede over, at forkaste afguderne, og han viste senere præsterne og Guds tjenere skyldig ære.

Billedet fra Tamdrup Kirke samt tekst er udlånt af Nationalmuseet.

Alliancer
Otto den Store bliver udnævnt til kejser af paven i Rom.
Harald den Gode med tilnavnet Blåtand, allierede sig med Obotritten Mitsivoj (fra det nuværende Mecklenburg) og gifter sig i et allianceægteskab med hans datter Torwi, kaldet Tove. Han afsiger sig sin første ægtefælde Gudrun og måske også sin førstefødte søn Svend Tveskæg. Harald blåtand udbygger og forstærker Dannevirke.
Otto den Store vælger ikke at angribe Danmark. Harald var blevet kristnet og måske spiller alliancen med Mistivoj og med Håkon jarl af Trøndelag og Lade også en rolle.
Otto den stores søn, Otto den 2. havde ikke nogen aftale med Harald Blåtand og angreb. Vi ved at Hedeby og Dannevirke bliver indtaget.
Harald Blåtand beder om hjælp fra Håkon jarl af Trøndelag og Lade, man han nægtes hjælp.
Otto den 2. er frygtindgydende og har europas stærkeste hær. Han angriber sin fætter i Franken som han overvinder, derefter retter han sine øjne mod Italien. Han bliver såret og ført til Rom hvor han dør. Otto den 3. bliver sat på tronen. Han er hun en lille dreng og Tyskland står uden en reel leder.
Harald forstærker Århus og opføre de kendte ringborge.
Harald Blåtand og Svend Tveskæg angriber i fællesskab Hedeby og Dannevirke. De får hjælp fra Mitsovoj og tyskrene bliver jaget på flugt. Danernes rige går igen til Ejderen.
Jarlerne og hæren gør oprør mod Harald Blåtand og Svend tager deres parti.

En nat skulle Harald af med sin nødtørft og satte sig således,(måske på Ellemandsbjerg, Helgenæs) at hans bagdel blev synlig. Palnatoke var danernes bedste bueskytte. Han var smidt ud af Haralds hird og havde nu muligheden for at hævne sig. Haralds bleghvide aftegning stod i kontrast til det mørke løv. Palnatoke tøvede ikke, lagde sin pil på buen og skød.
Harald blev hårdt såret ført til Jomsborg, hvor han døde. Fejden var forbi og freden sænkede sig atter over landet.
Lidt om mine oplevelser på Trelleborg.
Jeg blev mødt med ordene: Du er en invasiv art. Ordene blev efterfulgt af smil og latter. Vi levede os tilbage til 980 hvor ringborgen Trelleborg blev bygget. Nogle af de handlende buede af mig og publikum lo.
Jeg fik spørgsmålet: Hvorfor er du munk.
Jeg svarede: Der er så mange jarler og fornemme folk. For at være anderledes, måtte jeg vælge mellem træl eller munk. Jeg egner mig ikke til træl og munkens frisure har jeg allerede. Valget var ikke så svært.

En af de store begivenheder er, når krigerne tørner sammen i det store slag ved vikingeborgens fod. 200 tungt bevæbnede vikingekrigere tørnede sammen for at sende hinanden til Valhal eller Himmels. Her mødte Harald Blåtands vikingekrigere hans egen søn; Svend Tveskægs oprørshær.

Familier lever så tæt på vikingetiden, som det kan lade sig gøre. Autentisk vikingemad, kogt i rekonstruktioner af gryder fra den tid. En uge uden TV, tablets, eller andre forstyrrende elementer.
Foto: Jacob Nyborg Andreassen
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk