DAGENS ORD: ”Herre, du er min Gud, jeg hylder dig, jeg priser dit navn, for underfuldt har du ført dine planer igennem, fast og sikkert fra fortiden.” Esajas 25:1

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Alterna

2019 maj 1

Efterskolen Alterna er beliggende i byen Hillerød i Kongernes Nordsjælland.
Skolen beskæftiger 12 medarbejdere, og har typisk mellem 50-60 elever.
Mange er bekendt med Efterskoler som faglig læringsmulighed i 8, 9 og 10 klasse. Men Alterna er i den forbindelse noget helt unikt. Vi driver skole under efterskolelovgivningen som en ”Prøvefri efterskole”. Vi har derfor ikke dansk, matematik og engelsk på skemaet, men derimod fag der har med tro, eksistens, identitet, socialt ansvar og mission.

Altså er Efterskolen Alterna en teenagebibelskole, med fokus på elevernes dannelse og udvikling i forhold til identitet og tro. Vi ønsker at give eleverne en oplevelse for livet, udruste dem til at møde verden med det kristne budskab og løbende gøre en afgørende forskel i andre menneskers liv. På den personlige rejse eleverne kommer, vil de opleve at alt det de investerer og tillærer sig, og alt det de yder for andre end dem selv, i sidste bliver bedste investering de kunne gøre for sig selv. Et år på Alterna bliver livsforvandlende, og grundlag for liv, tro og tjeneste resten af livet.

Hvordan kommer det så til udtryk?

Skolen er bygget op omkring 4 læringsrammer.

Rejser
Rejser er et af skolens hovedtemaer. Vi beskæftiger os her med mission, social opmærksomhed og nødhjælpsarbejde.

 • Eleverne bliver inddelt i teams, der også i det daglige fungerer som klasser og kontaktgrupper på skolen.
 • På skolen arbejder vi med sprog, samfunds -og kulturforståelse, fundraising og planlægning af rejserne.
 • Drama, dans og musik fylder meget omkring rejserne, og bliver brugt som redskab til at skabe opmærksomhed omkring budskaber, der efterfølgende bliver fulgt op med fortællinger fra eleverne.
  • Vi rejser i øjeblikket med 4 destinationer:

Spor
Vores 5 spor er giver mulighed for at række ud til andre, med alt det man besidder og indebærer som person.

 • Music – Her rækker vi ud til øre, indtryk og tanker. Eleverne får lov til at udvikle og arbejde med deres musikalitet på instrumenter, sang og sangskrivning. I dagligdagen er Music vores interne leverandør af lovsang.
 • Performance – Som nævnt tidligere fylder dans og drama meget i skolens virke. På performance går eleverne i dybden i forhold til den fysiske dans, samtidig med at de selv skriver og udvikler dans og drama stykker.
 • Serve – Er sporet hvor elever rækker ud til mennesker i behov. Vi har særligt fokus på indsatser omkring integration og kontakt til hjemløse og andre der lever på kanten af samfundet.
 • Leadership – Arbejder med rammesætning, produktion og planlægning af forskellige arrangementer. Samtidig kigger vi på det at være leder og gå foran, ud fra et bibelsk perspektiv. Elevernes personlige grænser bliver også både afsøgt og afprøve
 • Active – Er sporet hvor man, med udgangspunkt i kroppens fysik, træning og sport, møder mennesker i behov. Vi går både fagligt og praktisk til værks, og laver lokale indsatser med blandt andet marginaliserede unge.
• Praktik
 • Vi har et fantastisk samarbejde om kirke praktik med Alive Frikirken (Hillerød/Ølstykke) og Kirken i Kulturcenteret i København. Her bliver kirkerne hver søndag læringsrum for eleverne, i form af at tage del i det af lave kirke med alt fra det indholdsmæssige til de mange praktiske foranstaltninger.
• Forelæsninger
 • Til forelæsninger samler vi alle elever, og de modtager undervisning i Discipelskab, Bibelkundskab/teologi, Lifeshapes og drama.
I ovennævnte rammer (og meget mere der ikke er nævnt), sker der hver dag små mirakler i fællesskabet og i elevernes individuelle processer.

Vi er meget taknemmelige og ydmyge over det vi får lov at biddrage med i den forbindelse, men må grundlæggende rette vores taknemmelighed til Gud!

Det er ham der skaber miraklerne og bærer eleverne igennem, og det er hans ansigt vores medmennesker får lov at se igennem det arbejde der gøres og de relationsmøder der opstår igennem et år på Alterna.

Vi er meget taknemmelige for forbøn og øvrig støtte og nysgerrighed omkring arbejdet på skolen. Så kom endelig forbi på besøg – Vi har altid kaffe på kanden.

På vegne af personalet på Alterna

Med venlig hilsen
Camilla & Martin Lysgaard
Forstanderpar

”Hvis ovenstående har fanget din interesse, eller du kender nogen der kunne være interesseret, er i altid velkommen til at kigge forbi os på nettet eller fysisk på skolen.

Alt sammen på følgende adresse:

Efterskolen Alterna
Milnersvej 46
3400 Hillerød
+4525784044
mail@alterna.nu

www.alterna.nu


Eller på facebook og Instagram under navnet: Efterskolen Alterna
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk