DAGENS ORD: ”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.” Salme 34:19

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Sorg ved dødsfald

2018 mar 1

Når du mister en kær.
Sorgen kommer som noget vi ikke kan forberede os på. Vi gør os mange tanker om hvordan vi vil reagere når vi mister en vi har kær. Men det kommer bag på os alligevel.

Leif Ellerbæk, Præst i Solrød Sogn har mange års erfaring med sorggrupper inden for kirken. Samtidig er han et naturmenneske, der elsker at færdes i naturen. Da han satte de to ting sammen opstod begrebet SorgKajak.

At mødes med fælles baggrund i sorgen, at mødes i naturen, der med sin skønhed, storhed, stilhed har en lægende virkning på krop og sind.

Leif tog sammen med Astrid Pedersen initiativ til at starte ”Sorgkajak” som et tilbud til de allerede eksisterende sorggrupper

Sorg ved dødsfald
Når et nærtstående familiemedlem dør, kan den efterfølgende sorg være meget overvældende.

Det er helt naturligt at sørge, men vi reagerer forskelligt på døden. Nogen prøver hurtigst muligt at komme videre, andre stopper op for at genfinde sig selv og finde nye veje i livet, hvor intet er, som det plejer at være.

Denne proces kan tage tid - meget lang tid og kan være meget smertelig og ensom. Livet går hurtigt videre for omgivelserne, men for den sørgende er intet længere, som det var engang.

Livet kan føles meningsløst, trist, utrygt, amputeret

– én stor gryde med alle mulige forskellige følelser.

Som sørgende har man brug for den nødvendige tid til at finde sig selv, og man har brug for forståelse fra omgivelserne.

Det kræver ret meget af pårørende og venner til én, der har mistet. Man vil så gerne hjælpe og trøste, men i virkeligheden skal man undgå at forsøge at trøste, da det kan virke som en underkendelse af tabet. Man kan heller ikke løse den sørgendes problem, men man kan være sammen med ham eller hende og acceptere og anerkende smerten og ikke forsøge at få den til at gå væk.

”Den 6. april 2014 mistede jeg min bedre halvdel - sådan kalder man tit sin ægtefælle. Men sådan er det ikke. Man mister alt, hele ens liv bliver med et snuptag forandret.
Det hedder ikke mere vi, det hedder jeg, det hedder ikke mere vores, det hedder mit, det er faktisk svært at lære.” Susanne

Sorggruppefællesskabet
Sorggruppefællesskabet består af nuværende og tidligere sorggruppemedlemmer fra sorggrupperne i Karlslunde Strand og Solrød.

Det er personer, der alle har mistet et nærtstående familiemedlem ved dødsfald. Det betyder, at alle kender til sorgens mange følelser med dens nedture, tristhed og uoverskuelighed. Alle har på egen krop mærket, at der ikke findes nemme løsninger på sorgen, men at samtaler i et trygt fællesskab i sorggrupperne giver et frirum og mod til at finde en vej videre i livet. Det er et trygt fællesskab, hvor man møder forståelse fra ligesindede, og hvor man kan få lov at dele det, der fylder. Vi har erfaret, hvor meget det gør for folk i sorg at lære at mestre noget nyt og finde nye veje i livet. Fællesskabet arrangerer derfor forskellige aktiviteter for nuværende og tidligere sorggruppemedlemmer. Aktiviteterne er baseret på tryghed, og vi øver os i at være i nuet.

Sorggruppefællesskabet har en lukket Facebookgruppe. Her kan man dele glædelige og triste oplevelser med hinanden i et lukket rum. Alle aktiviteter i fællesskabet udbydes på den lukkede side, hvor man kan tilmelde sig eller blot følge med i, hvad de andre har gang i. Er man ikke på Facebook, holdes man orienteret via telefon.

Glæden som blev væk

Jeg savner den der boblende fornemmelse
af glæde i min mave.
Den jeg havde, før du blev syg og døde.
før min verden gik af lave.

Glæden ved at vågne
og vide at du var her
Glæden ved morgenmaden, sammen med dig
min hjertenskær.

Glæden ved tanken om
endnu en dejlig dag,
med tosomhed og aktiviteter
efter behag.

Glæden ved at være stille sammen
måske læse en bog.
Eller ordne haven og bagefter
slappe af i en hyggelig krog.

Glæden ved at rejse og opleve verden,
bare os to.
Nu kan jeg låne en kajak
og tage en tur ud at ro.

Glæden ved et kys, et kram
og lidt fortrolig snak.
Du gav mig glæden ved livet
Jeg siger dig så mange tak.

Nu føles dagen lidt trist og lidt grå.
Jeg savner den der boblende fornemmelse af glæde
ved sammen med dig
gennem livet at gå.

Susanne

Søndagskaffe
Sorggruppefællesskabet tilbyder søndagskaffe en gang om måneden i Solrød.
Weekender, der før i tiden var ugens højdepunkt, hvor man hyggede og lavede noget sammen, er nu efter ens tab noget, der bare skal overstås.
Derfor tilbydes søndagskaffe en gang om måneden fra 15:00—17:00.

Der er ikke noget program eller emne andet end fællesskab over en kop kaffe eller te.
Målet med søndagskaffe er at tilbyde fællesskab og skabe mulighed for nye relationer.
Vi har erfaret, at det er nemmere at danne nye relationer med andre, der er i samme situation som en selv.
Vi deler sorgen, men der er også plads til latter og glæde.

Kajakroning
Sorggruppefællesskabet tilbyder kajakroning.
Roning er en fantastisk måde at opleve naturen, sig selv og fællesskabet på.
Det at ro i kajak tager tid. Det betyder, at vi får lært hinanden godt at kende og på den måde får delt hverdagens glæder og sorger med hinanden.

Naturen er fantastisk til at lindre smerten og sorgen.
Det kræver koncentration og energi at ro, og opmærksomheden bliver derfor flyttet til nuet.
Det er så livsbekræftende at bryde grænser, og det gør man i en kajak. Der er hele tiden nye oplevelser.
Vi har roet i mørke, meditative ture, ture i bølger og i blæst. Ja, vi ror året rundt i al slags vejr.

Tryghed og sikkerhed er nøgleord, når vi ror i kajak. Derfor er der altid erfarne roere med.
Alle nye roere får en stille og tryg tilvænning til vand og kajak af uddannet havkajakinstruktør.
Som fast kajakroer skal man være medlem af Solrød Strand Kajakklub.
Kajakroning udbydes på fællesskabets Facebook side.

Sundhedspris til Sorgkajak
Initiativet, til Sorgkajak, modtog i 2014 Region Sjællands Sundhedspris.
Vinderne af Region Sjællands Sundhedspris 2014, Sorgkajak fra Solrød. Fra venstre ses regionsrådsmedlemmerne Kirsten Devantier, Ellen Thomsen og Nicolai Nicolaisen, bagest er det initiativtager og sognepræst Leif Ellerbæk, mens Astrid Pedersen er nr. 2 fra højre.
Sorgkajak er opstået som et initiativ under sorggruppen ved Solrød Kirke, hvor Leif Ellerbæk er sognepræst. Det bygger på mange års erfaring i sorggruppearbejde med, at vand, strand og hav kan have stor positiv virkning for livskvaliteten hos mennesker, der er ramt af stor sorg, for eksempel i forbindelse med alvorlig sygdom og død.

Kajakroningen rammer præcist ned i vand- og strandelementerne, og samtidig får deltagerne i Sorgkajak mulighed for at overskride deres egne grænser under kontrollerede og trygge forhold, når de stævner ud i kajakker i Køge Bugt. Der stilles krav om svømmeegenskaber og den rigtige påklædning, og alle introduktionsforløb afvikles med en rutineret kajakroer som instruktør.

Astrid Pedersen og Leif Ellerbæk har været initiativtagere og udviklet konceptet.

Se mere på www.sorgkajak.dk
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk