DAGENS ORD: ”Herre, du er min Gud, jeg hylder dig, jeg priser dit navn, for underfuldt har du ført dine planer igennem, fast og sikkert fra fortiden.” Esajas 25:1

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Valdres-profeti.

2024 jun 11

Selv Norges største avis, Aftenposten, bragte tidligere på året den opsigtsvækkende Valdres-profeti.

En varm sommerdag i juni 1968 fortalte en hidtil ukendt norsk kvinde en profeti til den norske prædikant Emanuel Minos. Profetien lød så utrolig, at han gemte den væk i 30 år. Da han tog den frem i 1993, blev han overrasket over, at det meste var gået i opfyldelse…

Fra 1957–63 havde Minos studeret ved universitetet i Oxford. Efter hjemkomsten fik han flere indbydelser fra Den norske Kirke. Han holdt en møderække i Valdres-dalen i det sydlige Norge.

Efter gudstjenesten en søndag i Etnedal Kirke kom en ældre kvinde hen til mig. Hun sagde, hun var over 90 år og var kommet til mødet med taxa. Hvor hun kom fra, ved jeg ikke, men hun fortalte, at hun var fra Valdres. Hun ville tale om et syn, hun havde haft om fremtiden, fortalte Minos.

Han døde i november 2014 og nåede ikke at se den enorme flygtningestrøm, som også var forudsagt i profetien.

Emanuel Minos var født i Belgisk Congo 1925. Han blev adopteret til Norge som dreng. Gift med Aase. Blev en fremtrædende prædikant i Pinsebevægelsen hele sit liv, knyttet til Filadelfiakirken i Oslo. Døde 15. november 2014.
Dagblad efterforsker
Journalist Hilde Lundgaard fra det norske dagblad Aftenposten har med grundig research nu fundet frem til den ældre kvinde, som Minos mødte.

– Kvinden havde taget turen fra gården, hvor hun boede halvanden kilometer væk, for at høre ham tale. Og for at dele et meget specielt syn hun havde haft.

På en kirkebænk efter mødet lyttede Minos sammen med sin kone Aase til den 92-årige enke Gunhild Smelhus’ fortælling. Hun bedyrede, at alt, hvad hun havde set, kom fra Gud. Hun bad prædikanten om, at han måtte få det ud til folk, skriver bladet.

Aftenposten bragte både profetien og en udtalelse fra sognepræsten i Valdres, den gamle dames barnebarn, en professor ved Menighedsfakultetet i Oslo og en pastor i Oslo m.fl.

Avisens artikel blev trykt den 27. februar 2016.

Gemte profetien
– Jeg skrev synet ned. Da jeg kom hjem og læste igennem, hvad hun havde sagt, studsede jeg. Det var alt sammen så utroligt og uvirkeligt, at jeg først bestemte mig for ikke at offentliggøre det, hvad hun ellers så gerne ville. Jeg lagde det i en skuffe og glemte hændelsen. Men for otte år siden, i 1993, mens jeg gennemgik papirer og udklip, jeg havde samlet sammen hen ad vejen, faldt et gammelt ark ud af skuffen. Det var kvinden fra Valdres’ syn, skrev Minos i 2001.

Den gamle enke Gunhild Smelhus fra Etnedal i Valdres ses her med et barnebarn på et privatfoto.

Det var sket
– Da studsede jeg igen, men på en anden måde. Meget af det, hun havde fortalt, var mærkeligt nok gået i opfyldelse.

Jeg bestemte mig for at læse det op ved enkelte møder. Det var i forbindelse med emner om det profetiske ord og Jesu genkomst.

Synet har vakt opsigt. Det er blevet gengivet i aviser, blade, tidsskrifter og traktater. Nogle gange ikke helt korrekt. Her gengives det, som det blev skrevet, og det bliver delt ind i fire afsnit. (Læs den nederst i artiklen.)

Uønsket profeti
Heller ikke det etablerede kirkelivs ledere brød sig om at fortælle om profetien, som fortalte om en alvorlig fremtid – og som også kritiserede kirkerne.

Men profetien begyndte at cirkulere på de sociale medier – og jeg har også omtalt den i Udfordringen, samt på møder.

GOD-tv’s tidligere leder i Scandinavien, Simon Jacobsen, som selv ønskede at undersøge Valdres-profetien nærmere, hørte ved en 75-års dag i Norge om Aftenspostens artikel og oversatte den til Udfordringen. Han mener, at profetien er meget aktuel i dag.

At profetien nu bliver kendt via Aftenposten er meget usædvanligt.

Aftenposten er en konservativ avis, som sikkert mest kan sammenlignes med Berlingske Tidende. Men er ellers ikke kendt for kristne holdninger. Men sandheden ville ud.

En kristen amerikansk tv-station har nu også bragt et indslag om profetien.

Profetier som er opfyldt
Den 92-årige kvinde beskriver tiden, før en 3. verdenskrig bryder ud. Hvad hun talte om, kunne slet ikke forudses i 1968.

Hun talte om en lang periode med fred og nedrustning.

Hun skildrede et stort frafald og lunkenhed blandt kristne i Norge (og Danmark?)

Hun nævnte ”lykkeforkyndelsen” – som formentlig er 80’ernes fremgangsteologi.

Hun nævner, at underholdning og kulturelle aktiviteter vil overtage i stedet for forkyndelsen om synd og nåde.

Kirkerne vil stå tomme, mens moralopløsning – med ”unaturlige synder”, hvor folk lever sammen uden at være gift (ordet samboende eksisterede ikke på det tidspunkt). Selv kristne ægteskaber vil blive opløst, hvilket var langt mere utænkeligt dengang.

Der skulle blive mange ”tv-stationer”, som skulle fyldes af vold som underholdning. Til og med ville tv vise de mest intime sex-scener, hævdede Valdres-kvinden – på et tidspunkt, hvor der kun var én stats tv-kanal, og sex-scener var i strid med norsk lovgivning.

Alle disse forudsigelser er gået i opfyldelse, må vi i dag konstatere. Ikke blot i Norge, men i det meste af verden.

Flygtningestrømmen
Emanuel Minos døde i november 2014 og så ikke, at også forudsigelsen af flygtningestrømme skulle gå i opfyldelse året efter.

Folk fra fattige lande ville strømme til Europa, Skandinavien og Norge. Der ville være så mange, at folk blev hårde mod dem og behandlede dem næsten som jøderne under 2. verdenskrig, sagde kvinden til Minos.

Ingen kunne for bare få år siden forestille sig, at millioner fra Mellemøsten ville trænge ind over Europas grænser – eller at vi ville afvise flygtninge.

Tredje verdenskrig
Næste led i profetien er, at en 3. verdenskrig bryder ud, og at en atombombe skader Europa, USA og de andre rige lande.

En lille konflikt vil starte krigen, som så udvikler sig til en atom-krig med ødelæggelser af vores luft, vand og jord. Og når vi vil flygte, vil de fattige lande ikke tage imod os…

Ægte advarsler
Professor Terje Hegertun ved Menighedsfakultetet i Oslo har selv baggrund i pinsevækkelsen og har hørt mange profetier om en forestående dommedag. Han mener dog, at Valdres-profetien skiller sig ud ved, at den er meget konkret, og påfaldende meget er allerede gået i opfyldelse.

– Hertil kommer, at kvinden ikke havde noget at vinde ved at fortælle dette. Jeg tænker, at det gør hende til en ægte varsler, siger han.

Ifølge barnebarnet Alf Smelhus talte kvinden aldrig med sin familie om synet og døde 98 år gammel i 1973.

Profetien, som Emanuel Minos nedskrev den

Den gamle kvinde fortalte:

Det var, som om et kort blev rullet ud foran mig. Jeg så det med mine naturlige øjne. På kortet var alle verdensdele indtegnet. Jeg lagde mærke til Europa, Skandinavien og Norge. Jeg så nogle scener, som gjaldt tiden, før Jesus kommer igen, og tredje verdenskrig bryder ud.

1. Fred, nedrustning – og 3. verdenskrig

Før Jesus kommer igen, og den tredje verdenskrig bryder ud, vil der være en afspænding. Der bliver en lang fredsperiode mellem stormagterne. Folk vil lægge langsigtede planer.

Her i Norge vil der blive nedrustet, og vi vil igen være uforberedte som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynder på en måde, som ingen havde ventet, og fra helt uventet hold.

2. Frafald fra ægte kristendom

Der vil komme et frafald uden sidestykke fra sand og ægte kristendom. Der bliver lunkenhed blandt de troende. De vil ikke længere være åbne og modtagelige for ransagende budskaber. Folk vil ikke bryde sig om at høre om synd og nåde, lov og evangelium, bod og bedring.

En ny slags forkyndelse overtager talerstolene. Om at søge lykke, fremgang og materiel velstand. En slags lykkeforkyndelse griber om sig. Kirkerne begynder at stå tomme. Det samme sker med bedehusene. De troende vil ikke efterfølge Jesus på den smalle korsvej.

Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtager mere og mere pladsen frem for vækkelse, nød, anger og bodsmøder.

3. Moralsk opløsning – vold og perversitet i tv

Der bliver en moralsk opløsning, som vi ikke tidligere har oplevet. Folk lever som gifte uden at være gift. Der bliver stor urenhed før ægteskabet. Og der bliver megen utroskab i ægteskabet. Ja, selv i de kristne ægteskaber gør utroskaben sig gældende, og de opløses. Perverse synder begynder at gribe om sig. Og de bliver til og med godtaget i kristne kredse.

Tv kommer til at spille en stor rolle. Der bliver mange tv-stationer. Tv bliver fyldt med vold. Volden bliver til den tid underholdning for folk. Og den vold, som folk ser på tv, kommer til sidst til at præge større og mindre byer.

Der bliver også vist intime samlivsscener. De mest intime forhold, som hører ægteskabet til, vil åbenlyst blive vist på tv. (Dengang, det blev sagt, sagde jeg, at det ikke var tilladt i offentlige udsendelser. Vi havde dengang en paragraf, som ikke tillod obskøne scener. Da sagde hun med hævet røst: ”Den vil de være ligeglade med, når tiden er inde”).

4. Flygtninge, verdenskrig og forurening

Folk fra fattige lande strømmer til de rige lande. De kommer til Europa, til Skandinavien, og også til Norge. Der bliver mange af dem. Og folk begynder at synes dårligt om dem og blive hårde imod dem. (Da hun sagde dette, begyndte hun at græde).

De bliver mere og mere behandlet som jøderne før krigen. Da vil målet for vore synder være fuldt.

Krigen bryder ud. Først som en lille konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den stopper ikke. Den tager til og breder sig.

Til sidst udvikler den sig til en stor krig. Ved slutningen af denne store krig vil frygtelige våben blive taget i brug, bl.a. atomvåben. Luft, jord og vand bliver forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserede lande, Amerika, Europa, Australien, Japan og andre lignende områder må flygte. De kan ikke længere bo der. De forsøger at komme til de fattigste lande, som har undgået det værste. Men de vil ikke være særligt villige til at tage imod os, på samme måde som vi ikke var særligt villige til at tage imod dem.

Artikel er tidligere bragt i Udfordringen
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk