DAGENS ORD: ”Herre, du er min Gud, jeg hylder dig, jeg priser dit navn, for underfuldt har du ført dine planer igennem, fast og sikkert fra fortiden.” Esajas 25:1

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Kirkerne - sammen - på gaden i nattelivet

2013 dec 1

Kirkerne - sammen - på gaden i nattelivet

Kirkerne skal være der, hvor mennesker er..! Og hver weekend i december måned - og året rundt - er der mange mennesker i byernes natteliv.

Af: Thyge Enevoldsen

Fra Kirke Care opstart d.7/6 2013. Kirke Care frivillige sammen med konsulent Tony Winter, lokale Natteravne og politidirektør Finn Borch Andersen.

England – og Street Pastors

Hver fredag og lørdag aften/nat er flere hundrede kirkefrivillige (”Street Pastors”) på gaden i engelske byer. Street Pastors er kirkefrivillige, som er på gaden for at møde unge og andre med nærvær, lydhørhed og omsorg. Sådan har menigheder fra kirkerne i England sammen rakt ud og været til stede i byernes natteliv hver eneste weekend siden 2002. Mere end 9000 frivillige ”Street Pastors” fra engelske kirkesamfund er involveret i Street Pastor-initiativet. Street Pastors er en fælleskirkelig tjeneste. For at starte Street Pastors i et lokalområde, skal mindst 3 forskellige lokale kirkesamfund dele og finde sammen om visionen. Som Street Pastor-frivillig gennemgår man et fælles forberedende undervisningsforløb , og man gir´ tilsagn om at være på gaden en aften/nat om måneden i et team med 2-3 andre kirke-frivillige.

Kirkerne gør en forskel

I Danmark har vi Natteravnene, som gør så stor en indsats.

I England har de Street Pastors.

Lokalsamfundene, de unge på gaden og politiet er meget taknemmelige for kirkernes tryghedsskabende tilstedeværelse! Kirkernes nærvær gør en forskel! De kirkefrivillige bærer fred og fællesskab med sig, hvor de færdes. Og de engelske kirker oplever, at Gud ønsker dem lige netop der: På gaderne – i nattelivet – med bøns-nærværende lydhørhed og omsorg.

For 3 år siden var jeg i England for at opleve Street Pastor projektet i funktion flere forskellige steder. Jeg mødte kirkeledere fra forskellige kirkesamfund, masser af kirke-frivillige, ledere hos politiet og andre samarbejdspartnere - og unge i nattelivet. Det var så inspirerende..! Og det var meget, meget opmuntrende at opleve, hvordan Gud kalder kirker sammen – på tværs af kirkesamfund – til at række ud med nærvær og omsorg til den verden, Gud elsker.

Tony Winter gir´ den sidste undervisning og opmuntring inden Kirke Cares første tur i Hillerøds natteliv - d.7. juni i år.
Tony var for 10 år siden med til at starte Street Pastors i Manchester. Nu er han konsulent for Kirke Care.

Danmark - og Kirke Care

I Danmark har vi Natteravnene. Men det ene udelukker jo ikke det andet..! Og Natteravnene på landsplan har sammen med Nordsjællands Politi og Hillerød kommune (SSP) inviteret kirkerne i Hillerød med på banen.

I Hillerød er hele 17 folkekirker og frikirker og kirkelige foreninger med inspiration fra Street Pastors og Natteravnene gået sammen i pilotprojektet ”Kirke Care Hillerød”.

Vi oplever meget stærkt, at Gud har kaldt kirkerne / Kristi legeme i Hillerød sammen for at række ud med nærvær og omsorg til mennesker, som er elsket af Gud.

20 frivillige fra forskellige kirker har fra april til august gennemført undervisnings- og trænings-forløbet.

Siden juni måned har vi haft teams på gaden hver lørdag nat.

Modtagelsen af Kirke Care i Hillerød i byens natteliv har været så god! Og vi oplever den fælleskirkelige Kirke Care tjeneste som en meget stor, fornyende velsignelse – både for byen og for kirkerne!

Endnu flere frivillige har meldt sig, og vi starter undervisningsforløb for det nye hold i januar - med undervisere fra kirkerne, politiet, Natteravne og kommune.

I januar arbejder projektgruppen videre med Kirke Care materiale og koncept, så vi er klar, hvis frikirker og folkekirker i andre byer end Hillerød finder sammen om Kirke Care vision og kald.

Kirke Care frivillige får meget positiv modtagelse fra de unge i nattelivet.
Det glæder dem at møde byens kirker - sammen på gaden. Fællesskab og samtaler opstår.

En drøm

En sensommermorgen i august sidste år havde jeg en drøm, som jeg aldrig glemmer.

Jeg drømte, at jeg sad foran et bord. Der var 6 ting på bordet, men alle tingene var dækket til med klædestykker… Det var altså ikke muligt at se, hvad der gemte sig under klædet. Men jeg vidste bare dybt inde, at det handlede om kirkerne sammen på gaden… Mens jeg sad der, mærkede jeg, at der stod en person bag min højre skulder. Jeg så ham ikke, men jeg vidste, at han var der, og jeg fornemmede, hvem det var… Efter lidt tid sagde han til mig – ganske enkelt: ”Kan du se, at det passer sammen?” Jeg vågnede op med hjertebanken – og med et kald til at kontakte de øvrige kirkeledere og præster i byen.

Efterfølgende er drømmen blevet bekræftet. Det passer sammen..! Gud kalder åbenbart kirkerne i Hillerød til i fællesskab at være nærværende i byens natteliv.

Om kirker i andre byer sammen vil opleve og følge et kald til Kirke Care – det ved kun Gud. Men Kirke Care Hillerød er klar med inspiration og hjælp, hvis det sker.

Når man får det dårligt, kan nærvær og omsorg fra en Kirke Care frivillig gøre en stor forskel.

Artiklen er skrevet af Thyge Enevoldsen, der er præst i Grønnevang kirke samt koordinator for Kirke Care.
For mere info se www.kirkecare.dk
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk