DAGENS ORD: ”Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven.” Romerne 13:8

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Babysalmesang

2008 okt 1

 


Babysalmesang

gør kirken varmere…
 
 
- Folkekirken skal selvfølgelig være både smuk og højtidelig at komme i, men ved at gøre babysalmesangen til en del af livet i kirken, skaber vi en helt anden glæde og stemning omkring det at bruge kirken, siger Lene Bordorff, der blandt andet har sat musik til Fadervor, skrevet sin egen lille vuggevise "Halleluja - sch…" og komponeret et "Babypræludium" dedikeret til alle babysalmesangsbabyer.
 
Lene Bordorff var ikke nogen specielt flittig kirkegænger, da hun i sin tid blev spurgt, om hun ville stå for et babysalmesangstilbud i Johanneskirken i Brørup. Til gengæld fylder musik rigtig meget i mit liv, smiler Lene Bordorff, som netop har fået udgivet sin bog "Babysalmesang - kirkeåret rundt" på Wilhelm Hansens Musikforlag. Hendes første rigtige udgivelse. Og Lene lægger da heller ikke skjul på, at hun er både glad for og stolt af, at netop Nordens største musikforlag ville udgive hendes bog. Et inspirerende, idérigt og afprøvet værktøj til opbygningen og igangsættelsen af et babysalmesangsforløb med konkrete eksempler lige fra egnede salmer, annoncering, tilmelding, forløb og afslutning.
 
- Da jeg havde holdt mit første babysalmesangsforløb, kunne jeg konstatere, at der både var interesse for denne måde at bruge kirken på - og et behov for noget konkret materiale til at gribe det an på. Senere har det vist sig, at rigtig mange kirker gerne vil i gang med babysalmesangen, men måske har stået lidt famlende overfor, hvordan de skulle gribe det an. Og det giver min lille bog en let, tilgængelig og meget brugbar opskrift på, siger Lene Bordorff.
Babysalmesangen går i al sin enkelthed ud på at præsentere familiens mindste op til 10 mdr. for en række af de kendte og mest brugte salmer, som de fleste voksne i bund og grund kender så godt - når først de får salmerne genopfrisket. Det sker ved, at forældrene synger, danser og vugger salmernes stemninger ind i de små babyer, som helt tydeligt oplever med alle sanserne. Der pustes bl.a. sæbebobler til luftigt musik, viftes med kæmpevifte og babyerne vugges i tæpper. Hele kirkerummet inddrages fx med en gåtur i takt til en salme. Der lyder en trommesolo på dåbsfadet som ledsagelse til en salme ligesom der også kan laves en bænkekanon. Idéerne er mangfoldige…
 
- Erfaringen viser, at babyerne sagtens kan fornemme salmernes klange og teksternes stemning og det er således en måde, hvorpå salmerne måske kan bundfælde sig som noget naturligt fra starten af deres liv. Til forskel fra de almindelige børnesange - som absolut også er en del af deres musikalske opdragelse - vil salmerne være noget, som børnene med jævne mellemrum støder på i hele deres liv. Som minikonfirmander, konfirmander, til bryllupper, dåb og senere til begravelser. Også selv om man ikke bliver nogen regelmæssig kirkegænger, vurderer Lene Bordorff. Fx er mit "Fadervor" bl.a. blevet sunget af dette års konfirmander ved Johanneskirken i Brørup, som afslutning ved konfirmationen. Den havde en meget positiv effekt hos konfirmanderne men også hos forældre og bedsteforældre, som efterfølgende har tilkendegivet oplevelsen af en meget fin, anderledes og fælles afslutning på en stor dag i kirken. Så det kan jeg da varmt anbefale andre kirker at afprøve og måske gøre til en tradition…

Mht. babysalmesangen pointerer Lene, at det ikke er noget nyt fænomen, og slet ikke noget hun har opfundet. Hidtil har der bare ikke været konkrete opskrifter på eller køreplaner for, hvad og hvordan man rundt i de enkelte sogne - eller som nybagte forældre - kunne introducere salmerne til de små.

- Jeg håber meget, at min bog kan inspirere endnu flere - undervisere som forældre - til at kaste sig over babysalmesangen. Det er en fantastisk oplevelse for alle. "Kirken virker pludselig mere som et varmt og familiært sted at komme, i stedet for at have karakter af et højtideligt og stift rum" - ifølge forældres udsagn efter et vellykket babysalmesangsforløb!
Næste projekt er en lignende bog for de 1-3-årige, og arbejdstitlen er "Legestuesalmesang".
 
 "Babysalmesang - kirkeåret rundt" af Lene Bordorff kan købes gennem Wilhelm Hansens Musikforlag og koster 128 kroner.
 
 
 
 
 
 
 
 Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk