DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Græsted Gospelkor

2008 sep 1

Gospel betyder glæde.


Af Bjarne Nederby Jessen.
 
 
 "Come and let us sing" lyder det fra det glade gospelkor ved gospelgudstjenesten i Græsted den 27. april. Omkring 170 mennesker er mødt frem. Nogle fra Græsted Kirke, andre fra Græsted Frikirke og en hel del fra byen, der normalt ikke kommer til gudstjeneste. Man har taget mod indbydelsen til pasta- og gospelgudstjeneste, hvor Græsted Gospelkor og byens børnegospelkor medvirker. Salen er fyldt med sang, musik, glæde, klappen i hænderne. Folk lever godt med. I fællessangene lever man virkelig op til, at det er "Sangens År". Hele salen er med til at synge gospel. Glæden og begejstringen er stor.
 
"GOSPEL betyder GLÆDE og vi ønsker med vores sang at sprede glæde, dygtiggøre os og have det rart sammen." Sådan lyder det fra Græsted Gospelkor, der er et tværkirkeligt kor. Koret begyndte for 2 år siden, i maj 2006, ud fra Græsted Kirke, men mange fra Græsted Frikirke er med og en del kirkefremmede har også fundet ind i koret, der lægger stor vægt på at "det gode budskab" i deres sange kommer af den oprigtige Gospel-glæde.
På programmet denne søndag eftermiddag synger man bl.a. "My life is in your hands", "Turn it around", "You are holy", "Still standing" og "Come let us lift him up" og man slutter gudstjenesten af med at synge "velsignelsen" flere gange. Det er en del af korets image, at man altid slutter af med "velsignelsen".
 
Korets leder, Jacob Leinum, er ved klaveret og hans kone Christina dirigerer. De giver udtryk for, at de er meget glade for at have denne tjeneste sammen og lægger vægt på, at det er et fælleskirkeligt kor midt i det nordsjællandske bibelbælte.
Koret øver hver mandag og korets medlemmer glæder sig meget over det fællesskab, de har med hinanden og den åndelige atmosfære, der er omkring koret og så medvirker de ved omkring 15 arrangementer i løbet af året: gospelgudstjenester og ved en række folkelige sammenhænge, f. eks. ved juletræstændingen og Sankt Hans i Græsted Folkepark.
 
Ved gospelkoncerten medvirkede også et børnegospelkor med mange begejstrede og glade børn, der sang af hjertens lyst og på flere måder fuldt ud levede op til voksenkoret. Grunden til en gospeltradition i Græsted er således lagt. Børnekoret ledes af Rikke Vigilius, der er cand. mag. i musik sammen med Miriam Elvers Thomsen, der er autodidakt.
Børnegospelkoret, der har 3 år på bagen, er ude at synge 8-10 gange om året til gospelgudstjenester, egne koncerter, ved byens juletræstænding og ved årets børnedag.
Rikke Vigilius siger til Netkirken: "Vores vision med koret er, at børnene må lære Jesus at kende som deres ven".
Gospelgudstjenesten gav indtryk af, at i Græsted er det "sangens år" hvert år. Man elsker at synge gospel.
 
Efter gospelgudstjenesten talte Bjarne Nederby Jessen med 3 af korets medlemmer:
Johannes Danborg, der har været med i koret i knap 2 år. Han er født og opvokset i den kristne tro, men har været væk fra troen i 25 år. Nu er han vendt tilbage og kommer i Græsted Kirke.
Hvordan oplever du at være med i koret? Det er en kæmpe-glæde. Det er med til at holde mig oppe. Sangenes indhold betyder meget for mit kristne liv og er med til at udvikle mig.
Har du haft en særlig oplevelse med koret? Der er en af korets sange, der betyder noget særligt for mig. Det er "My life i in your hands". Den giver mig en stærk nærhed til Gud. Teksten rører mig åndeligt og følelsesmæssigt.
 
Sara Maiken Andreasen, der har været med i koret fra starten og kommer i Græsted Frikirke.
Hvordan oplever du at være med i koret? Jeg får lov til at bruge min stemme og være sammen med andre, der har den samme interesse som mig. Dejligt at synge om Gud. Det giver ny energi.
Har du haft en særlig oplevelse med koret? Vi synger altid "velsignelsen" til sidst og det giver mig et særligt løft.
 
Annette Clausen, der har været med i koret fra dag 1 og kommer i Græsted Frikirke.
Hvordan oplever du at være med i koret? Rigtigt, rigtigt godt. Noget man bliver glad af. Jeg kan godt lide at synge sammen med andre og vi har et godt repertoire med nogle dejlige sange.
Har du haft en særlig oplevelse med koret? Det er godt at mærke sammenholdet, når vi er ude at synge og så er det dejligt, at det er fælleskirkeligt.
 
 
 Leder af Græsted Gospelkor er Jacob Leinum. Han er cand mag i musik og religion, og har erfaring med musicals, korarbejde, bands og har medvirket på flere Cd-indspilninger, både som dirigent, arrangør, musiker og producer.

I en længere årrække har han været aktiv i gospelkoret Vocation, først som pianist og senere som dirigent. Vocation, der er tilknyttet Luthersk Missionsforening, har mere end 25 år på bagen og har givet mange koncerter rundt omkring i Danmark. Han kan lide mange slags musik, men især gospelmusikken ligger tæt på hans hjerte.
Christina Elisabeth Leinum, der meget medlevende dirigerer koret, er autodidakt.
Da familien flyttede til Græsted, ønskede de at samle byens kristne og række ud til dem der ikke kender Gud endnu, og nu har de en fælles tjeneste med ledelsen af Græsted Gospelkor.


 
 
 
 Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk